Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pokusný na Jájinky ikony

Pondělí

Matematika

 • Zopakuj si všechny násobky do 100.

Početníček: Pokračuj v tom, co ještě nemáš doplněné na stranách 1 - 28; 35; 37 - 39; 48; 50 - 51.

 • Geometrie: Zopakuj si všechny druhy trojúhelníků - jsou čtyři .......................

Máš? Jestli sis řekl(a) různostranný, rovnoramenný, rovnostranný a pravoúhlý, pak je to správně yes. Klidně si to poznamenej do sešitu GEO, když chceš, a vracej se k tomu. Také se můžeš podívat do učebnice na str. 118. Ústně si toto zopakuj ve cvičení 118/1, 2.

 • Také si zopakuj trojúhelníkovou nerovnost:
  Součet každých dvou stran v trojúhelníku je větší než strana třetí.
 • → uč. 116/2 - ústně si ověř, které z daných trojúhelníků by šly sestrojit.
  Do sešitu GEO:  uč. 116/2. Až vše doplníš, vyber si jeden z trojúhelníků a sestroj ho. Nezapomeň na náčrt.

Úterý

Český jazyk

VARIANTY ZAOSTŘENÍ: 

 • řekni si ke každému slovnímu druhu jednoho reprezentanta (příklad smiley). Pokud mi pošleš a bude to správně, máš j2-hlava-vlevo-vyrez-pixlr-2.jpgdalší j2-hlava-vlevo-vyrez-22x42.jpgJéčko smiley.

PS - Už máš spolehlivě doplněné všechno na stranách 1 - 9; 11 - 13; 14 - 17;  18 - 19; 24/1,2? Pokud náhodou ne, ještě dnes se do toho pusť a dokonči.

VARIANTY BAREV KOLEM JÁJINKY: 

 • Přídavná jména: Pokračujeme.
  → Zopakuj si j2-hlava-vlevo-vyrez-pixlr-2-sharpen-bile-pozadi-cervena.jpg učivo o j2-hlava-vlevo-vyrez-pixlr-2-sharpen-bile-pozadi-cervena2.jpgpřídavných jménch j2-hlava-vlevo-vyrez-pixlr-2-sharpen-bile-pozadi-zelena.jpg v tabulkách učebnice na str. j2-hlava-vlevo-vyrez-pixlr-2-sharpen-bile-pozadi-hneda.jpg 100 a 101.
  → Ústně si proveď 101/4a) b) ... správné řešení sem napíši zítra.

a) např. bílý, černý, j2-hlava-vlevo-vyrez-pixlr-2-sharpen-bile-pozadi-cervena3.jpg žlutý, fialový, j2-hlava-vlevo-vyrez-pixlr-2-sharpen-bile-pozadi-zelena2.jpg zelený, červený... j2-hlava-vlevo-vyrez-pixlr-2-sharpen-bile-pozadi-hneda2.jpg všechny barvy j2-hlava-vlevo-vyrez-pixlr-2-sharpen-bile-pozadi-hneda3.jpgvyjadřují tvrdá přídavná jména (bílý- bílá - bílé... atd.)
b) sokolí, kočičí, slepičí, kohoutí, kuřecí, krocaní, krůtí, rybí, hroší, lví, psí, sloní, králičí, vosí
všechna přídavná jména jsou měkká (sokolí - sokolí - sokolí... atd.)

CV (apod.): uč. 102/6 a)... správné řešení pro kontrolu a opravu sem napíši zítra odpoledne.

UKÁZKA MOŽNOST 1:                     :-)

Havlíčkův Brod, j2-hlava-vlevo-vyrez-pixlr-2-sharpen-bile-pozadi-cervena2.jpg Konstantinovy lázně, Jindřichův Hradec, j2-hlava-vlevo-vyrez-pixlr-2-sharpen-bile-pozadi-zelena.jpg Karlova Studánka, Hojsova Stráž, j2-hlava-vlevo-vyrez-pixlr-2-sharpen-bile-pozadi-hneda3.jpg Králův Dvůr, Hrochův Týnec, Josefův Důl

→ DDÚ za Jéčko: Uč. 102/6b) - j2-hlava-vlevo-vyrez-pixlr-2-sharpen.jpgPodívej se do mapy ČR a napiš 10 názvů obcí podle zadání.

Vlastivěda

UKÁZKA MOŽNOST 2:                     :-)

a) např. bílý, černý, j2-hlava-vlevo-vyrez-pixlr-2-sharpen-bile-pozadi-cervena3.jpg žlutý, fialový, j2-hlava-vlevo-vyrez-pixlr-2-sharpen-bile-pozadi-zelena2.jpg zelený, červený... j2-hlava-vlevo-vyrez-pixlr-2-sharpen-bile-pozadi-hneda2.jpg všechny barvy vyjadřují tvrdá přídavná jména (bílý- bílá - bílé... atd.)
 

 • Zopakuj si souhrnné učivo o ČR podle listu, který jsi letos obdržel(a).
 • Evropa: Hra o Evropě
  Zkontroluj si, zda máš doplněno vše na str. 8 - 9; 24 - 27; 12 - 13. Pokud ne, pusť se do toho.
  Přečti si str. 6 a 7 a dokresli do mapy nejdůležitější hory, řeky, jezera a moře Evropy (včetně pojmenování).

VARIANTY BAREV - VYBARVENÁ JÁJINKA:                     smiley

a) např. bílý, černý, j2-hlava-vlevo-vyrez-pixlr-2-sharpen-bile-pozadi-inverzni-cervena.jpg žlutý, fialový, j2-hlava-vlevo-vyrez-pixlr-2-sharpen-bile-pozadi-inverzni-zelena.jpg zelený, červený..j2-hlava-vlevo-vyrez-pixlr-2-sharpen-bile-pozadi-inverzni-hneda.jpg všechny barvy vyjadřují tvrdá přídavná jména (bílý- bílá - bílé... atd.)

 • Zopakuj si souhrnné učivo o ČR podle listu, který jsi letos obdržel(a).

a) např. bílý, černý, j2-hlava-vlevo-vyrez-pixlr-2-sharpen-bile-pozadi-inverzni-cervena.jpg žlutý, fialový, j2-hlava-vlevo-vyrez-pixlr-2-sharpen-bile-pozadi-inverzni-zelena.jpg zelený, červený..j2-hlava-vlevo-vyrez-pixlr-2-sharpen-bile-pozadi-inverzni-hneda2.jpg Všechny barvy​ j2-hlava-vlevo-vyrez-pixlr-2-sharpen-bile-pozadi-inverzni-modra.jpgvyjadřují ​tvrdá j2-hlava-vlevo-vyrez-pixlr-2-sharpen-bile-pozadi-inverzni-zluta.jpgpřídavná jména (bílý- bílá - bílé... atd.)

Evropa: Hra o Evropě
► Zkontroluj si, zda máš doplněno vše na str. 8 - 9; 24 - 27; 12 - 13. Pokud ne, pusť se do toho.
 Přečti si str. 6 a 7 a dokresli do mapy nejdůležitější hory, řeky, jezera a moře Evropy (včetně pojmenování).

Výtvarné činnosti

 • Osobní kalendář - únor, březen. Vyzvednutí lze domluvit individuálně přes Bakaláře nebo email.

Středa

Český jazyk

 • Zopakuj si, co jsou slova: nadřazená - podřazená - souřadná, synonyma, antonyma, jednoznačná x mnohoznačná, neutrální x citově zabarvená, spisovná x nespisovná.
  → DDÚ za Jéčko: Ke každému typu slova napiš jeden příklad (někde dvojici) a pošli mi to.
 • Přídavná jména: Pokračujeme.
  → Zopakuj si učivo o přídavných jménech v tabulkách učebnice na str. 100 a 101.
  Proveď do CV (apod.): uč. 102/7a)

K tomu si potřebuješ uvědomit, že u přídavných jmen určujeme také mluvnické kategorie - rod, číslo a pád (stejné jako u podstatných jmen). Jak se určují?
Podle podstatného jména, ke kterému patří.

Takže například:
Malá Evička si hrála na písku.
malá - r. ž., č. j., p. 1.

nebo:
Jirka mluvil o kohoutích stopách.
kohoutích - r. ž., č. mn., p. 6.

nebo:
Zvedla jsem Alenčin deštník.
Alenčin - r. m. neživ., č. j., p. 4.

Ve cvičení máte také určit druh přídavného jména. Napište ho do závorky za přídavné jméno. Celé to bude tedy takhle (z vět nahoře):
malá (tvrdé) - r. ž., č. j., p. 1.
kohoutích (měkké) - r. ž., č. mn., p. 6.
Alenčin (přivlastňovací) - r. m. neživ., č. j., p. 4.

→ Správné řešení pro kontrolu a opravu sem napíšu zítra.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
Bětčin (přivlastňovací) - r. m. živ., č. j., p. 1.
starší (měkké) - r. m. živ., č. j., p. 1.
letní (měkké) - protože letní prázdniny (což je pomnožné podstatné jméno), takže - r. ž., tvar č. mn., p. 4.
sousedovi (přivlastňovací) - r. m. živ., č. mn., p. 1.
Pipovi (přivlastňovací) - r. m. živ., č. mn., p. 1.
velkou (tvrdé) - r. ž., č. j., p. 4.
vypálené (tvrdé) - r. ž., č. j., p. 2.
skvělé (tvrdé) - r. stř., č. j., p. 4.
pátrací (měkké) - r. ž., č. j., p. 4.
celou (tvrdé) - r. ž., č. j., p. 4.
další (měkké) - r. stř., č. j., p. 4.
obrovské (tvrdé) - r. stř., č. j., p. 4.

Matematika

 • Rozehřívačka: Kolik nohou mají dohromady 3 slepice, 4 mouchy, 5 koček a 6 pavouků? Když budeš chtít, napiš mi řešení (příklad) a výsledek, bude-li správně, máš Jéčko smiley.
 • Zlomky: Pokud sis je ještě nestihl(a) zopakovat na str. 94 - 95, a to cvičení 94/16,17,18,19 a 95/22,24,25,27,28, tak můžeš ještě teď. Vše si řekni ústně, co chceš, poznamenej si nebo znázorni do CV (apod.).
  → Dnes odpoledne sem napíšu správná řešení, aby sis mohl(a) ověřit správnost tvého uvažování.

SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ:

94/16
a) 1/3 hodiny= 20 min (příprava těsta) + 50 min (pečení) = 70 min.
b)
3 členové: na 3, na 6, na 9 a další násobky tří ... podle toho dostanou počet kousků
4 členové: na 4, na 8, na 12 a další násobky čtyř...
5 členů: na 5, na 10, na 15 a další násobky pěti...
6 členů: na 6, na 12, na 18 a další násobky šesti...

94/17
a) 1/4; 4/8; 6/12; 2/7; 4/6
b) 3/4; 4/8; 6/12; 5/7; 2/6
c) 4/4; 8/8; 12/12; 7/7; 6/6

94/18
7/8; 10/15; 53/260; 21/40; 91/100; 325/1 000

94/19
2 + 5 = 7 → snědli dohromady 7 kousků, a protože 1 kousek je 1/18 z celé bábovky, snědli celkem 7/18 z celé bábovky.
18 - 7 = 11 → zbylo ještě 11 kousků bábovky, a protože 1 kousek je 1/18 z celé bábovky, zbylo ještě 11/18 z celé bábovky.

95/22
a) F = 9/100; L = 6/100; I = 5/100; T = 5/100; E = 14/100
b) F + E = 9/100 + 14/100 = 23/100
c) L + T = 6/100 + 5/100 = 11/100
d) F + L + I + T + E = 9/100 + 6/100 + 5/100 + 5/100 + 14/100 = 39/100

95/24
1. den snědla jednu polovinu → tedy zbyla jedna polovina. 2. den snědla polovinu ze zbytku →  tedy zbyla jedna čtvrtina.

95/25
Každý člen sní 1/2 pizzy, členové jsou 3 → celkem sní jednu a půl pizzy → musí objednat 2 pizzy.

95/27
1 kg = 4/4 - tedy čtyři čtvrtkilová balení → 2 kg másla = 8 čtvrtkilogramového balení (a ty musí koupit).

95/28
2 x půllitr = 1 l + 3 l = 4 l (minerálky)

 

 • Desetinná čísla: Zopakuj si, že DESETINNÉ ZLOMKY (ve jmenovateli - tedy dole - mají 10, 100, 1 000... tzn. desetiny, setiny, tisíciny...) se dají vyjádřit DESETINNÝM ČÍSLEM.
 • Podívej se znovu do učebnice na str. 96 a připomeň si to.
 • Také si pozorně prohlédni barevný obrázek na straně 97 nahoře. Budeš to dnes a už napořád potřebovat.enlightened
 • Jak se čtou desetinná čísla? Podívej se v uč. na 97/3... Která čísla se čtou "nula celá tři desetiny" - "nula celá padesát setin" - "pět celých osm desetin" - "tři celé osm setin"?................................................
  Ano, jsou to: první číslo v prvním sloupci - druhé číslo v pátém sloupci - první číslo ve čtvrtém sloupci - první číslo v šestém sloupci smiley.

Podívej se také na 97/5 - tam je napsané, jak se desetinná čísla čtou. Dokážeš je napsat naopak číslicemi?
Napiš si je do CV (apod.). Nezapomeň na desetinnou čárku. Jakmile vyslovíš slovo "celé" nebo "celých", už piš desetinnou čárku. Pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, získáš další Jéčko yes. Po této hodině sem napíši pro kontrolu správné řešení já.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
 1,3        2,70
 7,8        6,05
 0,4       10,62
12,3        0,90

Český jazyk - LV

 • Už sis vybral(a) knížku od Jaroslava Foglara, kterou si přečteš? smiley Pokud nevíš, o co jde, podívej se na minulý týden - na pátek...
 • Pokud jsi ještě nezačal(a) číst, je nejvyšší čas...
 • ČD - vyzvednutí je možné domluvit individuálně.

 

Čtvrtek

Český jazyk

 • Rozehřívačka: uč. 100/2. Pokud mi pošleš správné řešení (včetně všech řádků) do dnešních 20:00 hodin, získáš další Jéčko yes. Po této hodině sem napíši pro kontrolu správné řešení já. Hlavně si to nedoplňuj přímo do učebnice!

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 
HUS
JEM
JAR
MLA
ĎÁBEL
NOČNÍ
RYCH
SMRAĎOCH
https://www.marianskelazne.cz/vyznamna-mista/smradoch/

 • Přídavná jména: Pokračujeme.
  → Zopakuj si učivo o přídavných jménech v tabulkách učebnice na str. 100 a 101. Zopakuj si také, že u přídavných jmen určujeme jejich druh (jak? - ano, podle koncovek) a mluvnické kategorie (jaké? ano, rod, číslo a pád... čím se přitom řídíme? ano, podstatnými jmény, ke kterým patří, těmto podstatným jménům se proto říká řídící).

Zkontroluj si cvičení 101/4a),b); 102/6a); 102/7a) podle vloženého správného řešení. Uvědom si, kde jsi případně chyboval(a) a hlavně si chyby oprav.

PS 25/4,5. Pozor na smysluplnost vět! Pozor na pravopis - tvrdá přídavná jména , měkká přídavná jména .
Zítra sem napíšu správné řešení.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 
25/4

Nosil jsem dědečkovi jeho rybářské pruty. (t)
Ze zahrady se ozývalo kosí hvízdání. (m)
Na vánočním stromku zářily skleněné ozdoby. (t)
Ze všeho nejvíc mi chutnal maminčin koláč. (p)
Děvče mívalo ve vlasech kovovou sponu. (t)
Raději než plavání máme zimní sporty. (m)
Obdivoval jsem kamarádův nový mobil. (p)
Když někdo chce utéci, má zaječí úmysly. (m)

25/5
Přídavná jména tvrdá: zdvořilý číšník, poctivý obchodník, hladový vlk, nový nájemník, dravý pták, malý pes, spravedlivý soudce, soukromý lékař, známý zpěvák, pomalý hlemýžď, obětavý zachránce, laskavý soused, zlý čaroděj, bosý kluk, lesklý brouk, poctivý nálezce, zvědavý divák
Přídavná jména měkká: cizí návštěvník, krokodýlí zub, kosí mládě, psí tlapka, holubí hejno, motýlí křídlo, rybí šupina, hovězí konzerva, pštrosí pero
→ Pokud jsi napsal(a) pouze přídavná jména (bez podstatných jmen), v pořádku, hlavně si zkontroluj správnost a pravopis (i/y).

Matematika

 • Rozehřívačka: Před sebou máš plánek ZOO. Písmena představují jednotlivé pavilony, čáry mezi nimi jsou cesty a čísla u nich jsou délky cest ve stovkách metrů. Jsi u pavïlonu medvědů (M), chceš dojít k pavïlónu opic (C) a cestou se ještě podívat do pavïlonu lvů (L). Jakou délku (v metrech) má nejkratší cesta?
 • Pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, získáš další Jéčko yes. Po této hodině sem napíši pro kontrolu správné řešení já.
   

zoo-a-nejkratsi-cesta.jpg

SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ: 
M 3 L 1 J 2 I 2 B 4 C = 12 → 1 200 m
M 3 L 1 J 2 I 2 B 3 D 1 C = 12 → 1 200 m
M 3 L 1 J 2 I 2 H 2 E 1 D 1 C = 12 → 1 200 m
M 3 L 2 M 2 H 2 E 1 D 1 C = 12 → 1 200 m

 • Desetinná čísla: Už víme, jak se zapisují, i jak se čtou.

Např.: 1,5 = jedna celá, pět desetin... 2,08 = dvě celé, osm setin... 6,38 = šest celých, 38 setin... 0,4 = nula celá, čtyři desetiny... 22,567 = dvacet dva celých, pět set šedesát sedm tisícin, 0,010 = nula celá, deset tisícin...

CV (apod.): uč. 97/6.

Početníček: 29/1 - jistě to už nebude vůbec problém yes.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 
nula celá, jedna desetina
jedna celá, dvě desetiny
nula celá, třicet čtyři setin
nula celá, čtyřicet pět setin
nula celá, šedesát jedna setin
nula celá, sedmdesát sedm setin
nula celá, osmdesát devět setin
nula celá, devadesát devět setin
jedna celá, pět desetin
jedna celá, čtyřicet devět setin
dvě celé, jedna setina
deset celých, sto třicet pět tisícin
padesát tři celých, sedm set jedna tisícin
Zkontroluj si také pravopis (jednotlivá čísla se píší zvlášť!).

Vlastivěda

Podívej se do pracovního sešitu a zkontroluj si, zda máš vyplněné strany 2,4,5,6,8,10,11. Pokud ne, doplň si je do příštího čtvrtka. Pracuj s učebnicí, důkladně si v ní čti a čti dobře i zadání.

 • Život na vesnici v 18. století

Přečti si o tom v učebnici na str. 19 - 21.
PS - doplň str. 7.

Český jazyk

 • Čtení z knížky Jaroslava Foglara.
 • Pokud si potřebuješ vyzvednout čtenářský deník, napiš mi, abychom se individuálně domluvili na předání.

 

Pátek

Matematika

 • Rozehřívačka: Ivan prospí 5/12 dne. Kolik hodin je vzhůru? Pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, získáš další Jéčko yes. Po této hodině sem napíši pro kontrolu správné řešení já.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 
Den má 24 hodin. 1/12 dne jsou dvě hodiny. 
Ivan prospí 5/12 dne, to je 5 x 2 = 10 hodin. 
Vzhůru je po zbylou část dne, tedy 24 - 10 = 14 hodin. 
→ Ivan je vzhůru 14 hodin.

 • Zkontroluj si správné řešení včerejšího cvičení v Početníčku 29/1, uvědom si a oprav chyby, pokud je máš.
 • Desetinná čísla - porovnávání:
  Které číslo je větší?

  1,3 nebo 1,6 ...  Ano, 1,6 → má více desetin.
  1,25 nebo 1,38 ... Ano, 1,38 → má více desetin (můžeš si říct také, že má více setin, 38 > 25).
  1,1 nebo 7,1 ... Ano, 7,1 → má větší celou část.
  35,01 nebo 123,99 ... Ano, 123,99 → má větší celou část.
  1,45 nebo 1,01 ... Ano, 1,45 → má více desetin (můžeš si říct také, že má více setin, 45 > 1).
 • Podívej se v učebnici do tabulky na str. 98, tam máš také návod.
 • Pomoci ti může i číselná osa - zkus si říci, kam bys vyznačil(a) desetinná čísla ve cvičení 98/8.

PS - doplň 29/2,3. Uvědom si, že malé dílky jsou desetiny.
CV (apod.) - uč. 98/12.

Český jazyk

 • Rozehřívačka: Doplň do těchto vět i/y. wink

Chtěl- u nás na hradě dva týdny pob-t, potom nás pob-t, náš hrad dob-t a velké jmění nab-t, pak si dob-t baterky a nab-t telefon. Nakonec si nab-li nos.
→ Pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, získáš další Jéčko yes. Po této hodině sem napíši pro kontrolu správné řešení já.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
Chtěli u nás na hradě dva týdny pobýt, potom nás pobít, náš hrad dobýt a velké jmění nabýt, pak si dobít baterky a nabít telefon. Nakonec si nabili nos.

 • Přídavná jména: Pokračujeme.
  → Zopakuj si učivo o přídavných jménech v tabulkách učebnice na str. 100 a 101. Zopakuj si také, že u přídavných jmen určujeme jejich druh (jak? - ano, podle koncovek) a mluvnické kategorie (jaké? ano, rod, číslo a pád... čím se přitom řídíme? ano, podstatnými jmény, ke kterým patří, těmto podstatným jménům se proto říká řídící).

Zkontroluj si cvičení v PS 25/4,5 podle vloženého správného řešení. Uvědom si, kde jsi případně chyboval(a) a hlavně si chyby oprav.

 • Přídavná jména přivlastňovací:

- Už jistě bezpečně poznáš přídavná jména tvrdá a měkká. (-ý, -á, -é... -í, -í, -í... jsou to koncovky jednotlivých rodů v 1. p., č. j.)
- Přídavná jména přivlastňovací mají koncovky:
-ův, -ova, -ovo (vzniklá z podstatných jmen rodu mužského) a -in, -ina, -ino (vzniklá z podstatných jmen rodu ženského).
(podívej se raději znovu do tabulky v uč. na str. 101)
→ Jak budou vypadat dvojice následujících slov, když první změníš na přídavné jméno přivlastňovací?
Pavel - kniha, Jirka - kolo, Zuzana - časopis, Ivan - kytara, Honza - svačina, Filip - pes, Jitka - čepice, Karel - míč, Tereza - zrcadlo .............................................
Ano, je to: Pavlova kniha, Jirkovo kolo, Zuzanin časopis, Ivanova kytara, Honzova svačina, Filipův pes, Jitčina čepice, Karlův míč, Terezino zrcadlo 

CV (apod.) - uč. 102/8.
Nezapomeň, že se v přídavných jménech, která utvoříš od podstatných jmen vlastních, píše velké písmeno a také si v tomto cvičení uvědom, že některá přídavná jména nejsou v 1. pádu. Nezoufej, pokud si některým nebudeš jist(a). Zítra sem vložím správné řešení a cvičení si zkontroluješ, případně opravíš chyby.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
Petr je Jakubův kamarád. Neviděli jste někde Eliščinu učebnici? Pavlův počítač se porouchal. Annino největší přání je jet k moři. Potkali jsme Petřinu sestru. Neznáš Filipovo telefonní číslo? Kdy budeme slavit Klářiny narozeniny? Jirkův kocourek se někam zaběhl. Líbí se mi Dvořákova opera Jakobín. Četl jsi Foglarovu knihu Záhada hlavolamu? Karlova univerzita byla založena r. 1348. Žižkovo vojsko nahánělo nepřátelům strach už svým zpěvem.

Tak jak? smiley Uf, že jo? wink


Přírodověda

 • Člověk a živá příroda - Rozmanitost života na Zemi
 • Přečti si v učebnici, co se píše na straně 33.
 • Vzpomeň si, jak jsme si také hráli, jak obíhá Země kolem Slunce. Můžeš totéž zkusit ještě jednou doma, když najdeš nějaké spoluhráče wink.
 • Důležité: Na některá místa zemského povrchu dopadá více slunečního záření, na jiná méně.
  PROČ?
  Především, protože je Země kulatá.
 • TAKŽE:
   - Na některých místech naší planety je zima a chlad po celý rok, jinde je zase po celý rok teplo.
   - Jsou také oblasti, jako třeba u nás, kde se teplota mění podle ročních období.
   - Nejvíce slunečních paprsků dopadá na oblast kolem rovníku, proto je tam nejtepleji.
   - Nejméně paprsků dopadá do oblasti pólů, tam je nejchladněji.
 • PODNEBÍ (neboli klima) je dlouhodobý stav počasí.
 • Rozlišujeme několik podnebných pásů a v nich typické krajiny. O tom se budeš učit v příštích dnech v Př.
  PROČ PÁSŮ?
  Protože se Země otáčí kolem své osy a podnebné pásy vedou "kolem" zeměkoule.

PS - str. 21. Pracuj s učebnicí na str. 33 (s textem, co sis měl(a) přečíst), cvičení doplň pozorně. Ve spodním cvičení pracuj také s mapou.

-----------------------------------------------------------

smiley Uplynul první týden, který jsme celý strávili učením "on-line". Zatím se zdá, že budeme takto pokračovat v dalších dnech a týdnech. Hodně dětí mi posílalo DDÚ a jsem ráda, že jsem většinu mohla ocenit Jéčky a dokonce jedničkami. yes

smiley Věřím, že se učivu věnuješ pravidelně a průběžně, že si důkladně čteš a doplňuješ, co je zadáno.

smiley Nezapomínej také na hry, pohyb, hudbu, zpěv, zábavu, ale moc přitom neštvi rodiče wink.

smiley Přeji všem co nejhezčí víkend, co nejlepší náladu a optimizmus, zvládneme to.

 

A jeden ňouček pro hlavy, které si chtějí zapřemýšlet:enlightened
Kdysi se používaly jiné míry a jednotky, než na které jsme zvyklí - nebyl např. litr, ale používal se třeba žejdlík, český máz, pinta, sáh dříví, věrtel...

Zjisti, kolik čajových lžiček vody se vejde do jednoho českého mázu:
2 čajové lžičky = 1 dezertní lžička
2 dezertní lžičky = 1 polévková lžíce 
17 polévkových lžic = 1 větší šálek
6 větších šálků = 1 český máz
→ Můžeš přemýšlet do pondělí a poslat mi to. Pokud mi do konce neděle pošleš správné řešení, získáš další Jéčko yes. V pondělí sem napíši správné řešení já.