Jdi na obsah Jdi na menu
 


Týden 12. října - 16. října 2020

Pondělí

Tělesná výchova

 • Kontrola cvičebních pomůcek - cvičební úbory, tenisák, švihadlo - stále u některých dětí problém.
 • Cvičení a aktivity s míčem - postřeh, pohotovost, přihrávky.

Český jazyk

 • Povíkendový kruh - O čem jsem si povídal/a.
 • Mluvnický kruh - vyjmenovaná slova po "b", pravopis.
 • Stavba slova - rozdíl mezi tvary slova (skloňování u podstatných jmen) a slovy příbuznými (předpony, přípony).
 • CV - práce ve dvojicích - tvoření příbuzných slov ke kořenu LES. CV vybráno. 

Matematika

 • Zápisník, smajlíci.
 • Rozdání Početníčků, individuální opravy cvičení.
 • Opakování a procvičování násobení a dělení mimo malou násobilku, opakovaný výklad - tabule.
 • Početníček str. 6, SP.
 • DÚ: Početníček, doplnit, co kdo nestihl ze str. 6.

Já a my

 • SP - pozitivní obrázek, prezentace v kruhu.
 • Kruh - představení vlastního erbu.
 • Klima ve třídě - zopakování pravidel a principů... např. "Budu se chovat ke druhým tak, jak bych chtěl/a, aby se oni chovali ke mně.
 • Vyhodnocení úvahy - Naše třída.

Úterý

Matematika

 • Rozhovor na aktuální téma - distanční výuka od středy.
 • Rozdání sešitů, pracovních sešitů, učebnic, které mají děti ve škole.
 • Opakování numerace a počítání - Početníčky - zakroužkovaná cvičení (dle vlastního tempa).

Český jazyk

 • Rozehřívačka: Abeceda, pádové otázky.
 • Opakování mluvnických kategorií podstatných jmen, zkratky.
 • Vytvoření pracovního listu na určování kategorií.
 • Společné vyplnění vzorů - různých variant.
 • SP - určování mluvnických kategorií na listu.

Přírodověda

 • Člověk a zdraví - téma aktuální pandemie.
 • Distanční výuka - informace, ukázky webových stránek a kurzu v Classroomu (promítání).

Výtvarné a pracovní činnosti

 • Dokončování prací.
 • Téma: Komiks - příběh, příhoda.
 • Téma: Moje slunce.
 • Téma: Vztahy mezi dětmi. Negativní projevy x pozitivní. Prezentace 1. části v kruhu.


__ZAČÍNÁME DISTANČNÍ VÝUKU___________________

Středa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Český jazyk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Rozehřívačka:

Několikrát si přečti a přeříkej tyto jazykolamy:

Kotě v bytě hbitě motá nitě.
Kopyto klopýtlo. Kobyla kopyty klapala.
Na cvičišti čtyři svišti piští.

svistove.jpg

 

 

 

 

 

 • Pravopis:

jajinka-cervena-vpravo.jpgV tomto cvičení šotek udělal několik chyb. Najdi je a oprav (smaž chybná písmena a nahraď je správnými). Cvičení je v Učebně, opravuj tedy tam.

Zvířecí jména nám často prozradí hodňe. Psýkům říkáme třeba Punťa nebo alík. Strážcem domu bívá Azor. Čisťounká a hepká je Líza nebo Míca, přýtulný je Mourek. Na pastvině múžeme vidět krávu Bělku, skákst přes překášky zase koně Ryzáka nebo Vranku. V ZOO žil slon Rudolf a lef Leon. 

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin v Učebně - Český jazyksmiley.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
Zvířecí jména nám často prozradí hod. Psíkům říkáme třeba Punťa nebo Alík. Strážcem domu bývá Azor. Čisťounká a hebká je Líza nebo Míca, přítulný je Mourek. Na pastvině můžeme vidět krávu Bělku, skákat přes překážky zase koně Ryzáka nebo Vranku. V ZOO žil slon Rudolf a lev Leon. 

 

 • Procvičování - Stavba slova

→ Znovu si zopakuj, co jsme se učili po přečtení článku v učebnici na str. 15.

→ Už bys měl(a) umět rozlišit různé tvary jednoho slova (podle pádů) - např. ryba, rybě, rybám, rybami... a slova příbuzná tvořená pomocí přípon nebo i předpon ke kořenu (ryba, rybářství, rybička, rybník, rybníkář).

PAMATUJ: Slova příbuzná jsou slova, která mají společný KOŘEN a PODOBNÝ VÝZNAM.

Přečti si o tom v rámečku v učebnici na str. 16 a 17.

CV - vymysli a napiš některá další příbuzná slova s kořenem LES. Celkem jich napiš nejméně 7.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematika
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-zelena-vpravo.jpg Vymysli a napiš 5 příkladů tak, abys splnil(a) tyto podmínky:

- výsledek u všech příkladů musí být 567
- příklad musí mít i s výsledkem 3 čísla
- každé číslo musí být trojciferné

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, v Učebně - Matematika smiley.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ - například:
455+112=567 
109+458=567 
999-432=567 
233+332=567
327+240=567

 

 • Souhrnné opakování a procvičování
   Čísla do 10 000

Zopakuj si učivo o číslech v učebnici (SPN) - v rámečku na straně 27 a ve cvičeních 27/1, 28/5,6.

CV - z učebnice 29/5.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlastivěda - videokonference
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Abys vše zvládl(a) na jedničku, vykonej následující aktivity:

smiley Připrav se na videokonferenci:
→ Nachystej si zařízení (PC, notebook, tablet...).
→ Důkladně si prostuduj, jak na to - je to napsáno dole.
Připrav si k ruce CV, psací potřebu, učebnici Vlastivědy, mapu ČR.
smiley Buď ve správný čas na správném místě, tedy v 9:50 hod. před kamerou a mikrofonem.

enlightenedJak na to

1) Přihlaš se do Učebny (pokud nejsi trvale přihlášený(á)).
2) Vpravo nahoře - rozklikni 9 teček.
3) Klikni na aplikaci Meet.
4) Klikni na tlačítko "zahájit schůzku nebo se připojit".   Zadej kód  melanienovakova
5) Pokud se ti objeví pokyn "Povolte službě Meet používat vaši kameru a mikrofon" → vlevo nahoře odklikni "povolit".
6) "Zobrazovat oznámení" doporučuji "Blokovat".
7) Poté už bychom měli být propojeni a můžeme zahájit naše videosetkání smiley.
8) Pokud nemáš kameru ani mikrofon, měl(a) bys mít možnost chatovat - v pravé části obrazovky, zkus to.
8) Uvidíme, jak vše dopadne.

Moc se na všechny těším smiley

-------------------------------------------

Paráda yes.

První videokonferenci jsme zvládli, přišla jsem už i na to, proč jsem na kameře problikávala, takže zítra by mělo být vše ok smiley.
Pro jistotu připomínám, že kód ke každé naší videokonfereneci je  melanienovakova (tedy moje jméno takto dohromady).

Pro připomenutí a také pro ty, kteří se nemohli úplně připojit, přidávám rekapitulaci a cvičení:

 • Úvodní pozdravy a každý s námi postupně sdílel, jak se vyspal, jak se má, jak se těšil. Těšili jsme se, a to je MÓC DOBŘE smileyyes
 • Pověděla jsem několik doplňujících informací k psaní do Učebny (Classroomu).
  - Piš rovnou do dokumentu.
  - Nemaž zadání.
  - Nevytvářej přílohy, pouze kdybys ofocoval například Početníček nebo něco jiného mimo Učebnu.
 • Zkusili jsme si některé rozehřívací jazykolamy. Zajímavé bylo poslouchat všechny najednou, jednotlivě a také jen bez mikrofonu, mimicky, čímž jsme si protáhli mluviče alias papulky alias hubinky wink.
 • Věnovali jsme se naší vlasti, absolvovali krátký testík na základní informace. Na mapu nedošlo, ale neva, bude příště wink.

Můžeš si ho z hlavy zopakovat - jestlipak už ho dáš na sto procent? enlightened(Večer sem napíšu správné řešení.)

1. Jaké můžeme použít názvy pro náš stát (3)?
2. Na jaké historické země se dělí náš stát?
3. Jak se jmenuje hlavní město našeho státu?
4. Jaké máme státní symboly (6)?
5. Který den (přesné datum) vznikl náš současný stát?
A bonusově jsme počítali, kolik let je našemu současnému státu a zjistili jsme, že je vlastně docela mladý...

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
1. Česká republika, Česko, ČR
2. Čechy, Morava, Slezsko
3. Praha
4. státní: vlajka, hymna, znak, pečeť, trikolóra (barvy čevená, modrá, bílá), vlajka prezidenta republiky (standarta) 
5. 1. ledna 1993

 • Na závěr jsem konstatovala, že videokonference se zdařila, z vlastivědy za chvilku každému připojenému ráda napíšu jedničku smiley.
 • A zítra se nezapomeň nejprve kouknout na webovky (včetně informací o tom, co si přípravit na videokonferenci) a potom se také připojit ke společné videokonferenci, která začíná v 8:55 (nejprve M, potom PŘ). 

________________________________________________

Čtvrtek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Český jazyk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-cervena-vpravo.jpg Sestav - vymysli 10 slov, ve kterých využiješ pouze písmena ze slova PONDĚLÍ. Každé písmeno ve vymyšleném slově můžeš použít maximálně jednou! Uvědom si, že můžeš tvořit různé slovní druhy a jejich různé tvary, také slova příbuzná.

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, v Učebně do Českého jazyka smiley.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ - například:
děl, dělí, dělo, dění, díl, dílo, dně, dní, dno, do, dolní, Lídě, lín, líně, líp, lípo, lodě, lodí, ně, ní, no, o, od, on, op, pěl, pěn, pění, pídě, plní, plodí, plod, po, pod, poděl, podělí, polí, podělí, polní
 

 • Procvičování - Stavba slova

→ Už umíš rozlišit různé tvary jednoho slova (podle pádů) - např. škola, školou, škole, školy... a slova příbuzná tvořená pomocí přípon nebo i předpon ke kořenu (letec, letiště, vyletět, letadlo, letuška, přeletět...)?

Pokud ještě úplně ne, znovu se vrať do učebnice a přečti si rámečky na str. 16, 17.

A PAMATUJ: Slova příbuzná jsou slova, která mají společný KOŘEN a PODOBNÝ VÝZNAM.

→ Uvědom si také, co je KOŘEN SLOVA:
Je to NEJMENŠÍ SPOLEČNÁ ČÁST příbuzných slov

Vyzkoušej si cvičeníčko - urči a napiš do rámečku KOŘEN SLOV. Zároveň si můžeš zkontrolovat správnost.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/koren-slov-pribuznych/stavba-slov-1.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matematika, přírodověda - videokonference
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Abys vše zvládl(a) na jedničku, vykonej následující aktivity:

smiley Připrav se na videokonferenci:
→ Nachystej si zařízení (PC, notebook, tablet...).
Připrav si k ruce CV, psací potřebu, Početníček, pracovní sešit z matematiky..
smiley Buď ve správný čas na správném místě, tedy v 8:55 hod. před kamerou a mikrofonem.

enlightenedJak na to - víš už z minula, nebo se podívej do středy. Nezapomeň - kód pro přihlášení je melanienovakova.

Dobře se na naše společné setkání vyspi smiley
----------------------------------------------------------------

A máme to yes.

Druhá videokonference je za námi, tentokrát v době přírodovědy videokonferencovalo tolik žáků, studentů a jejich učitelů z celé ČR, že Google Meet nestíhal, a tak jsme se tak různě zasekávali, vypadávali, štronzovali... nejvíce jsem na schovku hrála já, protože jste na mě coby manažera konference všichni napojení. surprisesmiley Doufejme, že v pondělí budou vzdušné vlnky volnější. smiley
Už víš, že kód ke každé naší videokonfereneci je melanienovakova (tedy moje jméno takto dohromady).

Pro připomenutí a také pro ty, kteří se nemohli úplně připojit, přidávám rekapitulaci a cvičení:

 • Úvodní pozdravy a každý s námi postupně sdílel, jak trávil svůj volný čas po včerejším vyučování. Aktivity byly různorodé, a to je dobře.
 • V matematice si nejprve každý si vymyslel a řekl vlastní číslo, a to vcelku a po cifrách. Originální. smiley
 • Počítali jsme různorodé příklady napsané na lístečcích, výsledky psali do CV a poté do Classroomu. Hodnocení: Vše správně →jajinka-zelena-vpravo.jpgjajinka-zelena-vpravo.jpg , jedna nebo dvě chybky → jajinka-zelena-vpravo.jpg.
  Příklady: 9:3, 63+9, 100+200, 935-20, 73:8, 123+50, 3 500-400, 2 800+2, 1 999-999, 256+50, 72+60, 8 361-3, 70x6
 • V PS jsme si společně vyřešili dvě slovní úlohy: 10/13,14.
 • SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
  10/13 → (5 x 6) + 2 = 32  Měří 32 metrů.
  10/14 → 55 x 6 = 330  Zaplatili 330 Kč.
 • Po přestávce jsme se v přírodovědě věnovali zvířátkům a jejich podzimní přípravě na zimu. Nejprve si každý do sešitu napsal zadaná zvířata, potom samostatně přemýšlel o tom, jak se na podzim připravují na zimu a jak ji přečkávají. Následně jsme si povídali. Povídali jsme si o:

zajícovi - Hodně baští a z rostlin si vytvoří v sobě tukové zásoby, které mu vydrží na celou zimu. Můžeme vidět jeho stopy ve sněhu.
sýkorce - Dokáže si najít rostlinnou potravu a také ráda přilétá do krmítka, kde uvítá zavěšený lůj se semeny (např. slunečnice).
medvědovi - Spí v brlohu, má v sobě tukové zásoby. Jeho organizmus má všechny funkce zpomalené, nemusí třeba ani na WC. wink
kaprovi - Pokud neskončí na vánočním talíři, udržuje se v klidu (přímo nespí) u dna rybníka nebo v úkrytu.
vlaštovce - Odlétá do teplých krajin, je stěhovavý pták.
syslovi - Přečká zimu ve spánku ve své noře a nasbírá si spousty zásob (zrní...), kdyby se náhodou na chvilku probudil.
krávě - Pobývá ve stáji a stará se o ni člověk (seno...).
čápovi - Odlétá do teplých krajin, je stěhovavý pták.
broukovi - Ve strnulém stavu je zalezlý v zemních štěrbinách, pod kameny, pod mechem, kůrou, v pařezech apod.
psovi - Domácí mazlíček se má jako v bavlnce.
havranovi - Bohničtí havrani k nám přilétají v říjnu na zimu k nám, protože jim je v Rusku u Uralu zima, v dubnu zase odlétají zpátky, protože jim je u nás už horko smiley. O havranech si budeme ještě povídat.

 • TIP: Vyfoť si svého havrana, ukaž při videokonferenci a získej obrázek z přírodovědy! wink
 • Na závěr jsme si všichni vesele zamávali.
 • V pátek, jak jistě víš, videokonference není, uvidíme se zase v pondělí od 8:55 hod. smiley

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk - literární výchova
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-cervena-vpravo.jpg Vyber jednu z možností z uvedené nabídky pro doplnění přirovnání:

Dupe jako ...             kočka - prase - slon
Škrábe jako...            kocour - medvěd - liška
Mlčí jako...                slepice - myš - ryba
Nosí se jako...           straka - páv - čáp
Má paměť jako...       tygr - orel - slon
Je z toho...                srnec - jelen - daněk
Brečí jako...               hroch - želva - krokodýl
Zpívá jako...              husa - slavík - opice
Spí jako...                 pes - dudek - zajíc
Krákorá jako...           sova - vrána - bažant
Nadává jako...           špaček - kachna - veverka

lev.jpg

 

 

    → Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš
   správné řešení do dnešních
   20:00 hodin v Učebně
- ČJ smiley.

 

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
Dupe jako slon. Škrábe jako kocour. Mlčí jako ryba. Nosí se jako páv. Má paměť jako slon. Je z toho jelen. Brečí jako želva. Zpívá jako slavík. Spí jako dudek. Krákorá jako vrána. Nadává jako špaček.
 

 • Osobní mimočítanková četba - 4. třída - začínáme smiley

→ Vyber si nyní k přečtení libovolnou knížku, která bude příběhem s dětským hrdinou (může být i dvojice nebo parta).

Celou ji přečti do čtvrtka 12. listopadu.

→ Ve čtvrtek 12. 11. budeš tuto knížku ve škole prezentovat při společné besedě a sdílení.

→ Knížku si v tento den nezapomeň přinést do školy.

→ Při prezentaci je potřeba, abys věděl(a) a uměl(a) zpaměti:
- název knížky a autora
- stručně povědět, o čem příběh vypráví
- představit hlavní hrdiny příběhu
- odpovědět na jednoduché otázky k obsahu příběhu
- povědět, kdy a kde se příběh odehrává
- povědět, co tě na příběhu zaujalo

→ Vyber si předem z knížky nějaký zajímavý krátký výstižný úryvek,  který nám přečteš.

→ Po příchodu do školy (v týdnu od 2. 11.) si vytvoříme čtenářské deníky a dozvíš se, jak budeš četbu do něho zapisovat.

Už se nemůžu dočkat, jakou zajímavou knížku nám představíš smiley

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tělesná výchova
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Zopakuj si cvičení, která ses naučil(a) při dnešní videokonferenci.
 • Proběhni se venku - podle toho, jak ty chceš.
 • V pondělí si o tom povíme smiley.

________________________________________________

Pátek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Český jazyk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-cervena-vpravo.jpg Vymysli a napiš větu ke každému slovu ze všech dvojic.

peče - péče:
léta - létá:
kosi - kosí:
rada - ráda:
pára - párá:

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do nedělních 20:00 hodin v Učebně - ČJ smiley.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ - například:
Máma peče koláč. Chybí mu péče o vlasy. 
Léta jí prospívají. Slavík létá vysoko.
Kosi už zpívají. Strýc kosí trávu.
Tvoje rada mi pomohla. Ráda ti radím.
Zpod pokličky vyrazila pára. Párá se mi šev u bundy.
 

 • Stavba slova - pokračujeme

→ Ověř si, zda umíš již rozlišit různé tvary jednoho slova (podle pádů) a slova příbuzná tvořená pomocí přípon nebo i předpon ke kořenu.

Přepiš do CV tato slova:  lesy, lesníci, pralesem, pralesa, lesů, lesníky, lesem, pralesy, lesníkem
Najdi různé tvary stejného slova a podtrhni je stejnou barvou. Nápověda: Celkem budeš potřebovat 3 barvy. wink
V neděli sem pro kontrolu vložím správné řešení.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: lesy, lesníci, pralesem, pralesa, lesů, lesníky, lesem, pralesy, lesníkem


Vyzkoušej si cvičeníčko - klikej na slova příbuzná. Ihned se ti ukáže kontrola správnosti.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/slova-pribuzna-vetrelec/vyhledavani.html

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematika
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-zelena-vpravo.jpg Ke každé slovní úloze (očíslované 1 až 4) vyber správný výpočet výsledku - z výpočtů a) až d):

1) Kuchařka v jídelně vydala 18 dětských porcí a tři porce pro dospělé. Kolik porcí celkem kuchařka vydala?
2) V jídelně jsou tři stoly se stejným počtem židlí. Celkem si k nim posedalo 18 dětí, žádná židle nezbyla prázdná. Kolik dětí sedělo u každého stolu?
3) Jana utrhla ze stromu 18 jablek. Tři z nich byla červivá. Kolik nečervivých jablek Jana utrhla?
4) Jirka běhá v lese. Uběhnout jeden tréninkový okruh mu trvá 18 minut, celkem uběhl bez zastávky tři okruhy. Kolik minut mu to celkem trvalo?
a) 18 + 3 =      b) 18 - 3 =       c) 18 × 3 =       d) 18 : 3 = 

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do nedělních 20:00 hodin, jako vždy v Učebně - MA smiley.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 1) a) – 2) d) – 3) b) – 4) c)
 

 • Opakování a procvičování: Zaokrouhlování na tisíce

Spusť si kliknutím video, opakuj, procvičuj yes

https://www.youtube.com/watch?v=Jtkyh_Y1jRI&feature=emb_title

PS - 14/14 - doplň si.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 
a) 5 680, 540, 200, 9 670
b) 8 900, 1 600, 700, 9 700
c) 8 000, 3 000, 1 000, 1 000


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk - literární výchova, hudební výchova
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-cervena-vpravo.jpg Vymysli rým na následující slova (každý rým musí být celý jednoslabičný).

pes -                               půl -                            jez -    
král -                               přej -                           fík -
měl -                               kluk -                           sýr -
skrz -                              slyš -                            žil -

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do nedělních 20:00 hodin, jako vždy v Učebně - ČJ smiley.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ - například:
pes - ves                             půl - kůl                           jez - vlez   
král - bál                              přej - dej                          fík - dík
měl - sel                              kluk - buk                         sýr - výr
skrz - vrz                             slyš - piš                           žil - pil
                                        

werich.jpg   Jan Werich

 • Připomeň si pohádku od Jana Wericha Chlap, děd, vnuk, pes a hrob, kterou sis četl(a) v září v Čítance. Poslechni si ji v podání zpěváka Viléma Čoka - možná od něho znáš znělku z Chipa a Daleho :-) 

  https://www.youtube.com/watch?v=axC5UwfuegE
   
 • Chlap, děd, vnuk, pes a hrob v podání Viléma Čoka je v čase 30:27 (viz odkaz - neboj, že uvidíš po rozkliknutí jiný název, dej “play” :-) )

https://www.youtube.com/watch?v=eBDkUYrVsGA&t=1826
 

 • V podání Jana Wericha si můžeš poslechnout hezkou pohádku O orlech a hovniválech :-)

https://www.youtube.com/watch?v=wivQEbMUp9g&list=PLggXj2Q73hKTROxyfDXBps9PHaT1X_Y-9

 

 •  Jan Werich - Jiří Voskovec - Jaroslav Ježek

 

Jan Werich a Jiří Voskovec byli významní čeští herci, spisovatelé a autoři divadelních her. Žili v minulém století, založili proslulé Osvobozené divadlo. Tvořili trojici s hudebním skladatelem a vynikajícím klavíristou Jaroslavem Ježkem.

vvv.jpeg

 

 

 

1. zleva: Jaroslav Ježek
2. zleva: Jan Werich
3. zleva: Jiří Voskovec

 

voskovec-a-werich.jpg
vlevo: Jiří Voskovec, vpravo: Jan Werich

 

 • Tematická videa:

Babička Mary (zejména refrén v čase 0:53) wink  Písnička Voskovce - Wericha - Ježka - originál z Osvobozeného divadla v podání autorů.

https://www.youtube.com/watch?v=pCeldmvmunc

Bugatti Step smiley Tuto skladbu složil Jaroslav Ježek na oslavu vítězství automobilového závodníka Luise Chirona a věnoval Elišce Junkové (slavné české automobilové závodnici), oba závodili na voze Bugatti.

https://www.youtube.com/watch?v=0elkSCTHecg

_______________________________________________

kvet-dnes.jpg  Máme za sebou první dny dálkového vyučování.

kvet-dnes.jpg  Krásný víkend a když na tebe přijde nedobrá nálada, vzpomeň na stonožku a zazpívej si spolu s Janem Werichemwink:

https://www.youtube.com/watch?v=5_IY9jS6NrY

stonozka.png