Jdi na obsah Jdi na menu
 


Týden 31. května - 4. června 2021

Pondělí

Tělesná výchova

 • Testování - zdravotní službou GHS.
 • Individuální pohyb venku - běhání, skákání, chůze...

Český jazyk

 • Kruh - práce s plastovými kartičkami
  - podstatná jména a jejich tvary
  - tvoření vět
  - určování mluvnických kategorií podstatných jmen a sloves.
 • CV - kartičky - pády různých tvarů podstatných jmen (opakování). Společná kontrola, reflexe, sebehodnocení.

Matematika

 • Rozehřívačka - CV - pamětné počítání. Společná kontrola, sebehodnocení.
 • Obsah čtverce a obdélníku - výpočty, úlohy:
  - uč. str. 129/1,2.
 • Demonstrace a bádání na čtvercové tabuli ve třídě.
 • DÚ - CV - uč. 129/3 (povinně výpočty, za další obrázek náčrt či narýsování).

Já a my

 • V návaznosti na testování (2. hodina) - společné hry s míčem na školním hřišti.
 • Podpora zdravého soutěžení a týmové spolupráce.
 • Ve třídě - jak se nám dařilo:
  - pravidla fair play
  - pochvala za zvládnuté situace
  - reflexe úskalí a jak na ně.

_____________________________________

Úterý

Matematika

 • Společná kontrola domácího cvičení (CV) - opakování obsahu daných obdélníků, ocenění (obrázky).
 • Magické čtverce - co to je, strategie, postupy řešení. PL.

Český jazyk

 • Podkova - práce s plastovými kartičkami
  - slovesa a jejich tvary
  - určování mluvnických kategorií.
 • Slovesa zvratná/nezvratná, slovesné tvary jednoduché/složené - opakovaný výklad.
 • CV - diktát sloves - rozdělení sloves barvami na zvratná a nezvratná.
 • Vlastní výběr tří sloves s určením mluvnických kategorií.
 • CV vybrány k hodnocení.
 • Závěrečný kruh - abeceda (zopakování).

Přírodověda

 • Člověk a zdraví
  - měření výšky k 1. 6.
  - kresba postavy - úvod do tělovědy.
 • Pobyt venku
  - změny v přírodě
  - opakování učiva.

Výtvarné a pracovní činnosti

 • Mezinárodní den dětí
 • Kresby křídami na asfalt před školou. Nádhera! yes
 • Fotografie ve fotogalerii smiley.

_____________________________________

Středa

Český jazyk

 • Rozehřívačka - slovní druhy.
 • Tvary sloves ve 2. os., č. j., času minulého - zkrácené tvary ("sis", "ses")
 • Uč. 144/14 - společně, výklad.
 • Souhrnné opakování
  - PL - tabulka - určování vzorů (procvičování).
  - kruh - opakování slovních druhů souhrnně.
 • CV - 144/14 - reflexe pochopení učiva o tvarech sloves.

Matematika

 • Rozehřívačka - malá násobilka.
 • Počtářský fotbal - týmová aktivita, hledání strategie (malá násobilka).
 • Obsah čtverce a obdélníka procvičování - PS 35/1.

Vlastivěda

 • 15. - 16. století - opakování, procvičování.
  - práce s učebnicí - reflektivní aktivita.
 • Jagellonci na českém trůně - obrázková prezentace
  - vlastní zápisky.

_____________________________________

Čtvrtek

Matematika

 • Rozehřívačka - početní příklady - vzájemné zadávání.
 • Obvod a obsah čtverce a obdélníka.
 • PS - 35/1
  - dorýsování útvarů.
  - obsah čtverce a obdélníka - opakovaný výklad, výpočty, značka obsahu, jednotky.
  - obvod čtverce a obdélníka - výklad, výpočty, značka obvodu, jednotky.
 • DÚ: Doplň si úlohu, co jsi nestihl(a).

Český jazyk

 • Rozehřívačka - slovní druhy.
 • Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves
  - opakování, procvičování k zítřejšímu testu.
 • Co jsi nestihl(a) ve škole, doplň doma.

Přírodověda

 • Fotografování třídy a skupinek.
 • Opakování učiva
  - kladení otázek a odpovědi (oddělení) podle kapitol v učebnici.
 • Živočichové a rostliny v létě
  - PS 20/1 (a co že to je za list na prvním řádku vpravo? wink).

Tělesná výchova

 • Sportovní aktivity na hřišti.
 • Rozcvička.
 • Štafety ve společných smíšených týmech se 4. B.
 • Všichni běhali jako gepardi yes Skvělé! smiley

Český jazyk - LV

 • Prezentace přečtených knížek se zvířecím hrdinou
  - základní představení
  - děj, zápletka, zajímavosti
  - výstižné úryvky.
 • Zítra budou prezentovat knížky další žáci.

_____________________________________

Pátek

Český jazyk

 • Rozehřívačka - slovesa - ml. kategorie - změny tvaru podle času.
 • Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves
  - testík, čas - 20 min..
 • Hotové děti - PL - uč. 143/12 b) (cvičení se budeme věnovat ještě v pondělí).
 • Pobyt venku (kruhové lavičky mezi stromy před jídelnou)
  - nová mluvnická kategorie sloves (tabulka v uč. str. 148)
  - výklad
  - uč. 148/2 (společně s průběžným opětovným vysvětlováním a asociacemi).

Matematika

 • Pobyt venku (kruhové lavičky mezi stromy před jídelnou)
  - rozehřívačka - malá násobilka
  - opakování základních pojmů z geometrie.
 • Třída
  - obsah čtverce a obdélníka
  - PS - 39/1 - obrázková část cvičení (jak zjistit obsah pomocí čtvercové sítě), ve cvičení budeme pokračovat i v pondělí.​​

Český jazyk - LV

 • Prezentace přečtených knížek se zvířecím hrdinou (dokončení, hodnocení)
  - základní představení
  - děj, zápletka, zajímavosti
  - výstižné úryvky.

Hudební výchova

 • Pobyt venku (kruhové lavičky mezi stromy před jídelnou).
 • Rytmická cvičení - hra na tělo.
 • Metodické cviky hry na djembe.
 • Hra na djembe
  - držení nástroje
  - základní prvky hraní
  - Komalama komalama (nácvik, hraní, střídání nástrojů)
  - české rytmické písně
  - sóla.

_____________________________________

kvet-dnes.jpg

Venku už je řádné teplo, slunce hřeje, imunita sílí... blush

kvet-dnes.jpg

Možná se brzy dočkáme sundání roušek i uvnitř... smiley

kvet-dnes.jpg

Krásný víkend a v pondělí vyslunění na viděnou! smiley