Jdi na obsah Jdi na menu
 


Týden 20. září - 24. září 2021

Pondělí

Český jazyk

 • Rozehřívačka: Souhlásky a samohlásky v zadaných slovech.
 • Souhrnné opakování o souhláskách a písmenech.
 • PL - barevné rozdělování hlásek a pravopis.
 • Uč. 9/5 - společné řešení.
 • DÚ - ČJd - uč. 10/15, úprava v sešitě - společná činnost.

Matematika

 • Rozehřívačka: Násobky.
 • Početníček od str. 23 - práce s velkými čísly (numerace, počítání).
 • Mt - diktát malé násobilky.
 • Mt - individuální opravy a docvičování násobilky.

Já a my

 • Práce ve dvojicích - situace a reakce
 • Prezentace, rozhovor, reflexe.

Vlastivěda

 • Rozehřívačka: Dvojice událostí, pojmů, jmen - časová posloupnost.
 • Reflektivní testík na nejstarší dějiny
  - reflexe v souvislostech.
 • Doba Rudolfa II. - čtení, výklad, rozhovor.

_______________________________________________
Úterý

Český jazyk

 • Rozehřívačka: Slova příbuzná od slov vyjmenovaných.
 • ČJt - diktát (uč. část z 11/19).
 • Společné zdůvodnění pravopisných jevů, vlastní kontrola a oprava.
 • Vyhodnocení, klasifikace, vložení do Bakalářů, individuální opravy.
 • Vzory podstatných jmen - společně dokončení uč. 8/5 a) (ústně). 

Matematika

 • Rozehřívačka: Malá násobilka.
 • Numerace velkých čísel - Početníček str. 23.
 • Jednodušší počítání s velkými čísly - Početníček str. 24, 25.
 • SÚ - uč. 7/14  - společný zápis, řešení, odpověď.

Český jazyk

 • Strýček Rudolf (František Nepil) - samostatné čtení - Čítanka str. 11-12.
 • LV - Čítanka - str. 12/1 - stručné vyprávění vlastní příhody s příbuzným.
 • DÚ - do 30. 9. si vyber a nauč se zpaměti recitovat některou z básniček v Čítance na str. 3-15
  - u básní s více slokami stačí 3 sloky.

Výtvarné činnosti

 • Pokračování na výtvarné složce osobního portfolia
  - lepení, koláže
  - grafika
  - libovolná technika (pastely, fixy, pastelky...)

______________________________________________

Středa

Český jazyk - suplování

 • Rozehřívačka: Pravopis.
 • SP - PS str. 11
  - pouze doplnit, nikoliv opisovat
  - pokud nestihneš, dokonči doma jako DÚ
  - práce ve dvojicích, bude-li efektivní.
 • Pro šikovné rychlíky - možné doplnit str. 1-5 (nepovinné). 

Matematika - suplování

 • Rozehřívačka: Malá násobilka.
 • SP - Početníček od str. 23 (počítání s většími čísly)
  - dle vlastního tempa
  - práce ve dvojicích, bude-li efektivní.

Vlastivěda - suplování

 • Učebnice - opakování
  - čtení na str. 5-7.
 • Na listy papíru stručně odpověz na všechny otázky v učebnici na straně 8/1
  - práce ve dvojicích, bude-li efektivní, bude hodnoceno známkou.

Tělesná výchova - suplování

 • Obsah a jeho změna oproti doporučení (zadané přípravě) dle rozhodnutí suplující učitelky, v tělocvičně.
 • Rozehřátí.
 • Rozcvička.
 • Sportovní aktivity.

_______________________________________________

Čtvrtek

Matematika

 • Rozehřívačka: Zaokrouhlování - opakování.
 • Zopakování pojmů čísel v početních příkladech:
  čitatel + čitatel = součet
  činitel x činitel = součin
  menšenec - menšitel = rozdíl
  dělenec : dělitel = podíl
 • Společné opakování písemného násobení s dvojciferným činitelem (odlišnost činitele s nulou), tabule.
 • Početníček - písemné násobení - 30 - SP.
 • SÚ - uč. 7/15 - společně zápis, řešení, odpovědi.

Český jazyk

 • Rozehřívačka: I/y po obojetných souhláskách - slova a zdůvodňování.
 • ČJt - avizovaná druhá část diktátu (uč. část z 11/19).
 • PS str. 11 - společná kontrola doplněných souhlásek se zdůvodněním a prohloubeným vysvětlováním.
 • 11/14 - druhá část zadání - vypsáni doplněných slov.
 • DÚ: ČJd - uč. 31/5 - opis  - do slova "založení". Pozor na pravopisné chyby. wink

_______________________________________________

Pátek

Český jazyk

 • Rozehřívačka: Synonyma.
 • Vztahy mezi slovy - společně v kruhu ústně:
  - slova nadřazená, podřazená, souřadná - 20/1 a),c); 21/2; 21/3 
 • Stavba slova - společně v kruhu ústně: 20/1b)
 • PS - 6/1.

Matematika

 • Rozehřívačka: malá násobilka včetně dělení se zbytkem.
 • Opakování dělení větší násobilky do 100
      56 : 4 = 10 + 4 = 14
  40  16
 • Písemné dělení - opakování, tabule
 • Početníček str. 32 - 33.

Hudební výchova

 • Hra na tělo - rytmická cvičení v kruhu.
 • Kánon - Bejvávalo.
 • Na tom Bošileckym mostku - společná zpěv s klavírem.
 • Covid tanec - Jerusalema.
 • Pohybová aktivita podle hudby.
 • Kaana Kameme.

Český jazyk - literární výchova

 • Připomenutí básní na 30. 9.
 • Mužíček z obrazovky - Jiří Slavíček
  - hlasité přednesové čtení
  - rozhovor - Čítanka 19/1
  - Kočka s errorem (Pokáč).

Tělesná výchova

 • Rozehřátí - indiánský běh v terénu.
 • Protahovací a posilovací cvičení.
 • Přihrávky a chytání.
 • Sportovní hry dle vlastní volby.

_______________________________________________

kvet-dnes.jpg

Září, září, na léto jde stáří... a máme tu podzim. smiley

kvet-dnes.jpg

Vypadá to zatím na krásné babí léto. yessmiley

kvet-dnes.jpg

Nezapomeň chodit ven, přijímat sluneční energii a nasávat krásu. smiley