Jdi na obsah Jdi na menu
 


Týden 19. října - 23. října 2020

Pondělí

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tělesná výchova
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • V pátek jsem ti psala, že se máš pohybovat a sportovat venku podle své chuti a zvážení. Už se moc těším na povíkendový kruh-nekruh při videokonferenci od 8:55 hod, až si o tom budeme povídat.
 • Zkus doma tyto cviky:
  - 10 kliků (z kolenou nebo úplné)
  - 10 dřepů
  - 5 sklapovaček
  - stát rovně na jedné noze se zavřenýma očima a počítat přitom do 20
  - držet ruce úplně rovně natažené před sebou - předpaženě (nepovolit) a počítat do 30.
  - sednout si na zem, natáhnout nohy před sebe (dotýkají se navzájem) a těch úplně natažených nohou se dotknut čelem

  Zkus si také v hlavě (nebo na papír, nebo do CV) poznamenat, které z nich se ti prováděly nejjednodušeji a které s největšími obtížemi... a které se ti třeba nepodařilo provést vůbec. wink
 • Samozřejmě choď ven - hrát si, sportovat, na procházku... smiley

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Český jazyk - videokonference
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Abys vše zvládl(a) na jedničku, vykonej následující aktivity:

smiley Připrav se na videokonferenci:
→ Nachystej si zařízení (PC, notebook, tablet...).
→ Jak na to už víš, popřípadě se podívej v minulém týdnu na středu..
→ 
Připrav si k ruce CV, psací potřebu, učebnici Českého jazyka.
smiley Buď ve správný čas na správném místě, tedy v 8:55 hod. před kamerou a mikrofonem.

smiley Budeme doufat, že tentokrát Google Meet nápor žáků, studentů a jejich učitelů zvládne také na jedničku yes.

Tak hurá na ni! smiley

-------------------------------------------

A byla to paráda! smileyyes
Prakticky všichni byli přítomní, aktivní, přenos nijak netuhl, neodpojoval se... 
smiley

→ Pro připomenutí a také pro ty, kteří se nemohli úplně připojit, přidávám rekapitulaci a cvičení:

 • Úvodní pozdrav a sdílení, jak kdo trávil čas venku.
 • Mé shrnutí dosavadního dálkového vyučování a ocenění všem, že výuka jsou aktivní, cvičení jsou odevzdávána do učebny včas a poctivě plněna. Mám radost a MOC CHVÁLÍM! smileyyes
 • Opáčko - vztahy mezi slovy:
  - slova protikladná (opačného významu, opozita, antonyma)
  - slova stejného nebo podobného významu (synonyma)
  - slova nadřazená, podřazená, souřadná (vždy je píšeme v jednotném čísle)
  - slova ze stejného slovního okruhu

  SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 1. dole, 2. chlapec (hoch), 3. lípa (bříza, dub, javor atd.), 4. pampeliška (růže, fialka, atd.), 5. ne, 6. kaluž, 7. den, 8. jméno, 9. smrk (šiška, veverka, houba, borůvka atd.), 10. čistý, 11. nábytek.
 • CV - vymýšlení a psaní slov podle kartiček a zadání (vztahy mezi slovy). Nezapomeň svoje slova napsat do Učebny. Večer sem napíšu správné řešení.
 • Opakování, procvičování, prohlubování učiva - stavba slova
  - zopakování rozdílu mezi různými tvary jednoho slova a slovy příbuznými
  - určovaní stavby slova - kořen, předpona, přípona
  - společná práce v učebnici - rámečky (str. 16, 17), cv. 17/4 - určování částí slov.
  - rozdíl mezi 
  předponou (součást slova ) a předložkou (samostatný slovní druh, píše se zvlášť, před slovem), rámečky v učebnici na str. 21, 20, 22. Zítra si na toto zkusíme diktátek smiley.
 • Na konci každý ukázal a se všemi se rozloučil zamáváním a pozdravem s tím (s kým), co (nebo koho) měl u právě sebe wink.
 • A já už se moc těším na zítřejší setkání 2. a 3. vyučovací hodinusmiley.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematika
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-zelena-vpravo.jpg       Kolik nohou mají dohromady 3 slepice, 4 mouchy, 5 koček a 6 pavouků? Napiš řešení (příklad) a výsledek. smiley

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, v Učebně - Matematika smiley.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 3 slepice mají celkem 3x2=6 nohou, 4 mouchy mají 4x6=24 nohou, 5 koček má 5x4=20 nohou a 6 pavouků celkem 6x8=48 nohou, všichni dohromady mají 6+24+20+48=98 nohou.
 

 • Souhrnné opakování a procvičování
   Počítání s čísly do 10 000

► V Učebně máš příklady.
Pozor, v učebně máš tentokrát 2 přílohy na rozkliknutí - modrou (s názvem Matematika - pondělí 19. 10.) a zelenou "Excel" (s názvem Příklady - pondělí 19. 10.).
Když příklady budeš počítat, napíšeš výsledek do žlutého rámečku a dáš "enter", ihned se u každého z nich dozvíš, zda je správně. Počítej tak dlouho, dokud nebudeš mít správně všechny příklady.

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, v Učebně - Matematika smiley.

► PS - 9/6 - čísla nespojuj čarou, ale vybarvi je stejnou barvou.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:   1 → 180, 2 → 903 → 60, 4 → 45, 5 → 36, 6 → 30, 9 → 2010 → 18.
► PS - 13/13. Až budeš mít vepsaná čísla podle zadání, obrázek si výstižně vybarvi. Ukážeš nám ho v úterý na kamerusmiley


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Já a my
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Přečti si tento příběh:

Jednou v jedné třídě se některé děti chovaly ke svým spolužákům takto: Kluci brali holkám penály a házeli s nimi, Pepa bral stále Evě svačinu, Kristýně se všichni smáli, že neumí pořádně chytat míč při vybíjené, Lenka pomlouvala další dvě spolužačky, Petr číhal na každou chybu Kamila, aby se mu vysmál, Standa s Vaškem nadávali Čeňkovi, Jolana nahlas komentovala každý projev Lukáše.
Několik dětí se v této třídě cítilo hodně špatně, trápily se a nechtěly kvůli tomu chodit do školy.

► Zamysli se a podle své úvahy stručně a výstižně odpověz na tyto otázky:
1) Proč se zmíněné děti cítily špatně?
2) Jedná se o šikanu? Ano/Ne - a proč?
3) Co bys navrhl(a) dětem, které se cítí špatně, aby se tak necítily?

► Své odpovědi napiš do Učebny - předmět Já a my do dnešních 20:00 hod.
______________________________________

Úterý

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matematika, český jazyk - videokonference

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Abys vše zvládl(a) na jedničku, vykonej následující aktivity:

smiley Připrav se na videokonferenci:
→ Nachystej si zařízení (PC, notebook, tablet...).
→ 
Připrav si k ruce CV, psací potřebu, Početníček, pracovní sešit z matematiky, učebnici z matematiky a učebnici z češtiny.
smiley Buď ve správný čas na správném místě, tedy v 8:55 hod. před kamerou a mikrofonem.

enlightenedJak na to - už dozajista víš, nebo se podívej do minulé středy.

Na viděnou s úsměvem a dobrou náladou smiley.
----------------------------------------------------------------

Další setkání v plné parádě smileyyes

→ Pro připomenutí a také pro ty, kteří se nemohli úplně připojit, přidávám rekapitulaci a cvičení:

 • Úvodní pozdrav a vzájemná informace, jak funguje každému napojovací technika.
 • matematice jsme začali rozehřívacími počítacími řetězy. Hlavičky se žhavily v těchto řetězech (tedy počítáme postupně, měníme výsledky podle dalšího zadání):
  20 + 10 → + 70 → - 50→ x 5 → + 50 → + 700 → - 900 → : 10 → výsledek = 10
  3 x 6 → : 2 → x 5 → - 40 → + 10 : 3 → výsledek = 5
  Následovala společná kontrola a přepočítání.
 • Videobus - nasedli jsme a frčeli wink. Nejdále dnes dojel Mika yes.
 • PS - cvičení 13/13 ne všichni mohli ukázat (doplněné a vybarvené mráčky) → KAŽDÝ DEN  se dívej na WEBOVÉ STRÁNKY, jsou naší ZÁKLADNOU při dálkovém vyučování.
 • PS - společně jsme vyřešili slovní úlohu 10/10.
  V PS máš jistě napsáno:
  Výpočty: 275 + 54 = 329; 329 - 45 = 284
  Odpověď: Olda získal 284 bodů.
  Odpověď: Oldovi body stačí.
 • Po přestávce následoval český jazyk, v úvodu jsem zopakovala, jakému učivu se nyní věnujeme zejména: Stavbě slova a opakování vztahů mezi slovy.
 • Kolečko - každý si vymyslel a řekl jedno slovo s předponou vy-.
 • Každý si na své slovo vymyslel větu a poté ji prezentoval.
 • Zopakovala jsem, jak je to se vztahy mezi slovy (synonyma - stejný nebo podobný význam, slova protikladná (opačného významu), slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova jednoho (stejného) slovního okruhu. Uvedla jsem přitom i konkrétní příklady.
 • Vymýšlení a psaní slov podle kartiček a zadání (vztahy mezi slovy). Nezapomeň svoje slova napsat do Učebny. smiley Večer sem napíšu správné řešení.
  SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 
  zvíře, brečet (slzet, bulet), světlo, Praha (Brno, Kolín...), Labe (Jizera...), lavice (žák, tabule...), červená (zelená...), nízko, utíkat (klusat, pádit...), slon (výběh, krmení, pokladna...)
 • Zopakovala jsem, jak je to se stavbou slova (kořen, předpona, přípona, slova příbuzná), zopakovali jsme si rozdíl mezi předponou a předložkou.
 • Diktátek na správné psaní předložek a předpon se společnou kontrolou a vysvětlením:
  před školou, projít se, za lesem, zálesák, doletět, pod hradem, odmrazit, do sešitu, předcvičit, od mrazu, podhrabat
   
 • Rozloučili jsme se pravým koňským pozdravem laugh.
 • Zítra papá na vlastivědě 3. vyučovací hodinusmiley.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přírodověda
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-modra-vpravo.jpg  Najdi ve větách skryté názvy ptáků:

Má svoji hračku Kačka? 
Vedro zde není. 
Praha v ranní mlze. 
Nejdřív rána zaduněla. 
Babka v kamnech zatápí. 
Nebaž, Antoníne, po sladkostech! 
Slep i celý druhý luk.
Jirko, seď rovně! 
Po gólu byl hlahol u brány. 
Je ten motor elektrický? 

    → Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin v Učebně - PŘ smiley.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 
Má svoji hračku Kačka
Ve
dro zde není. 
Pra
ha v ranní mlze. 
Nejdří
v rána zaduněla. 
Bab
ka v kamnech zatápí. 
Ne
baž, Antoníne, po sladkostech! 
Slep i celý druhý luk.
Jir
ko, seď rovně! 
Po gólu byl hla
hol u brány. 
Je ten mot
or elektrický? 
 

 • Živá, neživá příroda - opakování, procvičování

► Přečti si o tom znovu v učebnici (SPN) na stranách 5 - 9, zejména ty části, které potřebuješ.
Můžeš k tomu zhlédnout i tematická videa:

https://www.youtube.com/watch?v=iTbL1N-k_3Y

https://www.youtube.com/watch?v=XG_AzJCOHCA

https://www.youtube.com/watch?v=eJLxhviisOs
 

► Podívej se na zajímavé video o fotosyntéze (odkaz). Bude se ti to hodit i ve čtvrtek wink.

https://www.youtube.com/watch?v=PytWNmoudaI
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výtvarné a pracovní činnosti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Na list papíru nakresli jakoukoliv technikou (pastelky, fixy... kombinace) barevný obrázek zvířete, ke kterému máš nějaký vztah, se kterým máš něco společného apod.
 • Připrav si o tomto zvířátku krátké povídání, můžeš si ho třeba napsat na druhou stranu obrázku.
 • Obrázek budeš prezentovat a o zvířeti povídat ve čtvrtek při videokonferenci přírodovědy.
 • Obrázek nakresli dostatečně velký a výrazný, aby byl na kameře dobře vidět. smiley

______________________________________

Středa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Český jazyk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-cervena-vpravo.jpg Vymysli a napiš věty, jejichž slova budou začínat na jednotlivá písmena názvu daného zvířete (postupně). Pozor na to, aby věty měly smysl!
Např.:
LACHTAN - Libor asi chtěl toaleťák a noviny.
SOVA - ...
KRTEK - ...
LIŠKA - ...

konove.jpg

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 • Procvičování - Vztahy mezi slovy

V minulých hodinách jsme opakovali vztahy mezi slovy. Zopakuj si ty, co bys měl(a) již umět:

synonyma (slova stejného nebo podobného významu) - relaxovat/odpočívat, holka/dívka
- slova protikladná (slova opačného významu, opozita, antonyma) - vysoký/nízký, dobře/špatně
- slova nadřazenápodřazená - hudební nástroj/klavír, zelenina/mrkev
- slova souřadná - pomeranč - jablko - švestka...
- slova stejného slovního okruhu - dům, ulice, pošta, náměstí... (slovní okruh "město")
- slova 
příbuzná (stejný kořen, podobný význam) - měřítko, zaměřit, přiměřeně, vyměřit, měření...

► Procvič si slova protikladná v tomto cvičeníčku:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-protikladna/kvetinova/cviceni.htm

► Procvič si synonyma v tomto cvičeníčku:

Krizovka_synonyma.doc
 

 • Procvičování - Stavba slova - předpony a předložky

→ Znovu si přečti rámečky v učebnici na stranách 21, 22. Ústně si proveď cvičení 22/1. Ve čtvrtek si zkusíme z tohoto cvičení diktát.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matematika
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-zelena-vpravo.jpg         Vymysli a napiš:

1) Příklad na násobení včetně výsledku tak, aby se v něm žádná cifra neopakovala.

2) Příklad, který bude mít 4 sčítance a součet se bude rovnat 456.

3) Příklad včetně výsledku, kde budeš násobit a odčítat a v celém příkladu (i s výsledkem) bude celkem 8 cifer.

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, v Učebně - Matematika smiley.
 

 • Souhrnné opakování a procvičování
   Počítání s čísly do 10 000

Koukni do Učebny, máš tam další, jiné příklady.

→ I tentokrát jsou tam 2 přílohy na rozkliknutí - modrá a zelená. V zelené počítej příklady, piš výsledek do žlutého rámečku, dej "enter", počítej tak dlouho, dokud nebudeš mít správně všechny příklady.

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, v Učebně - Matematika smiley.

PS - 14/18.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlastivěda - videokonference
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Abys vše zvládl(a) na jedničku, vykonej následující aktivity:

smiley Připrav se na videokonferenci:
→ Nachystej si zařízení (PC, notebook, tablet...).
→ Jak na to už víš, popřípadě se podívej v minulém týdnu na středu.
→ 
Připrav si k ruce CV, psací potřebu, učebnici Vlastivědy, nezapomeň mapu wink.
smiley Buď ve správný čas na správném místě, tedy v 9:50 hod. před kamerou a mikrofonem.

smiley A nezbývá než doufat, že Google Meet pofrčí tak jako v pondělí a v úterý enlightened.

Jdem na to! smiley

-------------------------------------------

Skvělé yes.

Setkali jsme se úplně všichni, internetové googlovské vlnky vydržely a společné chvilky byly moc prima smiley.

→ Pro připomenutí přidávám rekapitulaci a cvičení:

 • Úvodní pozdravy a každý s námi postupně sdílel, jaké plány má na dnešní odpoledne. Vykouklo sluníčko, takže venku ti bude určitě báječně smiley.
 • Připomněla jsem naši základnu na dálkovou výuku - web - melanie-novakova.estranky.cz/OBSAH TÝDNE/aktuální týden (vrátit se ale můžeš do jakéhokoliv týdne jeho rozkliknutím). Připomněla jsem nutnost věnovat se webu - obsahu učiva a také cvičením, které máš mít vypracované v PS, interaktivním cvičeníčkům na procvičování atd.    enlightenedNezapomeň mít zítra na přírodovědě připravený obrázek ze zadání VPČ.enlightened
 • Státy Evropy a jejich hlavní města: doplňování (Víš? Tipneš si správně? wink). Výsledky byly bezva a tady je ještě rekapitulace všech uváděných států a jejich hlavních měst:
  Francie → Paříž, ČR → Praha, Itálie → Řím, Rakousko → Vídeň, Norsko → Oslo, Švédsko → Stockholm, Velká Británie → Londýn. Polsko → Varšava, Slovensko → Bratislava, Německo → Berlín, Rusko → Moskva, Maďarsko → Budapešť, Španělsko → Madrid, Dánsko → Kodaň, Finsko → Helsinki, Švýcarsko → Bern, Belgie → Brusel, Nizozemsko → Amsterodam
 • Práce s mapou České republiky: krajská města, orientace na mapě, světové strany.
 • Učebnice (SPN) - str. 15 barevná mapka krajů a jejich krajských měst - doporučuji se na ni ještě podívat a zapamatovat si tak, abys věděl(a) a ukázal(a) na běžné zeměpisné mapě, kde který kraj leží (a jeho krajské město).
  Pamatuj si také, že:
  Praha je nejen hlavní a velké město, ale také samostatný kraj.
  - Středočeský kraj se nachází kolem Prahy, Praha do něho nepatří (je samostatným krajem), ale je jeho krajským městem.
 • Rozloučili jsme se sluníčkovým úsměvem a máváním, před námi jsou zítřejší dvě společné videokonference (M, PŘ). Tak se nezapomeň připojit v 8:55 hod. Zatím ahóóój! laugh

______________________________________

Čtvrtek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Český jazyk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-cervena-vpravo.jpg Dnes si dáme zase opravu pravopisu. Dej dopořádku tento text:

Kočka domácí
Púvod má v kočce divoké, která je již po tisýciletí průvodcem clověka. Její ťelo je prušné a svalnaté, dokonale přizpůsobené lovu, má ostré drápy, zuby a vynikající zrak, sluh a čich. Kočka domácý pomáhá člověku především jako lovec hlodafců, je také dobrí společník a domací mazlíček. Žyje na všech světadílech (kromě Antarktidy).

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, v Učebně - ČJsmiley.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
Kočka domácí
Původ má v kočce divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Její tělo je pružné a svalnaté, dokonale přizpůsobené k lovu, má ostré drápy, zuby a vynikající zrak, sluch a čich. Kočka domácí pomáhá člověku především jako lovec hlodavců, je také dobrý společník a domácí mazlíček. Žije na všech světadílech (kromě Antarktidy).
 

 • Procvičování - stavba slova

 Cvičeníčko najdeš tady (když rozklikneš odkaz) - 5 krátkých doplňovaček s vyhodnocením... Pusť se do nich smiley:

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5f908b48a85ec


► CV uč. 22/2a) - ke každému slovu přidej jednu vhodnou předponu z nabídky.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matematika, přírodověda - videokonference
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Abys vše zvládl(a) na jedničku, vykonej následující aktivity:

smiley Připrav se na videokonferenci:
→ Nachystej si zařízení (PC, notebook, tablet...).
→ 
Připrav si k ruce CV, psací potřebu, Početníček, pracovní sešit z matematiky.
smiley Buď ve správný čas na správném místě, tedy v 8:55 hod. před kamerou a mikrofonem.

enlightenedJak na to - už víš.

Ahojky v 8:55 hod. smiley
----------------------------------------------------------------

Obě hodiny utekly jako voda yesenlightened

→ Pro připomenutí přidávám rekapitulaci a cvičení:

 • Úvodní pozdravy a každý s námi postupně sdílel, na co se těší, až bude mít celý příští týden volno. Plány byly příjemné a rozličné.
 • Opět jsem připomněla naši základnu na dálkovou výuku - tento web - do adresního řádku na internetu dáš tuto adresu: melanie-novakova.estranky.cz → objeví se ti úvodní stránka s J. A. Komenským → rozklikneš rubriku OBSAH TÝDNE (vlevo) → objeví se ti přehled jednotlivých týdnů → rozklikneš tučně napsaný týden (nyní 19. října - 23. října 2020) → objeví se ti celý týden rozdělený na dny fialově a předměty červeně; a jsi tam, kde máš být.
  Můžeš jít i do jiných týdnů, když je rozklikneš. Připomněla jsem, aby sis četl(a) tento web - je tam celé průběžné učivo a aktivity, které děláme, abys vypracovával(a) cvičení, které máš zadaná (PS, Classroom, Početníček, CV) a rozklikával(a) jsi odkazy (videa, interaktivním cvičeníčka na procvičování).
 • Matematika - na úvod jsme si individuálně zanumerovali wink (číslo a jeho cifry).
 • Projeli jsme se videobusem, tentokrát chatovým. To byla jízda! smiley Nejdále dojel Mika, gratulujeme yes.
 • Ukázali jsme si, jak je to s násobením a dělením čisly s jednou nebo dvěma nulami.
  → Násobím-li 
  deseti, násobím jako v malé násobilce, ale k výsledku přidám jednu nulu.
  → Násobím-li stempřidám dvě nuly.
  Příklady:
  26 x 1
  0 = 260;  751 x 10 = 7 510;  439 x 10 = 4 390;  73 x 10 = 730
  56 x 100 = 5 600;  34 x 100 = 3 400;  7 x 100 = 700
  Jednoduché, že? smiley
  → Násobím-li jiným číslem než 10, 100, je to podobné (to už víme):
  2 x 6
  0 = 120;  30 x 5 = 150;  80 x 7 = 560;  6 x 90 = 540

  ... a dělení?
  → Jednoduše zase dělíme jako v malé násobilce a nuly tentokrát ubíráme... podle toho, kolik jich je v děliteli (tedy druhém čísle).
  Příklady:
  560 : 1
  0 = 56 (takže jsme ubrali jsme jednu 0)
  2 800 : 1
  00 = 28 (ubrali jsme dvě nuly)
  350 : 5 = 7 (nula zůstala)
  3 000 : 1
  0 = 300 (ubrali jsme jednu nulu, dvě nuly zůstaly)
  4 800 : 6
  0 = 480 (ubrali jsme jednu nulu, jedna zůstala)
  2 500 : 5 = 500 (obě nuly zůstaly)
 • Přírodověda: Začínali jsme 8 otázkami o živé a neživé přírodovědě:
  1) Co patří do neživé přírody? (voda, vzduch, sluneční záření, půda)
  2) Co patří do živé přírody? (živočichové, rostliny, houby)
  3) Jaký plyn ze vzduchu potřebují k dýchání živé organizmy, aby žily? (kyslík)
  4) Čeho je zdrojem sluneční záření - nutné pro život na Zemi? (světlo, teplo)
  5) Jak se nazývá proces, kdy rostliny produkují do vzduch kyslík? (fotosyntéza)
  6) Jak se říká procesu, kdy se voda na Zemi stále dokola vypařuje a deštěm padá na Zemi zpět? (koloběh vody)
  7) Co je humus a kde se nachází? (odumřelá rozložená těla živočichů a rostlin, je to výživná část půdy)
  8) Co je potravní řetězec? (jsou to potravní vztahy mezi druhy v ekosystému... kdo se živí čím nebo kým)

→ Odpovědi jsme si řekli a vyhodnotili úspěšnost, vše jsme si ještě zopakovali s vysvětlením a ukázkami obrázků v učebnicích Přírodověda. Hodně jsme se věnovali fotosyntéze a už si určitě pamatuješ, že všechny živé organismy dýchají kyslík a zelené rostliny navíc pro svou výživu "papají" ze vzduchu oxid uhličitý (k tomu vodu a sluneční záření) a do vzduchu přitom vyprodukují kyslík. Můžeš k tomu znovu kouknout na video z tohoto úterý.
enlightened
Tyto základní vědomosti už měj, testíček v příští době dopadne dozajista na jedničku 
yes.

 • Protáhli jsme se - důkladně a slastně a...
 • Došlo na ukázky a prezentaci kreseb zvířátek, kdy nám každý autor pověděl, jakou spojitost zvířátko má s nim a o zvířátku řekl základní informace. Kresby i povídání bylo moc pěkné! smiley
   
 • Rozloučili jsme se spolu s úsměvem a hlasitými pozdravy třepetáním a předvedením předmětů, chlupáčů a jiných společníků před kamerami zároveň s přáním krásných dní volného příštího týdne.
 • Co bude 2. listopadu? Uvidíme se ve třídě nebo před kamerami? Uvidíme...  laugh

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Český jazyk - literární výchova
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-cervena-vpravo.jpgJejda, co je to za řeč? surprise Jistě ji dokážeš přeložit. Přelož - uprav text tak, aby měl smysl. Ale POZOR! V jednotlivých slovech můžeš změnit pouze jedno písmeno.

kocur---shrek.jpgRádo krátně zasvětilo slubíčko. Byt krátný sen. Klub Sirka pěl díbrou nápadu, vyměhl rezi podlimní batevné pisty a soukal na slupko. Plavou se mu hodily západy, po snes podčikne.

 → Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin v Učebně - ČJ - LV smiley.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
Ráno krásně zasvítilo sluníčko. Byl krásný den. Kluk Jirka měl dobrou náladu, vyběhl mezi podzimní barevné listy a koukal na slunko. Hlavou se mu honily nápady, co dnes podnikne.

 • Osobní mimočítanková četba - čtenářská dílna smiley

→ Věnuj se své vybrané knížce podle zadání z minulého čtvrtka.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tělesná výchova

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Běhej, skákej, procházej se smiley.
 • Protahuj se, posiluj, zhluboka dýchej kyslík smiley.

______________________________________

Pátek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Český jazyk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-cervena-vpravo.jpg Sestav roháček

Sestav ho z libovolných slov, která budou končit hláskou -Š. Piš velkými tiskacími písmeny. Nepoužívej zkratky a jiný jazyk. Můžeš používat všechny slovní druhy a různé tvary slov. Pozor na počet písmen!                                  

                    Š
                  . Š
                . . Š
              . . . Š
            . . . . Š
          . . . . . Š
        . . . . . . Š
      . . . . . . . Š
    . . . . . . . . Š
  . . . . . . . . . Š

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do nedělních 20:00 hodin v Učebně - ČJ smiley.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: například:

Š

NÁŠ
SOUŠ
VIDÍŠ
HRABOŠ
USLYŠÍŠ
VYHRAJEŠ
PŘEVRÁTÍŠ
PŘEKOUSNEŠ

 • Stavba slova - předpony a předložky - pokračujeme
  Předložka bez a předpony bez-, roz-, vz-

→ Podívej se do učebnice na str. 24

► Prostuduj si rámeček nahoře.

► CV - uč. 24/3 - uvědom si, že skoro všude jsou předpony bez-, roz- a vz- (takže dopisuješ "z"), u slov vstřelit, rostliny, rosnička, vstát ale nejsou tyto předpony, takže napíšeš "s".

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matematika

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-zelena-vpravo.jpgVyřeš tento magický čtverec. Součty v každém řádku i sloupci musí být stejné: 32. V Učebně si do tohoto čtverce můžeš rovnou doplňovat čísla smiley.
                  

dopln-magicky-ctverec.jpg

 

 

 → Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do nedělních 20:00 hodin, jako vždy v Učebně - M smiley.


SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:

 

 • Násobení a dělení 10 a 100:

► Spusť si kliknutím video, pozorně sleduj, procvičuj, počítejyes

https://www.youtube.com/watch?v=YKcn0Hcq3hY&feature=emb_title

 

 • Násobení a dělení číslem s nulami:

► I tady si spusť kliknutím video, pozorně sleduj, procvičuj a počítejyes

https://www.youtube.com/watch?v=8kc1HPQjU9A&feature=emb_title


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk - literární výchova
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Eskymáček

→ Přečti si o něm v Čítance na straně 76.

► Odpověz si na otázky a promysli si vyjádření u "otázek a úkolů" pod příběhem. V příští hodině literární výchovy si o tom povíme. 

 • Zazpívej si známou písničku spolu s Jaroslavem Nohavicou jeho písničku o eskymácké rodině a podívej se na pěkný klip :-)

https://www.youtube.com/watch?v=qwIeibV5lYw

eskymak-s-medvedem.jpg

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hudební výchova
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnes si poslechni, jak hrávali a hrají INDIÁNI :-). 

indian.jpg

 

 • Můžeš zkusit i svoje rytmy třeba hrou na tělo - zkus rukama různě rytmicky "plácat" na svoje nohy :-)

 • Nakonec se podívej, jak může vypadat indiánský tanec a můžeš se ho naučit :-) Rozklikávej odkazy.
   

→ Tahle skladba se jmenuje Orlí píseň:

https://www.youtube.com/watch?v=fwYa14fk8lE
 

→ Dnešní indiáni také vystupují na ulicích jako pouliční umělci ("buskeři", slovo čti baskeří)

https://www.youtube.com/watch?v=93wGaGFUnTs

Bubnovat můžeš třeba i na tělo, pískat a zpívat k tomu :-)
 

→ A takhle vypadá jejich vystoupení na jevišti:

https://www.youtube.com/watch?v=PzzlHAUTtnQ
 

→ Nebo nahrané v přírodě:

https://www.youtube.com/watch?v=xtbbi3alfvw

 

→ Vyzkoušej si na indiánskou hudbu také tanec. Inspirovat se můžeš třeba tady:

Taneční hrátky s Honzou Onderem — Indiánský tanec

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e214542157900003

 

______________________________________

 Naše dálkové vyučování skončilo. Možná pouze jeho první etapa a další bude pokračovat v listopadu, nebo se uvidíme v naší třídě 2. listopadu, což by znamenalo, že epidemie koronaviru je na ústupu.
Bylo by príma, kdyby tomu tak bylo, ale nebude-li, neva, my učení zvládneme i ve virtuálních vlnkách, protože naše třída je šikovná a akční smileyyes.
Chválím všechny za jejich výkony při učení podle webovek, na Classroomu a setkávání při videokonferencích. Skvělé, prima, bezva! smiley
  Děkuji všem rodičům (prarodičům a dalším příznivcům naší třídy) za podporu a spolupráci. yes.
  Krásné a příjemné volné dny a 2. listopadu se těším na viděnou v jakékoliv podobě! smiley