Jdi na obsah Jdi na menu
 


Týden 30. března - 3. dubna 2020

Pondělí

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Povíkendový kruh - nekruh: Dnes se zamysli nad tím, jak vám doma hezky funguje spolupráce. Jistě není vždy jednoduché, abyste skloubili vše, co je potřebné v jednotlivých dnech provést. Vzpomeň si a zapiš si, jak a čím jsi přispěl(a) ke zdárné organizaci v minulém týdnu a čím bys ještě mohl(a) být nápomocný/á.

Poznamenej si: Povíkendový kruh 23. 3.: Moje přispění k úspěšné organizaci home office.
→ Když napíšeš nejméně odstavec a ještě mi ho pošleš, dám ti opět jedničku (ČJ - sloh). Tak vzhůru do toho! yes

cool A teď pozor! Kam máš svůj příspěvek poslat? Jistě sis všiml(a), že jsem za tučnou šipku nenapsala CV (apod.). Máš totiž už dvě možnosti!
→ Svůj zápis provedeš tradičně do CV (apod.), ofotíš (popřípadě opíšeš do emailu) a pošleš mi.
→ Povídání napíšeš do dokumentu v Učebně (Classroomu) na G Suite. Jak na to máš napsané nahoře v perexu.

Vyber si, co chceš raději... výhoda Učebny (Classroomu) na G Suite:
→ Již nejsi závislý/á na emailových schránkách rodičů, rodiče zase naopak budou mít více času pro svoji činnost.
→ Odpadá jako prostředník emailová korespondence - komunikujeme spolu rovnou.
→ Tvé produkty zůstanou na tvém účtu pohromadě.

 

 • Opakování - pravopis:

 Napiš správně tento hodně popletený text:
Odpatky vines do popelnice. Rát jsem tě tadi zase vyděl. Raní kakao je víborné. Pár jahot tu ještě zbilo. Od srdce ti přeji vítězstvý. Těšým se na havranní hejno nat naším domem. Vzbuť se, už je bílí den. Obědeme kopec kolem kameného lomu.
jajinka-cervena-vpravo.jpgOcenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin smiley.
enlightenedToto cvičení můžeš také napsat do Učebny - do stejného dokumentu Český jazyk - pod Povíkendový kruh. smiley

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
Odpadky vynes do popelnice. Rád jsem tě tady zase viděl. Ranní kakao je výborné. Pár jahod tu ještě zbylo. Od srdce ti přeji vítězství. Těším se na havra hejno nad naším domem. Vzbuď se, už je bílý den. Objedeme kopec kolem kamenného lomu.

 

 • Přídavná jména: Pokračujeme.

Už víš:
- co jsou přídavná jména
- jaké jsou druhy přídavných jmen a jak je určíme
- jaké se u nich určují mluvnické kategorie a jak se určují
- jak se tvoří přídavná jména přivlastňovací
- že se přídavná jména přivlastňovací od vlastních jmen píší s velkým písmenem
- jak se skloňují přídavná jména
- pravopis přídavných jmen tvrdých a měkkých - jejich koncovky
- že si máš dávat pozor na pravopis přídavných jmen tvrdých - v 1. pádu množného čísla u rodu mužského životného
- jak se občas mění hlásky v kořeni přídavného jména tvrdého při tvoření tvaru 1. pádu množného čísla u rodu mužského životného
- stupňování přídavných jmen pomocí přípon a předpon
- že se nedá stupňovat úplně každé přídavné jméno (některá tvrdá a měkká, přivlastňovací vůbec)
- nepravidelné stupňování přídavných jmen
- jak se občas mění hlásky v kořeni přídavného jména při stupňování


 Pokud ti cokoliv z toho není jasné, vrať se do minulého týdne na web, do učebnice a do pracovního sešitu!

Jestli sis ještě pořádně a úplně nezkontroloval(a) cvičení z předchozích týdnů, nebo něco dokonce nedopsal(a)(nedoplnil(a)), udělej to co nejdříve a začni určitě už dnes... čas běží... Máš-li všechno hotovo, jsi skvělý - skvělá! yes.
 

 • Stupňování přídavných jmen - co jsou tzv. opisné tvary?

Jednoduše dáme před přídavné jméno slovo více a nejvíce, méně a nejméně. Toto stupňování můžeme použít například u dlouhých nebo složených přídavných jmen. Řiď se přitom citem. Například:

- pravděpodobný – více (méně) pravděpodobný – nejvíce (nejméně) pravděpodobný
- zářící – více (méně) zářící – nejvíce (nejméně) zářící
- plačící - více (méně) plačící - nejvíce (nejméně) plačící
- udivující - více (méně) udivující - nejvíce (nejméně) udivující
 

 • A ještě jedna zajímavost:

Význam přídavných jmen můžeme zesilovat nebo zeslabovat i dalšími různými příslovci - například: velmi, velice, neobyčejně, značně, málo, mnohem, zcela, plně, nejlépe, silně...

CV (apod.) - Vymysli a napiš věty, kde použiješ opisné tvary 2. nebo 3. stupně přídavných jmen, a použij přitom všechna příslovce, která jsou uvedená ve výkladu o opisných tvarech včetně zajímavosti.

jajinka-cervena-vpravo.jpgOcenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin smiley.
enlightenedTaké toto cvičení můžeš napsat do Učebny - jako další do stejného dokumentu Český jazyk. smiley

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
Věty se četly jedním dechem smiley. Například:
Okurky se mi zdály méně sladké. Je to velice nadaný žák. Moje maminka má nejvíce zářící úsměv. Nejméně udivující je sníh v zimě. Mám nejvíce zkažené zuby z celé rodiny. Jsem neobyčejně silný muž. Kvůli pandemii Covid-19 je méně pravděpodobné, že pojedeme v létě k moři. Jsem plně vytížený. Nejvíce udivující zpráva za poslední dobu pro mne byla, že v Číně jedí netopýry. Maminka byla velmi nadšená z dárku od Pepíka. Pavel byl velice úspěšný v tenisu. Strejda byl plně soustředěný na fotbal v televizi. Byl jsem po cvičení zcela zpocený. Jsem velice inteligentní člověk. Tak to mě tedy dostalo zcela hustým způsobem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matematika
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 • Rozehřívačka:

jajinka-zelena-vpravo.jpgVyzkoušíme Učebnu smiley - máš tam cvičeníčko na doplnění. Co potřebuješ udělat pro to, abys ho mohl splnit, už víš... jen nezapomeň kliknout na předmět Matematika.

jajinka-zelena-vpravo.jpgDoplň číslo místo otazníku:

                          dopln-cislo-1-4-je-5-2-5-je-12-3-6-je-21-8-11-je-kolik.jpg

jajinka-zelena-vpravo.jpg Jeden čtvereček má obsah 1 cm2. Jaký je obsah vybarvené části?

                                                             ctverecek.jpg

Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin smiley.
enlightenedŘešení dalších dvou rozehřívacích cvičení můžeš také napsat do Učebny - do stejného dokumentu Matematika. smiley

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
1) Cvičení na doplnění: 801    746    12 500    285
2) Číslo: jsou dvě možná řešení.
a) Sečteme 1 + 4, dostaneme výsledek 5. Pak přidáme 2 + 5 k výsledku z předchozího řádku (k 5), abychom dostali na druhém řádku výsledek 12 (2 + 5 + 5). Stejně pak postupujeme v daších řádcích – sečteme 3 + 6 = 9 a poté přidáme 9 k součtu v předchozím řádku (ke 12),takže dostaneme 9 + 12 = 21. Nakonec sečteme 8 + 11 = 19 a poté devatenáct přidáme k součtu na předchozím řádku (k 21), 21 + 19 = 40.
b)
První řádek je 1 + 1 x (1 + 3) = 5.
Druhý řádek je 2 + 2 x (2 + 3) = 12.
Třetí řádek je 3 + 3 x (3 + 3) = 21.
Další řádek nemá na začátku 4, jak bychom asi čekali, ale protože má na začátku 8 a pak 11, tak úplně stejným způsobem napíšeme 8 + 8 x (3 + 8) = 96.
3) Vybarvená část: 24 cm2.

 • Desetinná čísla: Pokračujeme.

Už umíš:
- převést desetinný zlomek na desetinné číslo a naopak
- napsat desetinné číslo
- pojmenovat jednotlivé řády desetinné části
- porovnat desetinná čísla
- písemně sčítat, odčítat a násobit desetinná čísla

 

 • Opakování a procvičování:

jajinka-zelena-vpravo.jpgPočetníček - 31/2. Vypočítej pouze 2. řádek. Stačí poslat jen výsledky.
jajinka-zelena-vpravo.jpgPočetníček - 32/2. Vypočítej pouze 2. řádek. Stačí poslat jen výsledky.
jajinka-zelena-vpravo.jpgPočetníček - 33/2. Vypočítej pouze 4. řádek. Stačí poslat jen výsledky.
Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin smiley. Po této hodině sem napíši pro kontrolu správné řešení já.
enlightenedVýsledky můžeš také napsat do Učebny - do stejného dokumentu Matematika. smiley

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
31/2 - 125,556    175,284    355,331    9,806    11,133
32/2 - 21,909    0,163    1,376
33/2 - 7,29    38,1    3 466,25    392,08    850,844

 • Písemné dělení desetinných čísel

Je to úplně stejné jako u jiných čísel smiley. Prostě dělíš jako vždycky... jen nesmíš zapomenout na jednu věc:

Když dojdeš v dělenci k desetinné čárce, napíšeš jí v tu chvíli i do výsledku.

Takhle:

19,10 : 5 = 3,82     Zk.: 3,82
  4 1                               x   5
      10                          19,10
         0

A teď ty: yes

Početníček - 34/2. Vypočítej pouze 1. sloupeček. Mně stačí poslat jen výsledky. V Početníčku nezapomeň na zkoušku wink.jajinka-zelena-vpravo.jpgOcenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin smiley. Po této hodině sem napíši pro kontrolu správné řešení já.
enlightenedTaké tyto výsledky můžeš napsat do Učebny - do stejného dokumentu Matematika. smiley

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
0,09    0,9   0,24    0,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přírodověda
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Život v různých podnebných pásech

Zopakuj si základní co jsou podnebné pásy? (web minulý týden a učebnice na str. 33).

Ukaž si na obrázku zeměkoule jednotlivé podnebné pásy a rovník.

Zopakuj si, co ses naučil(a) o tropickém pásu a jeho jednotlivých krajinách (tropické deštné pralesy, savany, pouště).

Podívej se ještě na některé z videí, které se ti líbilo nebo si ještě nezhlédl(a).

 

 • Subtropický pás
 • Přečti si o něm v učebnici na str. 36.

 • Videa k tématu:

https://www.youtube.com/watch?v=PHVgyG0I_EI
https://www.youtube.com/watch?v=RhQoovPvIrQ
https://www.youtube.com/watch?v=h6yDi2XUDeU
 

PS - Skládání s obrázky - str. 25 - pouze Subtropický pás.
 

________________________________________________

Úterý

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematika
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:
  jajinka-zelena-vpravo.jpgPrvní je zase v Učebně smiley. Nezapomeň kliknout na předmět Matematika.
  jajinka-zelena-vpravo.jpgPlný sud váží 90 kg. Prázdný sud váží šestinu této váhy. Kolik váží obsah sudu?
  jajinka-zelena-vpravo.jpgPomocí párátek (nebo kousků špejlí, zápalek apod.) sestav příklad podle obrázku. Přemístěním pouze jednoho kousku vytvoř pravdivý příklad.

zapalky.jpg

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin smiley.
enlightenedŘešení a výsledky napiš v ideálním případě do Učebny - do dokumentu Matematika.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
Výlet: Od 8:30 do půl sedmé (18:30) je 10 hodin. Pršelo od půl páté do půl sedmé, to jsou 2 hodiny. Pršelo tedy 2/10 části výletu, to je rovno 1/5.
Sud: Prázdný sud váží šestinu z 90 kg, to je 90 : 6 = 15 kg. Zbytek do 90 kg je obsah sudu, takže obsah sudu váží 90 – 15 = 75 kg.
Párátka: jsou možná dvě řešení: V+IV=IX nebo VI+IV=X.

 • Desetinná čísla: Pokračujeme.

→ Zopakuj si vše, co již umíme (viz včerejšek).
 

 • Opakování a procvičování:

jajinka-zelena-vpravo.jpgPočetníček - 31/3. Stačí poslat jen výsledky. Pozor na desetinné čárky - musíš je mít přesně pod sebou!
jajinka-zelena-vpravo.jpgPočetníček - 32/2. Vypočítej pouze 3. řádek. Stačí poslat jen výsledky.
jajinka-zelena-vpravo.jpgPočetníček - 34/2 - 2. sloupeček. Stačí poslat jen výsledky.
Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin smiley. Po této hodině sem napíši pro kontrolu správné řešení já.

enlightenedVýsledky napiš v ideálním případě do Učebny - do dokumentu Matematika.
enlightenedMísto psaní můžeš k dokumentu přidat ofocené doplněné cvičení jako přílohu smiley. Jak? Klikneš na tlačítko + Přidat nebo vytvořit (nachází se nad tlačítkem Odevzdat) a pak na Soubor - vybereš a potvrdíš.
enlightenedNezapomeň nakonec vždy kliknout na tlačítko Odevzdat

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
31/3 - 34,595    698,803    63,34    0,850    4,878
32/2 - 259,149 2    19,007
34/2 - 138,65    1,573    2,07

 

 • Desetinná čísla - násobení a dělení 10, 100, 1 000...

Jak už tušíš  dávačka wink... Jednoduše posouváš desetinnou čárku buď doleva (při dělení, protože číslo zmenšuješ), nebo doprava (při násobení, protože číslo zvětšuješ), a to podle toho, kolik nul má číslo, kterým násobíš, nebo dělíš.

Takže:

28,567 x 10 = 285,67                            5 567 268 : 10 = 5 567 26,8
28,567 x 100 = 2 856,7                         5 567 268 : 100 = 55 672,68
28,567 x 1 000 = 28 567
                            5 567 268 : 1 000 = 5 567,268
Všimni si, že se mění mezery podle toho, jaké číslo vypočítáš.

A jak vypočítáš tento příklad? wink  814,68 x 1 000 ? ..........................................
Ano, přesně tak:

→ PŘIDÁŠ POTŘEBNÝ POČET NUL... výsledek je 814 680.

Jde to i doleva smiley  54 : 1 000 = 0,054
 

Zkus již sám/sama v Početníčku yes

jajinka-zelena-vpravo.jpgPočetníček - 33/1 - pouze 1. sloupeček.
jajinka-zelena-vpravo.jpgPočetníček - 34/1 - pouze 1. sloupeček.
Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení (stačí výsledky) do dnešních 20:00 hodin smiley. Po této hodině sem napíši pro kontrolu správné řešení já. Výsledky v ideálním případě napiš, nebo ofocené příklady vlož přílohou do Učebny - do dokumentu Matematika.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
33/1 - 12,05    658,4    58,1    98    5 623    3400    0,01    326 501    203,0    780,7
34/1 - 35,6    0,023    0,179    0,583 6    49,752

 

 • Geometrie

Lavičky v parku

Ve čtvercovém parku jsou vysázeny buky tak, že se v každém rohu parku nachází právě jeden buk. Na každé straně je po obvodu parku vysázeno přesně 5 buků. Mezi každými dvěma nejbližšími buky je právě jedna lavička. Kolik se na obvodu parku nachází laviček?
Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin smiley. Po této hodině sem napíši pro kontrolu správné řešení já. Řešení a výsledek v ideálním případě napiš do Učebny - do dokumentu Matematika.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
Nejlepší je nakreslit si obrázek uvidíš 16 laviček smiley.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka: Přečti si báseň od Jiřího Wolkera (básníka, který žil před 100 lety):
                  Pokora
  Stanu se menším a ještě menším,
  až budu nejmenším na celém světě.
  Po ránu, na louce, v létě
  po kvítku vztáhnu se nejmenším.
  Zašeptám, až se obejmu s ním:
  „Chlapečku bosý,
  nebe dlaň o tebe opřelo si
  kapičkou rosy,
  aby nespadlo."

jajinka-cervena-vpravo.jpg
Najdi v textu této krásné básně všechna přídavná jména.
Vymysli a napiš podobnou básničku (klidně i kratší - několik veršíků) na vlastní téma.
→ Ocenění tě čeká, pokud mi vše pošleš do dnešních 20:00 hodin smiley. V nejlepším případě v Učebně - dokument Český jazyk.


SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
Přídavná jména: menším, menším, nejmenším, celém, nejmenším, bosý
Básničky:  Krása, nádhera! smileyyes

NA MOSTĚ
Marek

Po mostě šel host,
honilo ho hejno vos.
Pak tam přiletěl kos
a sebral na zemi stírací los.


PRUHOVANÉ
Dan

Tenisky mám pruhované a ponožky tečkované.
I když je vše pomačkané, hlavně že je pruhované.  
A pak vyjdu ven, 
bez ponožek jsem.
 

BRATŘI
Matěj

Mladší bratr Karel
je větší než Pavel. 
Nejmladší je Mireček, 
staví domek z kostiček.


NA JAŘE
Adam

Na jaře slunce svítí
venku roste kvítí
já rád chodím často ven,
v této době s rouškou jen.
Těším se až bude po karanténě zase,
uvidím se s kamarády v lese. :)

BÁSNIČKA
Vojta

Já jsem Vojta a jsem hravý,
sám se učit, to mě baví.
Doma je to někdy nudný,
nudnější vždy od půl jedný.
Nejnudnější to bývá večer,
v televizi nic, to bych brečel.
Až sundáme roušky z úst,
přestane být školní půst.
A my zase vesele,
vyskočíme z postele.


KORONAVIRUS
Maruška

V době této nemoci,
musíme si pomoci.
Roušku nosit musíme,
navzájem se chráníme.
Ruce si dezinfikuj,
nemoci se vyvaruj.
Úkoly si uděláme,
pak se trochu vyvětráme.

 • Další opakování a procvičování

Přísudek a podmět

jajinka-cervena-vpravo.jpgPS - 35/1. Nezapomeň, že podmět se podtrhne rovnou čarou a přísudek (sloveso v určitém čase) vlnovkou. Nezapomeň také, že ke zvratnému slovesu také patří zájmeno "se".
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
skupiny oslavovaly, drozd zpívá, chmýří se vznášelo, liška se připlížila, atleti dosáhli, známka upoutala, sestra se bojí, osiky vroubily, smích se ozýval, žízeň trápila

TAJENKA: ... krmit nesmí. smiley

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlastivěda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka: Které řeky v Evropě vidíš na mapě? Prostuduj mapu Evropy a přiřaď k číslům jejich názvy.
  Nápověda: Řeky začínají na písmena V, R, O, V, L, V, D (písmena jsou v jiném pořadí než čísla!).

jajinka-hneda-vpravo.jpg  reky.jpg

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš řešení do 20:00 hodin příští středy (8. 4.) smiley. V nejlepším případě v Učebně - dokument Vlastivěda. Je tam i mapka a úloha.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
1  – Visla, 2 – Odra, 3 – Vltava, 4 – Labe, 5 – Rýn, 6 – Dunaj, 7 – Váh

 • Evropa

PS - str. 40/1,2. Doplň podle mapy a pomoz si i učebnicí na str. 54. Příští středu po 20:00 sem dopíšu správné řešení.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
40/1 -
vlastiveda-ps-40-1-reseni-700x527-bodu-.jpg
40/2 - vodstvem, oceán, světadíly, druhým, Austrálie, Asie, Evropa, Asií, Afrikou, Evropou  a Asií, pevnině, oceány, Evropě
 

→ Můžeš zhlédnout třeba i toto video:

https://www.youtube.com/watch?v=WZdKPMaQ7lU

https://www.youtube.com/watch?v=uQY0Spsp2IY


jajinka-hneda-vpravo.jpg Jaké město v Evropě má nejdelší název? wink.
→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš jeho jméno (ale přesně!) do 20:00 hodin příští středy (8. 4.) smiley. V nejlepším případě v Učebně - dokument Vlastivěda.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
Je to město Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.
Můžeš se o něm dozvědět více např. tady: https://www.stoplusjednicka.cz/jazykove-rekordy-nejdelsi-nejkratsi-nazev-mesta.

 

________________________________________________

Středa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin smiley. V nejlepším případě v Učebně - dokument Český jazyk.

jajinka-cervena-vpravo.jpgTato se nachází v Učebně.  Mrkni tam smiley.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
Bezva, přečetla jsem si například smiley:
PRAHA: Přijeď radši autem hned. Andrea - Potkáme Radka a Hanu, Adame. - Pražák Robert absolvoval horské Alpy. - Přijď ráno Alíka hledat. Anička. - Pepo, čárka, rozhodne asi Hubert! Anna. - Pepa rád aranžuje houby. Adam.
BRNO: Bruno rychleji nepřijede. Ota - Barnabáši, rohožku nes opatrně. - Bára ráno neměla oběd. - Bořek rozebral nové skříně. - Buď ráno na okruhu. - Buď ráno na Opatově. - Babičko, radši nechoď. Ota 
PLZEŇ: Petrovi lívance zjevně enormně nechutnají. - Petrův Lesan zase energicky ňafal. - Pavouk leze z elektroniky někam. - Pavle, lokomotivu zlobí elektřina. Ňaňková - Fanda líže zelený eukalyptus. Ňam. 
OSTRAVA: Osuš svetr, také rifle, aby vyschly. Aleš - Ostravští strážníci trávili ráno a večer asistencí. - Očekávej start té rallye až večer. Automechanik. - Olino, sochu tramvaje radši asi vyměníme. Anežka. - Ota s Terezou radili atletům v atletice. 
TÁBOR: Traktor Ámos bořil opravený rošt. - Terezko a Bohumile, opravte robota. - Tým áček bude obhajovat rekord. - Tvrdohlavou Áju bolí opuchlá ruka. - Tati, Áďa brečí - ošklivá rána.
KOLÍN: Koleno Olze lihem Ivan namazal. - Krokodýl olizoval lístek i noviny. - Karle, objednej letos Írán. Naty - Karel obletěl letadlem Írán. Natka. 

Oprav text tak, aby byl správně :-) A pokud ti dojde, proč jsem zvolila zrovna tento vtip (češtinářsky), dostaneš další wink .

Paní učitelka říká dětem, abi vymysleli větu se slovem pakliže.

Vivolá jitku: "Kvjetiny se musý hodně zalévat, pakliže je hodňe sucho!"

"Víborně!"

Vyvolá pepíčka: "Jeli jsme nahory vlakem, vlak cuknul a na tatínka spadl batoch a pak lyže!"

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:

Paní učitelka říká dětem, aby vymyslely větu se slovem pakliže.

Vyvolá Jitku: "Květiny se musí hodně zalévat, pakliže je hodně sucho!"

"Výborně!"

Vyvolá Pepíčka: "Jeli jsme na hory vlakem, vlak cuknul a na tatínka spadl batoh a pak lyže!"
 

→ A proč jsem zvolila právě tento vtip? Je tam hezké homonymum: "pakliže" - "pak lyže". Říká se mu přesně homofonum (protože je shoda v poslechu) smiley.
 

 

 • Přídavná jména: Probrali jsme všechno, co bys měl na 1. stupni vědět. Pokud ses tomuto kurzu věnoval(a) pravidelně, tak bravo yes a jistě máš v základech jasno. Dále budeme toto učivo opakovat a procvičovat.

Pro jistotu přehled všeho, co bys měl(a) k přídavným jménům znát:
- co jsou přídavná jména
- jaké jsou druhy přídavných jmen a jak je určíme
- které mluvnické kategorie se u přídavných jmen určují a jak se určují
- jak se tvoří přídavná jména přivlastňovací
- že se přídavná jména přivlastňovací od vlastních jmen píší s velkým písmenem
- jak se skloňují přídavná jména
- pravopis přídavných jmen tvrdých a měkkých - jejich koncovky
- že si máš dávat pozor na pravopis přídavných jmen tvrdých - v 1. pádu množného čísla u rodu mužského životného
- jak se občas mění hlásky v kořeni přídavného jména tvrdého při tvoření tvaru 1. pádu množného čísla u rodu mužského životného
- stupňování přídavných jmen pomocí přípon a předpon
- že se nedá stupňovat úplně každé přídavné jméno (některá tvrdá a měkká, přivlastňovací vůbec)
- nepravidelné stupňování přídavných jmen
- jak se občas mění hlásky v kořeni přídavného jména při stupňování
- co jsou opisné tvary při stupňování a jak se dají použít
- jakými dalšími příslovci můžeme zesilovat nebo zeslabovat význam přídavných jmen


 Podívej se důkladně na uvedený přehled, zopakuj si vše a pokud si u čehokoliv z toho neřekneš (zodpovědně) jasné... jasné... jasné..., vrať se do předchozích dní na web, do učebnice a do pracovního sešitu!

 

 • Další opakování a procvičování

Podstatná jména

PS - 21/3. Přečti si důkladně zadání.
→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin smiley. V nejlepším případě v Učebně - dokument Český jazyk.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
CESTA - r. ž., vz. žena
LES - r. m. živ., vz. les (hrad)
SOVA - r. ž., vz. žena
SET - r. m. neživ., vz. hrad
TEST - r. m. neživ., vz. hrad
ESO - r. stř., vz. město
OSEL - r. m. živ., vz. pán
VOSA - r. ž., vz. žena
OTEC - r. m. živ., vz. muž
TELE - r. stř., vz. kuře
VLAST - r. ž., vz. kosti
STAV - r. m. neživ., vz. hrad
LET - r. m. neživ., vz. hrad
VLAS - r. m. neživ., vz. hrad

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematika
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:
  jajinka-zelena-vpravo.jpgPrvní je v Učebně smiley. Nezapomeň kliknout na předmět Matematika.
  jajinka-zelena-vpravo.jpgDoplň do prázdných rámečků číslice tak, aby byl výsledek co nejmenší:
                                 priklad.jpg
  jajinka-zelena-vpravo.jpgJirka říká: Za celkem 210 Kč jsem koupil 3 míče – modrý, žlutý a zelený. Za modrý jsem dal 1/2 peněz a za žlutý 1/3 peněz. Kolik jsem zaplatil za zelený míček?

Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin smiley. Po této hodině sem napíši pro kontrolu správné řešení já. Výsledky napiš v ideálním případě do Učebny - do dokumentu Matematika.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
Ubrus: Obvod čtvercového ubrusu je 500 – 60 = 440 cm. Jedna strana ubrusu měří 440 / 4 = 110 cm.
Číslice: Výsledek (rozdíl) bude nejmenší, když odečteme co nejvíce od co nejmenšího čísla, takže do menšence přidáme nuly a do menšitele devítky: 8 000 – 5 993 = 2 007.
Míče:
a) můžeš počítat hned přes peníze:
Modrý míček • • • • • • 1/2 z 210 Kč = 105 Kč
Žlutý míček • • • • • • 1/3 z 210 Kč = 70 Kč
Celkem • • • • • • 105 + 70 = 175 Kč
Jirka tedy konstatuje: Za modrý a žlutý míček jsem zaplatil celkem 175 Kč.
Zbytek stál zelený 210 - 175 = 35 Kč.
Za zelený míček jsem utratil 35 Kč.
b) můžeš počítat hlavně se zlomky:
Jirka počítá: Za modrý a žlutý jsem zaplatil 1/2 + 1/3 peněz, to je 5/6. Zelený míč stojí zbytek, to je 1/6 peněz, a 1/6  z 210 Kč je 210 / 6 = 35 Kč.

 

 • Desetinná čísla: Probrali jsme všechno, co bys měl(a) na 1. stupni zvládat. Pokud ses tomuto kurzu věnoval(a) pravidelně, tak máš dozajista vše v malíkuyes. Dále budeme toto učivo opakovat a procvičovat.

Toto umíš:
- převést desetinný zlomek na desetinné číslo a naopak
- napsat desetinné číslo
- pojmenovat jednotlivé řády desetinné části
- porovnat desetinná čísla
- písemně sčítat, odčítat a násobit desetinná čísla
- násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1 000...

 Podívej se důkladně na uvedený přehled, zopakuj si vše a pokud si u čehokoliv z toho neřekneš (zodpovědně) umím... umím... umím..., vrať se do předchozích dní na web, do učebnice a do pracovního sešitu!

 

 • Opakování a procvičování:

jajinka-zelena-vpravo.jpgPočetníček - 32/2 - 4. řádek.
jajinka-zelena-vpravo.jpgPočetníček - 33/1 - 2. sloupeček.
jajinka-zelena-vpravo.jpgPočetníček - 34/1 - 2. sloupeček.

Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin smiley. Po této hodině sem napíši pro kontrolu správné řešení já.

enlightenedVýsledky napiš v ideálním případě do Učebny - do dokumentu Matematika.
enlightenedMísto psaní můžeš k dokumentu přidat ofocené doplněné cvičení jako přílohu smiley. Jak? Klikneš na tlačítko + Přidat nebo vytvořit (nachází se nad tlačítkem Odevzdat) a pak na Soubor - vybereš a potvrdíš.
enlightenedNezapomeň nakonec vždy kliknout na tlačítko Odevzdat

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
32/2 - 36,996 3    0,999 9
33/1 - 35,6    67 230    1 790    9 047,4    1 730    100,1    1 010    80 015    3 328    0,15    
34/1 - 90,474    0,073    0,001    5,58    105,1

 

 • Geometrie

jajinka-zelena-vpravo.jpgKatka chce čtvercový ubrus obšít krajkou. Má pruh krajky dlouhý 5 m a spočítala si, že jí ještě 60 cm zbyde. Kolik cm měří strana ubrusu?

Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin smiley. Výsledky napiš v ideálním případě do Učebny - do dokumentu Matematika. Po této hodině sem napíši pro kontrolu správné řešení já.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Český jazyk - LV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Čtení z knížky Jaroslava Foglara.
 • Čtenářská dílna: Nezapomínej na ni.
  Pokud zrovna nebudeš číst knížku Jaroslava Foglara, ale cokoliv jiného, např. jinou knížku, časopis, noviny, jiné zajímavé webové stránky na internetu, dopisy... a další (???), což také velmi doporučuji...
  zapiš si o tom záznam do sešitu LV (nebo jinam). Všechny záznamy měj pohromadě - např. na jedné stránce (stručně - co jsi četl(a), příp. nějakou další zajímavou větičku), záznamy mě budou velmi zajímat (a jistě i ostatní spolužáky a spolužačky). yes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZOR - DŮLEŽITÉ!

 • Když vypracováváš svá cvičení v Classroomu (Učebně), piš vždy rovnou do toho otevřeného dokumentu a popřípadě k němu ještě přidávej přílohy (fotky PS, sešitu aj.). A takto je vše OK.
  yes
 • Když máš hotovo, klikni na tlačítko Odevzdat.
 • Když ti vše vyhodnotím → "vracím" ti "úkol", tedy celý dokument, a tobě se tam opět automaticky zvýrazní tlačítko Odevzdat. To proto, kdybys tam ještě měl(a) něco k doplnění a odeslání... Pokud nemáš, nech to tak být, je to tak v pořádku.
  smiley
 • Kdykoliv se můžeš podívat do jakéhokoliv "úkolu", tedy složky pro každý den... v celé historii smiley. Jen už právě neklikej znovu na Odeslat.
 • Nemusíš mít obavy, vše, co napíšeš a vložíš do složky, vidím wink.

________________________________________________

Čtvrtek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:
  jajinka-cervena-vpravo.jpgVylušti následující přesmyčky. Všechna slova, která máš vyluštit, souvisejí s českým jazykem. Na každém řádku luštíš jedno slovo. První písmeno původního (hledaného) slova je vždy označeno tučně.

                                       SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:          

ČTI NAŠE                          ČEŠTINA
VOSOL SE                         SLOVESO
NO JÁ ZEM                        ZÁJMENO
KOJ PSA                            SPOJKA
SKÁLA HUSO                    SOUHLÁSKA
VICE MNUL                        MLUVNICE

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, jako vždycky nejlépe v Učebně - dokument Český jazyk. smiley

 

 • Přídavná jména: Opakování, procvičování.

CV (apod.) - uč. 115/1. Pozor na pravopis. Zítra sem vložím správné řešení.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
mobilní telefon, Masarykova univerzita, paví pero, horská služba, rybářův prut, rybí šupina, vlaštovčí hnízdo, Dvořákova Rusalka, kolečkové brusle, zmrzlinový pohár, sloní chobot, plastová láhev, severní vítr, ranní mrazík, dešťové srážky, léčivá bylina, sousedův pes, lipová alej, poštovní úřad, rodinný domek, kamarádův míč, sněžný muž, sněhová vločka, Moravský Krumlov

 

 • Zájmena

Co už víš a umíš?
- jsou to slovní druhy s pořadovým číslem 3
- jsou ohebná, to znamená, že se dají skloňovat
- pomáháme si s nimi při určování rodů nebo osob u sloves
- jsou součástí zvratných zájmen
- a hlavně:

Zájmena zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně ukazují.


→ Většinu zájmen již umíš poznat. Nyní je načase se s nimi seznámit blíže.
→ Podívej se do tabulky v uč. na str. 120 - 121, jsou tam zájmena a jsou rozdělená na jejich jednotlivé druhy.

Co tě čeká?

Ano, přesně tak... velmi důvěrně se s nimi seznámit, ba dokonce se naučit je rozlišovat a určovat, také skloňovat. wink

Tak jdem do toho.yes

 

 • Začneme zájmeny OSOBNÍMI

já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony ona (ty už důvěrně známe), k tomu si připojíme se, si (to jsou ta, která vídáme u zvratných sloves).

Jednoduché, že? smiley

→ Zkus si ústně cvičení v učebnici 121/2.  ......................................................

Tak co? wink Jestli sis řekl(a) tohle, tak gratuluju yes:

jeho → on, (bez) nich → oni (ony, ona), jí → ona, ho → on, (pro) ni → ona, jim → oni (ony, ona), mu → on, (v) nich → oni (ony, ona), jemu → on, jimi → oni (ony, ona), jím → on, (o) něm → on, (s) ním → on, (s) nimi → oni (ony, ona)

PS - 28/4. To už tedy bude hračka smiley. Zítra sem napíšu správné řešení.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
Půjčím ti (ty) pastelku, ale musíš mi (já) ji (ona) brzy vrátit. Bylo nám (my) zde bez vás (vy) smutno. Kamarádi nepřišli, proč jim (oni) nezatelefonuješ? S nimi (oni) mluvit nechceme. Pojď se mnou (já) do kina. Ráda bych s tebou (ty) šla, ale nemám čas. Kde na nás (my) budete čekat? Ztratil jsem rukavice, je jich (ony) škoda. Není vám (vy) zima? Tatínkovi upadl hřebík, zvedni mu (on) ho (on). Takové krásné koťátko, pohlaď ho (ono). Mohl bych  (ty) odvézt domů. Asi jste o mně (já) mluvili. Tebe (ty) ze závodu vyřadíme. Pojďte s námi (my) k vodě. Odpověz mi (já). Přijdu k tobě (ty) zítra. Už dlouho o  (ona) nic nevím.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematika
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-zelena-vpravo.jpgNahlédni do učebny wink.

jajinka-zelena-vpravo.jpgVyřeš tento magický čtverec. Součty v každém řádku i sloupci musí být stejné - 32. V Učebně si do tohoto čtverce můžeš rovnou doplňovat čísla smiley.
                      dopln-magicky-ctverec.jpg

jajinka-zelena-vpravo.jpgA něco pro fajnšmekry wink.
                                                            zamek1.jpg
Uhodni kód zámku = otazníky v poslední řadě. V řadách nad touto řadou jsou už nějaké odhady a vedle nich jsou tečky, které říkají:
Černá tečka: Některá cifra tohoto odhadu je v kódu a je dokonce na správném místě.
Bílá tečka: Některá cifra tohoto odhadu je sice v kódu, ale na špatném místě.
Ze všech odhadů a napovídajících teček se pokus přijít na správný kód.

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, jako vždycky nejlépe v Učebně - dokument Matematika. smiley

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
Věk: Je mi 11 let (od 100 roků odečti 12 a vyděl 8).
Magický čtverec:  
                                       dopln-magicky-ctverec---reseni-50procent.jpg
Zámek: Má kód 826.

 

 

 • Desetinná čísla - procvičování, opakování                                  

jajinka-zelena-vpravo.jpgPočetníček - 34/3.
→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, jako vždycky nejlépe v Učebně - dokument Matematika. Jak na to, už víš smiley.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
7,03    3,515    0,703

 

 • Geometrie

jajinka-zelena-vpravo.jpgGEO - Vyřeš, pomoz si obrázkem.
Náš soused se rozhodl, že si kolem své zahrady vysází okrasné túje. Jeho zahrada má tvar obdélníku o stranách 5 m a 3 m.
Kolik kusů tújí bude muset koupit, jestliže budou od sebe stromky vzdálené 80 cm?
Kolik Kč za všechny túje zaplatí, jestliže se prodávají po 45 Kč?

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, jako vždycky nejlépe v Učebně - dokument Matematika. Jak na to, už víš smiley. Zítra sem napíšu správné  řešení.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
Obvod zahrady je 2 x (5 + 3) = 16 m. Na tento obvod vysází 16 : 0,8 = 20. Celkem musí koupit 20 tújí.
Jejich cena bude 20 x 45 = 900.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlastivěda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podívej se do pracovního sešitu a zkontroluj si, zda máš vyplněné strany 2,3,4,5,6,7, 8,10,11. Pokud ne, je nejvyšší čas, už bys je měl(a) mít hotové. Pracuj s učebnicí, důkladně si v ní čti a čti dobře i zadání.
 

 • Život v barokní době

→ Zůstaň v mysli ještě v této době, tzn. od počátku 17. století do poloviny 18. století.
→ V učebnici se této době věnují stránky 9 - 16 a v PS stránky 2 - 4.

→ Odpověz si na shrnující otázky, které jsou uvedené v Učebně - Vlastivěda. Ocenění v podobě jedničky tě čeká, pokud přímo k otázkám v dokumentu napíšeš správné odpovědi a dokument odevzdáš do příští středy do 20:00 hodin. Poté sem napíšu správné řešení.

→ Pro zopakování a prohloubení znalosti tématu ti mohou posloužit i následující videa: smiley

https://www.youtube.com/watch?v=ctaElnjat2g

https://www.youtube.com/watch?v=cUe7vYPggns&list=PL2837DCC7BFCE0BDF&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=GTjWQonMzcU

https://www.youtube.com/watch?v=BWvpQfmfQnU


→ Baroko v Dějinách udatného českého národa: smiley

https://www.youtube.com/watch?v=DCnwjLpSO8Y

https://www.youtube.com/watch?v=qyxAcHxXN9U

https://www.youtube.com/watch?v=FLYGzrHXiT4

Jan Ámos Komenský:
https://www.youtube.com/watch?v=lnfsK8j5rec
 

→ Můžeš zase zkusit i jiná videa na www stránkách pořadu „Dějiny udatného českého národa“ smiley

http://https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230111/

→ Na stránce si nahoře na obrázku šipkami vlevo/vpravo nebo posuvníkem pod názvy dílů najdi díl, který si potřebuješ pustit, zelenou šipkou pod obrázkem si ho přehraj.

enlightenedJeště níž pod obrázkem si můžeš vybírat další různé hry a možnosti, které se týkají daného dílu, tématu nebo celého pořadu.

 

________________________________________________

Pátek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematika
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

→ Kostičky a krychličky
https://www.geogebra.org/m/wfxx7zsx#material/t8xbsfy6

jajinka-zelena-vpravo.jpg V Učebně wink.
jajinka-zelena-vpravo.jpgTrénink hokejistů byl rozdělen na tři části. Čtvrtinu času byla rozcvička. 12 minut se nacvičovaly přihrávky a polovinu času hokejisté hráli. Jak dlouho trénink trval?
jajinka-zelena-vpravo.jpg  Kolik děr minimálně má toto triko?
                                                      triko.jpg
→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do nedělních 20:00 hodin, jako vždycky nejlépe v Učebně smiley.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
Knížka: Na straně 99. Je tu napsáno: „V této knížce obsahuje 99 stránek lež." Je to pravda, protože na zbývajících 99 ostatních jsou nepravdivé informace.
Trénink: Jedna polovina tréninku byla hra. Druhá polovina tréninku je složená z 12 minut přihrávek a z rozcvičky. Rozcvička trvá jednu čtvrtinu tréninku a platí, že polovina jsou dvě čtvrtiny. 12 minut je tedy 1/4 tréninku.
Celý trénink jsou 4/4, 12 minut je 1/4, takže 4/4 jsou 4 x 12 = 48 minut.
Děravé triko: Triko má minimálně 7 děr (2 díry na ruce, 1 na hlavu, 1 na trup, 2 díry vepředu, 1 díra vzadu – 
vzadu nemusí být dvě, může tam být jedna velká, přes kterou jsou vidět obě dvě vepředu).

 • Desetinná čísla: Opakování, procvičování.

jajinka-zelena-vpravo.jpg V Učebně smiley.
→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do nedělních 20:00 hodin, jako vždycky nejlépe v Učebně smiley.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
a) Nákup stál 18,60 + 29,70 + 19,40 = 67,70 Kč, to je víc, než 50 Kč. Padesátikoruna k zaplacení nákupu Jitce nestačila.
b) 1/4 kg stojí 23,80 : 4 = 5,95 Kč, 3/4 kg stojí 3 × 5,95 = 17,85 Kč. Paní Novotná zaplatila za tři čtvrtě kilogramu banánů 17,85 Kč.
c) Nakup stál 20 × 15,50 = 310 Kč. Levnější jablka stojí 15,50 - 3,10 = 12,40 Kč. Za stejnou cenu se mohlo koupit 310 : 12,40  = 25 kg levnějších jablek.

 

 • Souhrnné opakování a procvičování

jajinka-zelena-vpravo.jpgPočetníček - 45/1,2.
→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do nedělních 20:00 hodin, jako vždycky nejlépe v Učebně smiley.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
45/1
1. útvar má obvod 2+2+1+1+4+1+2+1+3+2+5+1+1+1+2+5 = 34 cm,
2. útvar má obvod 7+1+1+2+1+2+5+2+2+1+3+1+1+1 = 30 cm.
45/2 – Útvar má obvod 3+2+1+2+6+2+1+2+3+6+10+6 = 44 cm.

 

 • Geometrie

→ Zopakuj si, jaká znáš základní geometrická tělesa a jejich vlastnosti. Použít můžeš i uč. na straně 131 a Početníček na str. 41.

Takže si vzpomeň, že jsou to:

HRANOL→ z nich hlavně KRYCHLE a KVÁDR
JEHLAN
KUŽEL
VÁLEC
KOULE

Zopakuj si, co jsou hrany, vrcholy, podstavy... a že tělesa nemají strany, ale stěny!

Můžeš se procvičit i v těchto interaktivních hrátkách enlightened:

https://www.geogebra.org/m/wfxx7zsx#material/fmjtxfyj

https://www.youtube.com/watch?v=EQw58GIwPgM

 

jajinka-zelena-vpravo.jpgPočetníček - 41/1. Zkus si představit, anebo třeba si jednotlivou síť překresli na papír a sestav z ní těleso enlightened

A co že je SÍŤ TĚLESAJe to povrch tělesa rozvinutý do roviny.

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do nedělních 20:00 hodin, jako vždycky nejlépe v Učebně smiley.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
41/11 - krychle, 2 - kužel, 3 - válec, 4 - hranol, 5 - jehlan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-cervena-vpravo.jpg Dnes se budeš věnovat také přírodovědě, tak se můžeš zároveň rozehřát i pro ni. 
Rozlušti původní význam upravených přírodopisných názvů zvířat a rostlin. smiley
Př.: PAMPEVLK = pampeliška; RÁNOCEL = jitrocel

LENOSTOJ
PĚTIKRÁSKA
PROTILIČKA
VIDAMÝŽĎ
ŽRAHLT
ŠKRVRÁNA
LOSMRAD
KUŘENKA
→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, jako vždycky nejlépe v Učebně wink.

 

 • Zájmena: Pokračujeme.

→ zájmena OSOBNÍ

skloňování zájmena

 • Kdy se píše a kdy mně? Nebo dokonce mi?

Je jedna pomůcka:

když tobě mně  (je to takové plnější a je tam "ě")
když tebemne

anebo si prostě pamatuj, že:

2. a 4. pád → Koho? Čeho? a Koho? Co? → mne a
3. a 6. pád → Komu? Čemu? a Kom? Čem? mně (3. p. mi - to používáš běžně)

Jak to asi bude v tomto cvičení? smiley
PS - uč. 28/5. Zítra sem napíšu správné řešení.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
Bolí mě, mne (4.) v krku, asi mi, mně (3.) stoupla teplota. O mě, mne (4.) se nestarej, nemůžeš mi, mně (3.) pomoci. Mě, mne (4.) se neptej. Bude se ti po mně (6.) stýskat? Mrzí mě, mne (4.), že se mi, mně (3.) hračka rozbila. To si o mně (6.) nemyslete. Měli byste tam jít beze mě, mne (2.). Nebo na mě, mne (4.) raději počkejte, nebude mi, mně (3.) to trvat dlouho, Mně (3.) můžeš věřit, věř mi, mně (3.). Mě, mne (4.) jsi moc zklamal. Drž se mě, mne (2.) pevně.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přírodověda
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Život v různých podnebných pásech
 • Zopakuj si základní co jsou podnebné pásy? (web minulý pátek a učebnice na str. 33).
 • Jistě už s jistotou umíš vyjmenovat a ukázat na obrázku zeměkoule jednotlivé podnebné pásy a také rovník yes

 

 • Mírný pás
 • Přečti si o něm v učebnici na str. 37 - 38.

 • Věnuj se tomu, jak se liší a čím se vyznačují 3 druhy krajiny v tomto pásu, tedy:

stepi

https://www.youtube.com/watch?v=fN9kUe79k5w

listnaté a smíšené lesy

https://www.youtube.com/watch?v=I1l_Ha9iwTg
https://www.youtube.com/watch?v=ZNXuiK8og_U

jehličnaté lesy (tajga)

https://www.youtube.com/watch?v=_rdZn8rsSRs
https://www.youtube.com/watch?v=CTRFeL8QfME

PS - Skládání s obrázky - str. 25 - 27 - pouze Mírný pás.

 

 • Další videa k tématu:

https://www.youtube.com/watch?v=bc7xmtXuN7E
https://www.youtube.com/watch?v=nFhN564TYKs
https://www.youtube.com/watch?v=xOmlFhpF7q4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

smiley Vstoupili jsme do dalšího měsíce a není to apríl, že se stále učíme po vlnách. 

smiley Úspěšně jsme naše působení rozšířili o Classroom (Učebnu) a frčí na ní naše interakce. Postupně budeme toto prostředí využívat ještě více a šířeji. Krom jiného se, doufám, příští týden, setkáme na první avizované videokonferenci.

smiley Tyto webovky zůstanou nadále naší základnou.

smiley Těším se na další díla, myšlenky, úvahy, akce, počteníčko...

smiley Všem rodičům opravdu velké díky za energii věnovanou dětem a našemu společnému výukovému snažení.

smiley Přeji hodně tepla a jasu k načerpání další síly, co největší pohody a zdraví.  

wink Pro podporu optimizmu - aneb A co teprv budem dělat my... :-))))

https://www.youtube.com/watch?v=YDG3XQa3VMU