Jdi na obsah Jdi na menu
 


Týden 14. prosince - 18. prosince 2020

Pondělí

Český jazyk

 • Povíkendový kruh: Jak se připravuji na Vánoce. Třídou zavonělo cukroví, blýskly se ozdoby, prolítlo těšení... yes.
 • Pády - zopakování, procvičení.
 • Diktáty z pátku - individuální opravy s konzultacemi.
 • Doplňovačka na vztahy mezi slovy - vlastní tvorba.

Matematika

 • Rozehřívačka: Vstávání, sedání - numerace (menší číslo o jednu ve vyšších řádech), malá násobilka.
 • Písemné násobení - zopakování, ověřování vlastní znalosti a dovednosti.
 • Písemné dělení jednociferným dělitelem - tak co, jak ti toto už jde? wink No... někdo si radši ještě zopakuj:
  Postup:
  - Dělíme postupně cifry dělence zleva doprava.
  - Začínáme první cifrou vlevo, napíšeme záškrt.
  - Za rovnítko napíšeme výsledek a zbytek pod dělené číslo (jeho jednotky).
  - Ke zbytku sepíšeme další cifru dělence.
  - Toto vzniklé číslo vydělíme.
  - Vše se opakuje tak dlouho, dokud máme co sepisovat, jinak ponecháme už jen zbytek a napíšeme ho také za výsledek do závorky.
  Zkouška (vždy!):
  - Výsledek písemně vynásobíme dělitelem.
  - Přičteme písemně zbytek.
  - Musí nám vyjít dělenec, jinak jsme udělali někde chybu a musíme ji najít.
  - Když vše vyjde, MÁME ÚSPĚŠNĚ HOTOVO yes.
 • Písemné dělení v případě, že první výsledek vyjde nula. Co s tím??? Jednoduché: Nula před číslo se nepíše, takže posuneme zobáček k další cifře a začínáme dělit dvojciferné číslo - např.:
  23 967 : 7 = 3 423 (6)
    2 9
       16
         27
           3
 • DÚ: PS 9/5, 6 - uááá... surprise PS jsou vybrané, takže zadání úkolu přesunuji na zítra! smiley.

Já a my

 • Sportovní vycházka do Bohnického lesa.
 • Vnímání přírody v tomto období. A sluníčko dnes opravdu zářilo smiley.
 • Vzájemné sdílení a komunikace.
 • Najdi si svůj strom, obejmi ho a nasávej jeho energii smiley.

Tělesná výchova

 • Sportovní vycházka do Bohnického lesa.
 • Tváře zrůžověly, plíce i další části těla se nasytily kyslíkem, krev se rozeběhla do všech tkání yes.
 • Foto z dnešního pobytu venku je ve fotogalerii.

_______________________________________________

Úterý

Matematika

 • Rozehřívačka: Dělení se zbytkem (malá násobilka).
 • Procvičování písemného dělení jednociferným dělitelem - samostatně postupně příklady z tabule, společná kontrola řešení s připomenutým postupem a zkouškou.
  Nejčastější chyby: Zapomenutí SEPSÁNÍ další cifry, chyby v dělení.
 • PS - numerace nad 10 000 - 24/2,3,5,6. DÚ: Dopiš doma, co jsi ve škole nestihl(a).
 • DÚ: PS ze včera - 9/5, 6.
 • DÚ - CV - procvič si dělení na tomto jednoduchém příkladu:
  24 597 : 7 =

Český jazyk

 • Rozehřívačka: Vstávání, sedání - odvozování nových sloves pomocí předpony, abeceda ("doplň trojici podle prostředního písmene").
 • Opakování pravopisu - slova s i/y po obojetných souhláskách uvnitř slova - všichni všem, CV. Společná kontrola, vzájemné vyhodnocení.
 • Kruh: Učebnice - 30/7; stavba slova a pravopis (slova s předponami a bez nich, VS a slova příbuzná, společné zdůvodňování).
 • Z tohoto cvičení v učebnici si zítra napíšeme diktátek.

Přírodověda

 • Neživá příroda - horniny a minerály. Propedeutikum, úvod do učiva.
 • Skupinová práce - zkoumání vzorků hornin a minerálů.
 • Na základě informací v učebnicích vyvozování druhu horniny či minerálu. 
 • Příště budeme pokračovat.
 • Testík  - příprava přírody na zimu aneb co jsme se dozvěděli na posledních dvou přírodovědných vycházkách.

Výtvarné a pracovní činnosti

 • Vánoční dekorace, vánoční výzdoba třídy.
 • Stříhalo se, lepilo, skládalo, psalo, zdobilo... yes.
 • Přitom se báječně (i když lehce řvavě cool) komunikovalo, sdílelo, radovalo... smiley.
 • Skvělé klima a nálada smileyyes.
 • Také jsme pořídili několik momentek - do 16 hodin je vložím sem do fotogalerie.

_______________________________________________

Středa

Český jazyk

 • Rozehřívačka: Slovní druhy.
 • Opakování a procvičování pravopisu - stavba slova (předpony, předložky, VS, slova příbuzná...).
 • Kruh: Společně z učebnice 30/8, 31/9 se zdůvodňováním.
 • Zítra budeme psát z těchto dvou cvičení diktát slov.
 • ČJt - vyhodnocení předchozích diktátů, zápis známek do Bakalářů.
 • Zítra nezapomeň, že prezentuješ přečtenou knížku (příběh se zvířecím hrdinou).

Matematika

 • Rozehřívačka:  Dělení se zbytkem
 • Písemné dělení jednociferným dělitelem - CV, tabule.
 • PS str. 9-10 - SP, vlastní tempo.

Vlastivěda

 • Zaobstarání nemocných spolužaček.
 • List se shrnujícími otázkami o ČR - odpovědi - práce ve dvojicích.
 • Společná kontrola prvních 7 odpovědí s opakovaným výkladem.
 • Zítra dokončíme.

_______________________________________________

Čtvrtek

Matematika

 • Rozehřívačka: Dělení se zbytkem.
 • Testík - příklady na písemné dělení (2 příklady, max. čas: 20 min).
 • Opakování a procvičování (po vypočítání testíku) - PS str. 9-11, vlastní tempo.

Český jazyk

 • Rozehřívačka: Vstávání, sedání - abeceda, slovní zásoba - tvoření slov; slovní druhy.
 • ČJt - diktát - slova ze cvičení z učebnice 30/8, 31/9.
  Při hodnocení diktátu bylo patrné, kdo se doma ještě připravoval, opakoval si podle učebnice a podle toho, co jsme se učili (doporučuji většině).
 • Tvorba vlastní doplňovačky - legenda pomocí vztahů mezi slovy.

Přírodověda

 • Příroda se chystá na zimu, příroda v zimě (PS a učebnice), úvod.
 • Vánoční svátky, vánoční posezení - informace.
 • Vánoční koledníčky.

Tělesná výchova

 • Relaxační aktivity, kreslení ve vánočním koledníčku.
 • Poslech vánočních koled.

Český jazyk - LV

 • Prezentace přečtených knížek - příběh se zvířecím hrdinou.
 • Kdo dnes neměl knížku, má šanci ještě zítra - budeme pokračovat.
 • Informace k zítřku:
  - S sebou pouze penál, přezutí, zápisník.
  - Možno přinést (hygienickým způsobem) nějakou baštu wink.
  - Možno přinést pití (doporučuji domluvit se navzájem předem).
  - V průběhu dne budou různé učební i neučební aktivity.
  - Končíme standardně ve 12,35 hod.

_______________________________________________

Pátek

Poslední školní předvánoční den

 • Postupné příchody a ukládání bašt a nápojů wink.
 • Uvítání a informace o organizaci dne.
 • Povídání o knížkách - podrobnější představení.
 • Čtení úryvků - moc pěkný a výstižný výběr yes.
 • Vánoční koledníčky - zdobení, zejména obálky.
 • Vánoční koledníčky - vlepování textů dalších koled, závěrečné společné zkontrolování.
 • Informace ke koledníčkům:
  - První stránka - kresba (příp. doplněná fotem): Já o Vánocích.
  - Poslední stránka - kresba (příp. doplněná fotem): Já o silvestru (vítání nového roku 2021).
  - Každou stránku si graficky uprav - barevné zdobení, kresby, lepení (vánoční a zimné motivy, obrázky různě vystřižené, pohlednice, vzpomínky - dárkový papír, různé kousky všelijakých ozdůbek nebo třeba lístek jmelí...
  - Koledníček ti zůstane jako jedna ze vzpomínek na letošní Vánoce, tak si ho pěkně vytvoř a hýčkej smiley.
  - Použij ho také např. při zpívání koled.
  - 15. ledna za něho dostaneš - těším se - velkou jedničku s pochvalou smiley.
 • Společný kruh s koledníčky: Koleda Pásli ovce Valaši - brumendo (neboli hmhání laugh) s doprovodem ozvučných dřívek.
 • Vyhlášení společné zábavy - písničky, vzájemné povídání, radost, dárky, sdílení... smiley
 • Společný kruh: Závěrečné povídání, minutka osobních vnitřních přání se zavřenýma očima.
 • Ve fotogalerii jsou momenty a tady k nim ještě drobný bonus smiley: (klikni na modré písmo, heslo znáš)

_______________________________________________

jmeli.jpg     Hvězdy na nebi už září svitem vánočním. smiley
     Užij si dny volna, potěšení a krásy se svými nejbližšími. A někdy třeba zavři oči, nastav své dlaně a lásku se štěstím a radostí si do nich chyť. Pomysli také na všechny, kteří se radovat nemohou... heart

Šťastné a veselé Vánoce! smiley