Jdi na obsah Jdi na menu
 


Týden 9. listopadu - 13. listopadu 2020

Pondělí

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tělesná výchova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Jak sis pohybově užil(a) volný víkend? A pamatuješ ještě na zadané cviky z minulých TV?
 • Zkus si některé zopakovat smiley. A hlavně si protáhnout všechny části těla, na které si vzpomeneš enlightened.
 • Potom si pusť tento odkaz a zkus nějaké taneční pohyby yes. Klidně se inspiruj tanečníky wink:

https://www.youtube.com/watch?v=yeZK6HjvhAE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Český jazyk - videokonference
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Abys vše zvládl(a) na jedničku, vykonej následující aktivity:

smiley Připrav se na videokonferenci:
→ Nachystej si zařízení (PC, notebook, tablet...).
Jak na to - je stejné jako vždy, připoj se v Meetu, jak píši i ve všeobecných informacích na tento týden.
Připrav si k ruce CV, psací potřebu, učebnici Českého jazyka.
smiley Buď ve správný čas na správném místě, tedy v 8:55 hod. před kamerou a mikrofonem.

Tak na viděnou na Google Meet! smiley

-------------------------------------------

Další online pondělí je za námi yes.

Pro připomenutí přidávám rekapitulaci a cvičení:

 • Úvodní pozdravy a sdílení, jak si kdo užil podzimní přírodu. Víkend by tentokrát ponejvíce ve znamení mlhy.
 • Zopakování informace o videokonferencích a také připomenutí o nutnosti (a povinnosti) chodit každý den na web.
 • Pravopis - diktát se společnou kontrolou a vysvětlováním. Reflexe (tempo, zvládání).
  A tady si diktát můžeš ještě znovu zkontrolovat:
  SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: Před vysvědčením cvičil Pepík Milana v pravopise. Vysvětloval mů různá vyjmenovaná slova. Milan psal: čistý byt, byl bit, blízká mýtinka, my píšeme, zmizel míč, slepíš papír, zmije syčela, viděl netopýra, brzičko, zíval únavou. Pepík našel jednu chybu. Milan napsal blízká se "s".
 • Odpočinkové a regenerační cvičení ruce - oči - dýchání).
 • Předpony a předložky: krátké zopakování. Myslete hlavně na souhlásky - znělé, všechny, zdvojené...
 • Psaní bě, vě x bje, vje; psaní "ú" po předponách
  - Učebnice str. 25 a 26 (rámečky dole). Znovu si pořádně přečti a zapamatuj si, že:
  → "bje, vje" napíšeme ve slově tehdy, když se ke slovu, kterému začíná kořen  na "j" (a je jedno, zda má i příponu) připojí předpona "ob" nebo "v" - např. objezd, objednávka, objevit, vjezd, objem, objev.
  → "ú" píšeme na začátku slov a také zůstávají po předponách nebo složených slovech: trojúhelník, neúnavně, neúroda, vyúčtovat, neústupný, bezúročný, neúsporný, zaútočit, zaúkolovat, bezúčelný... 
  → NUTNÉ JE UVĚDOMIT SI, KDY JE VE SLOVĚ PŘEDPONA A KDY NENÍ.
  Např.: objet x oběd, vědec x objev, věnec, skvělé, skvělý sjezd... bezdůvodný (důvod) x bezúročný (úrok), zaúčtovat (účtovat) x zapůsobit (působit).
 • Rozloučení, mávání, připomenutí zítřka (M, ČJ)... nazdárek dvounožcům i čtvernožcům smiley.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematika
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-zelena-vpravo.jpg
Připomeň si názvy jednotlivých čísel v příkladech:
sčítanec + sčítanec = součet
menšenec - menšitel = rozdíl
činitel x činitel = součin
dělenec - dělitel = podíl

Vymysli příklady podle následujícího zadání:
1) Příklad, který bude mít celkem 4 trojciferné sčítance a výsledek bude 567.
2) Příklad, v jehož rozdílu se nebude opakovat žádná cifra.
3) Příklad, kde použiješ jednoho menšence a dva menšitele. Příklad vypočítej.
4) Příklad, kde podíl dvou jednociferných čísel vynásobíš jedním činitelem. Příklad vypočítej.

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, v Učebně - M smiley.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: napřiíklad
1) 100 + 200 + 100 + 167
2) 7 - 4 = 3
3) 35 - 2 - 9 = 24
4) podíl: 46 : 2 = 3,  3 x 7 = 21

 

 • Souhrnné opakování a procvičování

Početníček - Z pátku ho máš prolistovaný a víš, která cvičení do str. 15 ti ještě třeba chybí. Dopiš si zase některá z nich.
 

 • Písemné násobení jednociferným činitelem - slovní úlohy.

→ Pozorně sleduj toto video a pracuj podle něho do CV:

https://www.youtube.com/watch?v=YQWwP8QlrHQ&feature=emb_title
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Já a my
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Přečti si tuto příhodu:

Malé slůně Šedivka žilo v pralese ve velkém stádu s mnoha malými sloními kluky a holkami. Sloní děti spolu hrály plno veselých her. Stavěly si věže z kamenů nebo hrály na schovávanou za velkými skalními útvary. Z her měly radost. Malý slon Šedivka jim však věže bořil a prozrazoval úkryty, že prý je to legrace. Ostatní slůňata se zlobila a nechtěla si s ním hrát. Šedivka se rozhněval a schoval se v jedné velké jeskyni. Tam se po chvíli začal cítit osamělý, byl smutný a plakal.

Zamysli se a podle své úvahy stručně a výstižně:
1) Proč se slůňatům nelíbilo, že jim Šedivka věže bořil a prozrazoval úkryty, když to prý byla legrace?
2) Zachovala se slůňata podle tebe dobře? Proč?
3) Vymysli a napiš stručně, jak příhoda nakonec mohla dopadnout.

Své odpovědi napiš do Učebny - předmět Já a my do dnešních 20:00 hod.
________________________________________________

Úterý

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematika, český jazyk – videokonference
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Abys vše zvládl(a) na jedničku, vykonej následující aktivity:

smiley Připrav se na videokonferenci:
→ Nachystej si zařízení (PC, notebook, tablet...).
→ Připrav si k ruce CV, psací potřebu, Početníček, učebnici z matematiky a učebnici z češtiny.
smiley Buď ve správný čas na správném místě, tedy v 8:55 hod. před kamerou a mikrofonem.

enlightenedJak na to - máme všichni jasno wink.

Těším se na všechny smiley.
------------------------------------------------

A je to yes.

Pro připomenutí přidávám rekapitulaci a cvičení:

 • Úvodní pozdravy a sdílení našich ranních dobrot.
 • Pojmy ČÍSLO - cifra (číslice)

ČÍSLO = množství, počet nebo pořadí
cifra (číslice) = jednotlivé znaky v čísle

Číslo se tedy skládá z jednotlivých cifer (číslic).

 • "Napiš číslo" - Cvičení na rozlišení pojmu "číslo" a "cifra (číslice)". Každý nám zadal číslo s podmínkou některé z cifer.
 • Protahovací, prodýchávací chvilka blush
 • Násobení dvojciferným činitelem

PAMATUJ:
- Začínáš násobit zdola jednotkou druhého činitele - tak, jako bys násobil jednociferným činitelem (to už umíš).
- Pokračuješ násobením desítkovou cifrou a výsledek začínáš psát pod desítky (pod jednotkami zůstane prázdno nebo si tam napiš hvězdičku).
- Nakonec oba řádky písemně sečteš (nezapomeň napsat čáru), to znamená odspoda nahoru, od jednotek, to už také umíš.

 • Vypočítali jsme si společně několik ukázkových příkladů
 • Početníček: Ku dnešku bys měl mít vyplněné stránky do str. 15 včetně. Každý sdělil, jak na tom je. Je důležité si vše v příštích dnech doplnit, jinak se ti budou cvičení hromadit!
 • V českém jazyku jsme si zopakovali rozdíl mezi předponami a předložkami a zopakovali jsme si také pravopis slov s předponami ob-, v- a také psaní "ú" po předponě.
 • Napsali jsme si diktát na tyto mluvnické jevy.
  Nezapomeň diktát přepsat do dnešního Classroomu, případně ho dobře ofotit, aby byl čitelný. jajinka-cervena-vpravo.jpg
  → Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, v Učebně - ČJ smiley.
  SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: objevil poklad, jdu na oběd, narýsuj trojúhelník, úzká pěšina, oběhl hřiště, pověsil obraz, zúčastnila se výletu, dobrá věc, objezd kolem náměstí, neútulný příbytek, osvětlené auto
 • Učebnice - ústně společně s vysvětlením 29/2.
 • Připomenutí přírodovědy - cvičení a VPČ na čtvrtek.
 • Rozloučení a máváááánííí, zítra se uvidíme 3. hodinu na vlastivědě smiley

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přírodověda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Téma: PODZIM
   
 • Tematická skrývačka:

jajinka-modra-vpravo.jpg 

a) Najdi v každé větě/souvětí 1 skryté slovo, které souvisí s podzimem. Slova nejraději vyznačuj tučně přímo ve větách. 
b) Potom za každou větu/souvětí napiš do závorky kategorii, do které slovo patří (vyber ji z nabídky).
Nápověda: Každou kategorii použij přesně 4x wink.
Kategorie:   POČASÍ   ZVÍŘATA   ROSTLINY   KALENDÁŘ

(Kdybys chtěl(a) nalezená slova vypisovat pod věty/souvětí, tak napiš kategorii za vypsaná slova.)

Profesor měl proslov o celém lidstvu naší planety. ROSTLINY
Jitka je někdy drzá, říká o ní její bratr. KALENDÁŘ
Od letiště se ozývá hluk letadel. ZVÍŘATA
Petr pozdraví trenéra a jde převléknout do šatny. POČASÍ
Odnes z chodníku žížalu do trávy. ROSTLINY
Pepa vaří, jen když má chuť. KALENDÁŘ
Zítra ráno raději vyrazím do přírody. ZVÍŘATA
Pijte, lidé, šťávu z mrkve, je zdravá! POČASÍ
Tatínek postavil na bar vyčištěné sklenice. ROSTLINY
Rozhodčí řekli stop a dali vítězi ruku nahoru. KALENDÁŘ
Ivan slézá s obyvateli vesnice z místní rozhledny. ZVÍŘATA
Růženka se píchla do prstu a usnula. POČASÍ
Antilopa dává níže hlavu ke svému mláděti. ROSTLINY
Farmář Goran Medušič kydá hnůj. KALENDÁŘ
Fanda si všiml hada, který se plazil po cestě. POČASÍ
Pepíček šel s paní učitelkou do sborovny. ZVÍŘATA

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin v Učebně -  smiley.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: Doplněno přímo u původního textu.

 

 • Opakování - fotosyntéza

→ Už jsi si jistý(á), co to znamená fotosyntéza, za jakých podmínek a jak probíhá? Pokud to teď rovnou nevysypeš z rukávu, vrať se do učebnice a na videa na webu a zopakuj si informace, určitě se na to budu ptát kdykoliv v přírodovědě wink.
 

 • Podzim v přírodě a věci s tím související

► Podívej se na tato zajímavá videa smiley:

https://www.youtube.com/watch?v=7QYfpdf85uA

https://www.youtube.com/watch?v=PFinH9exU8s

→ Budeme se videji i tímto tématem zabývat ve čtvrtek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výtvarné a pracovní činnosti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Najdi venku nějaký zajímavý list stromu (tvar, barvy...). Možná už máš nějaký takový list doma, tak ho můžeš použít, ale procházka venku ti jistě také udělá dobře wink.
 • Na papír nakresli jakoukoliv technikou (pastelky, fixy... kombinace) velký barevný obrázek tohoto listu.
 • Poznamenej si, z jakého stromu je list a kde jsi ho získal(a).
 • Obrázek budeš prezentovat a povídat k němu ve čtvrtek při videokonferenci přírodovědy.
 • Obrázek nakresli dostatečně velký a výrazný, aby byl na kameře dobře vidět. smiley
 • Bude skvělé, když ukážeš i samotný list (předlohu pro kresbu).
________________________________________________

Středa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-cervena-vpravo.jpg A máme tu další státní symbol. Přečti si text a oprav pravopisné chyby (nápověda: je jich celkem 7 a týkají se i/y wink):

STÁTNÍ VLAJKA
Vlajka má tři barvy: býlou, červenou, modrou. Díky modrému klínu má neobviklou podobu a je tak v Evropě ojedinělá. Vivěšuje se při státních svátcích a výjimečných událostech. Označuje též budovy státních orgánů – třeba ministerstva. Můžeme ji vydět také při mezinárodních sportovních utkáních nebo třeba na olympiádě.
Pro podobu vlajky je důležitý poměr stran, má ho 3:2, to znamená, že má tvar obdélníku. Modrý klín musí sahat do polovyny délky vlajky. Je vždy na straně žerdi (stožáru). Bílý pruh musí být vždy nahoře. Při svyslém věšení praporu je tento pruh vlevo. Červená barva viplňuje dolní pruh státní vlajky. Při svislém pověšení je červený pruh vpravo.

vlajka.jpg


 

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, v Učebně - ČJ smiley.

 

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:  bílou, neobvyklou, Vyvěšuje, vidět, poloviny, svislém, vyplňuje

 • Procvičování
  Předpony, rozlišení slov s předponou a bez ní, pravopis

Procvič si slova s předponou a bez ní ve třech cvičeníčkách (klikni na vybranou kartičku, kterou chceš doplnit):

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/pravopisny-trenazer-predpony-ob-v/cviceni1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/pravopisny-trenazer-predpony-ob-v/cviceni2.html

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematika
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-zelena-vpravo.jpg Vyřeš tyto úlohy:
a) Napiš všechna dvojciferná čísla. Podmínka: Budou obsahovat pouze číslice 6 a 3.
b) Napiš všechna dvojciferná čísla, která mají na místě desítek cifru 7 a jsou dělitelná dvěma beze zbytku.
c) Napiš jednociferné číslo, jehož první číslice je 4.
d) Doplň čtyřciferné číslo, které začíná ciframi 3 5  tak, aby bylo největší možné.

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, v Učebně - Matematika smiley.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:  a) 33, 36, 63, 66, b) 70, 72, 74, 76, 78, c) 4, d) 3599

 • Procvičování
   Písemné násobení dvojciferným činitelem

Podívej se na toto video, zopakuj si, co jsme se včera učili a pracuj podle videa do CV:

https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw&feature=emb_title

Početníček - doplň si některá další cvičení, která ti chybí do strany 15.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlastivěda - videokonference
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Abys vše zvládl(a) na jedničku, vykonej následující aktivity:

smiley Připrav se na videokonferenci:
→ Nachystej si zařízení (PC, notebook, tablet...).
→ Jak na to, už víš.
Připrav si k ruce CV, psací potřebu, mapu ČR.
smiley Buď ve správný čas na správném místě, tedy v 9:50 hod. před kamerou a mikrofonem.

Vzhůru na vlastivědu! smiley

-------------------------------------------

Máme to yes.

Pro připomenutí rekapitulace a cvičení:

 • Úvodní pozdravy a každý pověděl jednu informaci o České republice.
 • Jaké máš znalosti o ČR? Cvičný testík základních informací se společnou kontrolou. Otázky a odpovědi:
  1. Napiš zkratku naší vlasti - České republiky. ČR
  2. Uprostřed kterého kontinentu leží Česko? Evropy
  3. Jak se nazývá náš stát, když neleží u moře? vnitrozemský
  4. Jakého evropského společenství je ČR členem od roku 2004? Evropské unie (EU)
  5. Jak se jmenuje sousední stát, který převažuje na severu od hranic ČR? Polsko
  6. Jak se jmenuje stát, který byl součástí našeho společného státu a nyní je naším sousedem? Slovensko
  7. Napiš všechny 3 historické země ČR. Čechy, Morava, Slezsko
  8. Které zvíře na velkém státním znaku symbolizuje Čechy? lev (dvouocasý)
  9. Kolik je v ČR celkem krajů? 14
  10. Jak se říká nejdůležitějšímu městu každého kraje? krajské město
 • Přehlídka 12 známých a historických míst České republiky (promítání fotografií). Poznáš je? Napiš jejich názvy. Následovala společná kontrola s krátkým povídáním.
  Přehled míst: Pražský hrad, Karlštejn, Sněžka, staroměstský orloj, Karlův most, zámek Hluboká, rozhledna Petřín, Vyšehrad, soch sv. Václava na Václavském náměstí, hora Říp, vysílač Ještěd, kostel sv. Petra a Pavla ve starých Bohnicích
  → V odkazu po rozkliknutí najdeš v uvedeném pořadí fotografie:
  https://melanie-novakova.estranky.cz/fotoalbum/vyuka-online-4.a/pamatky-cr/
   
 • Připomenutí přírodovědy - VPČ na zítra.
 • Rozloučení, mávání, individuální info, zítra se uvidíme 2. a 3. hodinu smiley.

________________________________________________

Čtvrtek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk - LV, matematika, přírodověda - videokonference
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Abys vše zvládl(a) na jedničku, vykonej následující aktivity:

smiley Připrav se na videokonferenci:
→ Nachystej si zařízení (PC, notebook, tablet...).
→ Jak na to, už víš.
Připrav si k ruce CV, psací potřebu, pokud máš přečtenou knížku, tak i tuto knížku obrázek z VPČ.
Divíš se, proč knížku? Protože podle rozvrhu máme ve čtvrtek také literární výchovu a avizovala jsem prezentaci knížky. Dnes ji můžeš provést DOBROVOLNĚ. Další informace povím při videokonferenci.
smiley Buď ve správný čas na správném místě, tedy v 9:50 hod. před kamerou a mikrofonem.

To bude paráda! smiley

------------------------------------

A byla... yes jen kdyby tolik nepadalo připojování, dnes byl na vlnky opravdu mimořádný nápor surprise. Ale dali jsme to! Aby taky ne wink.

Pro připomenutí rekapitulace a cvičení:

 • Úvodní slovo a informace o dnešním programu.
 • Začali jsme prezentací přečtených knížek - 6 dětí to zvládlo na výbornou včetně přečtení výstižného úryvku yes. V pondělí budou pokračovat další 3 kluci a 3 holky.
 • V matematice jsme si zopakovali, jak se násobí dvojciferným činitelem a pustli jsme se tentokrát do počítání s přechodem. Nezapomínej si tzv. "držet" a poté číslo přičíst k dalšímu součinu!
 • Vyvrcholením byly ukázky nakreslených listů a případně i originálních listů (předloh), kdy zároveň kařdý pověděl, z jaké dřeviny nakreslený list pochází a kde ho objevil.
  OPRAVDU NÁDHERNÉ, moc všechny chválím a píši jedničky smiley.
 • Videoonferenci jsme ukončili máváním, pozdravy, přáním krásných dnů a úspěšným zvládnutím zítřejšího učení a ještě chvilku jsme si individuálně povídali.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tělesná výchova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Dnes se věnuj hlavně relaxačním cvičením, protahováním, hlubokým dýcháním.
 • Až budeš chtít, běž se projít ven nebo si zasportovat.
 • Můžeš si zkusit zaposilovat s domácími činkami - například plnými petkami s Dobrou vodou nebo jiným dobrým nápojem smiley.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-cervena-vpravo.jpg Rozlušti, jak byla utvořena každá řada slov a podle toho doplň do každé z nich páté slovo. Zároveň ke každé řadě připiš pravidlo jejího tvoření.

astra - beran - cedr - daněk... ?
pak - pes - piš - pojď... ?
les - lovec - listopad - limonáda... ?
keř - zvěř - nevěř - soupeř... ?
běží - fičí - láme - mává - peče... ?
dům - stůl – kůl - vůl - ... ?

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, v Učebně - ČJ smiley.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 
astra - beran - cedr - daněk... např. eukalyptus (řazeno podle abecedy + střídá se název rostliny s názvem zvířete)
pak - pes - piš - pojď... např. puk (jednoslabičná slova + druhé místo následující samohláska + slova začínají na p)
les - lovec - listopad - limonáda... např. literatura (podstatná jména; začínají na l + přibývají slabiky)
keř - zvěř - nevěř - soupeř... např. polokeř (přibývají písmena + slova končí na ř, případně eř/ěř)
běží - fičí - láme - mává - peče... např. sedí (dvojslabičná slovesa, začínající následující obojetnou souhláskou)
dům, kůl, stůl, vůl... např. hůl (jednoslabičná slova s "ů")

 

 • Procvičování
  Předpony, rozlišení slov s předponou a bez ní, pravopis

Procvič si slova s předponou a bez ní v tomto opakovacím cvičení (opět klikni na vybranou kartičku, kterou chceš doplnit):

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/pravopisny-trenazer-predpony-ob-v/cviceni3.html

CV - uč. 23/1a)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk - LV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Rozehřívačka:

jajinka-cervena-vpravo.jpg Dnes se podíváme na přísloví, rčení, pořekadla. Vloudily se nám tam jaksi dnes všudypřítomné ROUŠKY. Jaký je ale původní text? wink Vyber slova z nabídky a nahraď jimi roušky anebo je napiš vedle na stejný řádek.

S rouškou nejdál dojdeš.     
Tak dlouho se chodí s rouškou, až se tkanička utrhne. 
Každý své roušky strůjcem.      
Rouška kvapná, málo platná.  
Kde se rouška vaří, tam se dobře daří.  
Nechval roušky před večerem.       
Co na roušce, to na jazyku.            
Kouká, jako by mu ulítly roušky.   
Bez roušky do obchodu nelez.      
Pozdě roušku honit.               
Rouška - půl zdraví.           
Lepší rouška v hrsti, než respirátor na střeše.  

Nabídka: s poctivostí - bycha - včely - peněz - čistota - vrabec, holub - dobře (pivo, jídlo) - srdci - se džbánem -  ucho - svého štěstí - práce - dne

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, v Učebně - ČJ - LV smiley.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 
S poctivostí nejdál dojdeš.     
Tak dlouho se chodí se džbánem, až se ucho utrhne. 
Každý svého štěstí strůjcem.      
Práce kvapná, málo platná.  
Kde se dobře vaří, tam se dobře daří.  
Nechval dne před večerem.       
Co na srdci, to na jazyku.            
Kouká, jako by mu ulítly včely.   
Bez peněz do obchodu nelez.      
Pozdě bycha honit.               
Čistota - půl zdraví.           
Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.   

► Pokud jsi dnes neprezentoval(a) svou přečtenou knížku, pokračuj ve čtení, abys ji mohl(a) prezentovat příští týden.

► Pokud jsi dnes prezentoval(a) svou přečtenou knížku, přečti si v rámci dnešní čtenářské dílny cokoliv zajímavého.

________________________________________________

Pátek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-cervena-vpravo.jpg  Dnes si přečti a oprav povídání o dalším státním symbolu (nápověda: pravopisných chyb je zase celkem 7): 

VLAJKA PREZIDENTA REPUBLIKY (TZV. PREZIDENTSKÁ STANDARTA)
Prezidentská vlajka je zvláštním druhem vlajky. Je možné ji vydět např. na Pražském hradě (pokud prezident právě pobívá v ČR). Prezidentskou vlajkou se též označuje dopravní prostředek používaný prezidentem republyky.
Vlajka prezidenta republiky je čtvercového tvaru. Na vlajce se oběvují především naše státní barvy. Čtvrtou barvou je žlutá (zlatá). Okraj vlajky je tvořen z bílých, červených a modrých plaménků. Lypové ratolesti – větvičky s lístky (ve žluté - zlaté barvě) – se na prezidentské vlajce nacházejí, protože lýpa je náš národní strom. Uprostřet vlajky je umístěn velký státní znak. Pod ním je červená nápisová páska – stuha – s nápisem „Pravda vítězí“.

standarta.jpg

 

 

 

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do nedělních 20:00 hodin v Učebně - ČJ smiley.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: vidět, pobývá, republiky, objevují, Lipové, lípa, Uprostřed
 

 • Stavba slova - slova příbuzná - opakování

Procvič si v interaktivních cvičeních - rozklikni odkaz a procvičuj alespoň na třech cvičeních, které jsi ještě nedělal(a) (klikáš na jejich čísla vpravo nahoře):
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/slova-pribuzna-vetrelec/vyhledavani.html

CV - uč. 31/10.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematika
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-zelena-vpravo.jpg Vyřeš tuto slovní úlohu:
Vrchol nejvyšší moravské hory Praděd se nachází v nadmořské výšce 1491 metrů nad mořem. Vysílač na jeho vrcholku je vysoký 146 metrů. Špička vysílače je tedy nejvyšším (byť umělým) bodem České republiky. Kolik metrů nad mořem je špička vysílače?

Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do nedělních 20:00 hodin, jako vždy v Učebně - M smiley.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 1491 + 146 = 1637. Špička vysílače je 1637 metrů nad mořem.

 • Procvičování násobení dvojciferným činitelem

Spusť si kliknutím video, pozorně sleduj, procvičuj, počítej. yes

https://www.youtube.com/watch?v=Tf5XEqs_Ik8&feature=emb_title


Početníček - Do neděle si doplň alespoň 3 cvičení, která ti chybí do str. 15 včetně.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk - literární výchova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Děvčátko se sirkami

→ V těchto dnech prezentuješ knížku, kde je hlavním hrdinou dítě (děti). Poslechni si příběh holčičky, která kdysi ve svém životě bohužel štěstí a radost neměla.

napsal: Hans Christian Andersen

 • Kdo byl Hans Christian Andersen?

andersen.jpg→ dánský spisovatel
 → světově proslul svými pohádkami (jistě znáš například Malou mořskou vílu nebo Ošklivé káčátko, Princeznu na hrášku...)
→ žil v 19. století
→ známá je Noc s Andersenem, kdy se nocuje v knihovně nebo třeba ve škole a čtou se knížky
→ významná mezinárodní cena H. Ch. Andersena je každý sudý rok udělována dánskou královnou některému spisovateli dětských knížek

 

Poslechni si čtenou podobu příběhu o děvčátku:

https://www.youtube.com/watch?v=Ox0eOsS-BSY
 

Zhlédni a poslechni si animovanou podobu příběhu:

https://www.youtube.com/watch?v=huYzJ37X8j4


Poslechni si tento příběh v písni:

https://www.youtube.com/watch?v=2e4Azx8CidI

 

enlightenedJak se jednotlivé verze od sebe liší? Stručně si poznamenej do svého sešitu CV.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hudební výchova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Podzimní rozjímání a zpívání

Poslechni si překrásnou skladbu (houslový koncert) Podzim od italského skladatele Antonia Vivaldiho, který žil před téměř 300 lety.
https://www.youtube.com/watch?v=H7hGiZ579cs&list=RDH7hGiZ579cs&start_radio=1

vivaldi.jpg

 

 

Antonio Vivaldi

 

Podzimní romance - krátká pěkná skladbička na klavír, poslouchej a dívej se :-)
https://www.youtube.com/watch?v=QJiPFuvemJU


Slavná skupina Spirituál kvintet -  podzimní
https://www.youtube.com/watch?v=2aYQalYTKSs

 

Píseň Javorový list
Zkus se naučit tuto pěknou písničku - melodie je v odkazu a slova ihned pod ním a taky na videu.
https://www.youtube.com/watch?v=-qvBHq_J8Lk

Našel (našla)  jsem na zemi list z javora, sfouknul ho větříček k nám do dvora.
Lístečku z javora, krásné barvy máš, kdo tě maloval, zdali ty ho znáš?

Lísteček z javora barevný byl, přemýšlím chviličku, kdo ho barvil.
Lístečku z javora, krásné barvy máš, kdo tě maloval, zdali ty ho znáš?

Vezmu si štětec a nechám se vést, přemýšlím, jak barvy na papír nést.
Podzimní barvení, to mám tolik rád(a), maluji s podzimem aspoň tisíckrát.

 

A nakonec - Tato písnička je také o listu - Jabloňový list, také krásná. Zpívá ji zpěvák Jiří Schelinger.

https://www.youtube.com/watch?v=iSzrijWII0w

________________________________________________

 

  list.jpgKončí další týden na vlnách internetu. Všude kolem nás pokračuje podzim.

list.jpg

Zaposlouchej se a zadívej do krásného podzimního čarování... a při druhém poslechu si zkus zavřít oči a zasnít se...

https://www.youtube.com/watch?v=peMTmdRufOY

list.jpg  Krásné kouzelné podzimní dny všem! smiley