Jdi na obsah Jdi na menu
 


Týden 2. listopadu - 6. listopadu 2020

Pondělí

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tělesná výchova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Pokračuj v procházkách, sportu a dalších aktivitách venku, podle své chuti a zvážení.
 • Vzpomínáš na tyto zadané cviky v pondělí před volným týdnem?
  - 10 kliků (z kolenou nebo úplné)
  - 10 dřepů
  - 5 sklapovaček
  - stát rovně na jedné noze se zavřenýma očima a počítat přitom do 20
  - držet ruce úplně rovně natažené před sebou - předpaženě (nepovolit) a počítat do 30.
  - sednout si na zem, natáhnout nohy před sebe (dotýkají se navzájem) a těch úplně natažených nohou se dotknut čelem

  Zkus je znova po týdnu volna. Změnilo se něco? Šly ti líp nebo hůř? Jaké? Proč? Povíme si o tom při dnešní videokonferencismiley.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk - videokonference
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Abys vše zvládl(a) na jedničku, vykonej následující aktivity:

smiley Připrav se na videokonferenci:
→ Nachystej si zařízení (PC, notebook, tablet...).
→ Jak na to, už víš, popřípadě se podívej v prvním týdnu dálkové výuky na středu..
Připrav si k ruce CV, psací potřebu, učebnici Českého jazyka.
smiley Buď ve správný čas na správném místě, tedy v 8:55 hod. před kamerou a mikrofonem.

Tak vzhůru na Google Meet! smiley

-------------------------------------------

Jupí smiley Všichni a odpočatí, skvělé yes.

Pro připomenutí přidávám rekapitulaci a cvičení:

 • Úvodní pozdrav a sdílení, jak kdo trávil týden volna. Slyšeli jsme o spoustě zajímavých aktivit a viděli jsme všelijaké mazlíčky sympaťáky wink.
   
 • Připomenutí základních informací o dálkovém vyučování, otázky, odpovědi, podněty.
  - webové stránky (dostupné na adrese www.melanie-novakova.estranky.cz, popř. odkaz:
   https://melanie-novakova.estranky.cz/
  - Učebna (Classroom)
  - videokonference
   
 • Pravopis po obojetných souhláskách uvnitř slov - Ruce vzhůru! laugh se správným řešením a vysvětlením zdůvodnění pro kontrolu.
  Slova: lípa, zmije, kobylka, lidé, polovina, lyska, polibek, vykopat, sýček, pytlíček, umyvadlo, silnice, posypat, vidět, kormidelník, síla, víla, bílá, vítá, promítá, posílá, pýcha, píchá, výkres
 • Cviky v TV - reflexe. Co jak kdo... Od dávačky po auau... wink
 • Rozloučení, mávání, připomenutí zítřka (M, ČJ)... ahóóój smiley

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematika
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-zelena-vpravo.jpgPepík bydlí v ulici, ve které jsou domy označené čísly od 1 do 24. Kolikrát je ve všech číslech těchto domů použitá číslice 2?

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, v Učebně - Matematika smiley.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: dvojka je v číslech domů 2, 12, 20, 21, 22, 23 a 24, celkem je tedy dvojek osm.
 

 • Souhrnné opakování a procvičování
   Počítání čísel s nulou

Početníček 14/1.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 
8, 6, 9, 10
80, 60, 90, 100
800, 600, 900, 1 000
8 000, 6 000, 9 000, 10 000

 • Písemné násobení jednociferným činitelem

→ Podívej se na toto video a pracuj podle něho do CV:
https://www.youtube.com/watch?v=DzP_HcUeDho&feature=emb_title

 

Početníček 15/1 - POUZE PRVNÍ ŘÁDEK - TEDY 5 PŘÍKLADŮ.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 952, 2 565, 2 135, 690, 1 352
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Já a my
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Přečti si tento příběh:

Byla jednou jedna krásná země. Byla však jiná než ostatní země. Všude v té zemi byly pole, louky, lesy a domy se zahradami, ve kterých rostly velké červené a sladké jahody, které měly děti velice rády.
V této zemi žila také řeka, vlastně spíše říčka. Jednou se vinula vlevo, jindy vpravo, tekla pod mosty i podél domů a stromů.
Lidé přicházeli a říčku obdivovali. "Jaká jsi krásná říčka," chválili jí a říčka byla za to vděčná. Měla však přece jednu zvláštní vlastnost. Rozzlobila se, když třeba nějaké dítě do ní hodilo kámen nebo když vál příliš silný vítr. Rozzuřila se hned tak, že se napěnila, tekla křížem krážem a stříkala kolem sebe jako divous.
Lidé tuto její vlastnost neměli rádi. Nemohli řeku pochopit, prosili jí, aby přestala, domlouvali jí, také se na ní zlobili. Řeka ale nepřestala, jenom někdy a trošku, pak zase zuřila, vystřikovala vodu do vzduchu, zničila most a vylila vodu přímo do zahrad.
Tu začaly děti plakat. Slzy se jim hrnuly po tvářích, tolik se přece těšily na jahody. Slzy se stékaly a tekly do říčky. Slaná voda řeku pálila, tak si poprvé citelně všimla, že lidem ubližuje.
Slíbila, že se polepší a opravdu se snažila, bouřlivá byla stále míň a míň, až byla úplně v pohodě.
Říčka se vine tou zemí dodnes. Vesele teče přes kameny a zpívá si písničku. Lidé k ní rádi chodí a všem je spolu báječně.

Zamysli se a podle své úvahy stručně a výstižně odpověz na tyto otázky:
1) Z jakého důvodu se asi říčka chovala tak nehezky?
2) Proč si asi říčka nejdříve nedala říct a pokračovala ve svém nehezkém počínání?
3) Myslíš, že by se mohla napravit i jinak, kdyby se děti nerozplakaly? Jak?

Své odpovědi napiš do Učebny - předmět Já a my do dnešních 20:00 hod.
________________________________________________

Úterý

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematika, český jazyk – videokonference
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Abys vše zvládl(a) na jedničku, vykonej následující aktivity:

smiley Připrav se na videokonferenci:
→ Nachystej si zařízení (PC, notebook, tablet...).
→ Připrav si k ruce CV, psací potřebu, Početníček, učebnici z matematiky a učebnici z češtiny.
smiley Buď ve správný čas na správném místě, tedy v 8:55 hod. před kamerou a mikrofonem.

enlightenedJak na to - už dozajista víš.

Nazdárek před kamerou smiley.
----------------------------------------------------------------

A máme za sebou v plné parádě další virtuální setkání smileyyes

Pro připomenutí přidávám rekapitulaci a cvičení:

 • Úvodní pozdrav a rovnou jsme se od každého dozvěděli jeden příklad z matematiky na vypočítání do CV (možné bylo zaznamenat si celé příklady nebo jen výpočty).
  Nezapomeň napsat do dnešního Classroomu pouze výsledky tak, jak šly příklady za sebou. jajinka-zelena-vpravo.jpg

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, v Učebně - Matematika smiley.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 1 800 – 900 = 900, 1 500 + 124 = 1 624, 1 900 – 400 = 1 500, 20 × 4 = 80, 2 000 – 980 = 1 020, 3 000 – 786 = 2 214, 5 000 × 2 = 10 000, 1 200 + 100 = 1 300, 1 600 + 300 = 1 900, 3 000 – 2 000 = 1 000, 3 000 – 1 500 = 1 500, 100 × 20 = 2 000, 6 000 – 350 = 5 650, 7 000 – 5 000 = 2 000, 6 × 7 = 42, 10 000 : 10 = 1 000, 7 000 – 950 = 6 050, 8 000 – 2 600 = 5 400, 3 000 – 1 100 = 1 900, 48 : 8 = 6, 6 × 6 = 36

 • Průběžné informace k dálkovému vyučování - Classroom:
  - Neodevzdávej znovu (opakovaně) cvičení, pokud ti to vysloveně nenapíšu.
  - Pokud máš někde Classroomem napsané slůvko "chybí", nejspíš je to právě po opakovaném odevzdání, v každém případě vše, co napíšeš a vložíš do Classroomu, já vidím, takže nemusíš mít obavy, že by nastal nějaký problém. Máš-li ode mne vyhodnocení, pak je vše OK smiley.
 • Písemné násobení jednociferným dělitelem - výklad s ukázkami průběžného počítání (způsob, jak na to), navázání na video zadané včera na webu.
  Uvědom si zejména:
  - Násobíš ODSPODA, tedy tím jedním číslem.
  - Vynásobíš nejprve jednotky, potom desítky, potom stovky, potom tisíce...
  - Když je výsledek nad deset, píšeš jednotku a držíš si druhé číslo.
  - Toto číslo potom PŘIČTEŠ k výsledku dalšího násobení. Pak už si toto číslo nedržíš - už jsi ho použil(a).
 • Zkusil(a) sis do CV několik příkladů s kontrolou (já na kameru s vysvětlením).
 • Početníček - 15/1 - druhý řádek - vypočítali jsme společně.
 • V českém jazyku jsme si nejprve zopakovali rozdíl mezi
  předponou (součást slova, tvoří se tím slova příbuzná - vyletět, zaletět, podletět, obletět, nadletět...) a
  předložkou (samostatné slovo, slovní druh - za lesem, pod papírem, ve škole...)
 • CV - diktát slovních spojení a slov |(rozlišení předpony, předložky. Společná kontrola správného řešení.
  SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: před jarem, podmořský, nadhodit, pod mořem, pod střechou, odvážet, nadbytečný, nad boudou, podstřešený, odlakovat, nad lesem, od laku
 • Vyvětlení (výklad) pomocí kartiček, jak se píší a používají předpony
  ob-, v-, bez-, roz-, vz-, vy-, vý-, pod-, nad- před-, od-

PAMATUJ:
- Vždy se píší znělé souhlásky (i když se nevyslovují) - vzkvétat, roztřídit, roztáhnout...
- V některých slovech se souhlásky zdvojí (oddělení, rozzvučit, rozzářit, oddechnout si...).
- Vždy se musí napsat celá předpona i zbytek slova, i když se nevyslovují (rozzářit, rozstříhat...).

 • Učebnice - str. 22 - 25. Ukazovali jsme si přehledy, tabulky, předpony... podívej se znovu.
 • CV - diktát slov z kartiček.
  Nezapomeň slova napsat do dnešního Classroomu, můžeš si je prověřit třeba i v učebnici.
  → Dnešní jedničku za ČJ získáš, když budou všechna slova v Classroomu napsaná správně.
  SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: oddělit, rozplynout, rozsvítit, vzplanout, bezzubý, rozzlobit se, rozžhavená, oddech, vlepit, objet, bezstarostný
 • Rozloučení se sdílením plánů na dnešní volné chvilky, mávání, mazlíčci všeho druhu... wink
 • Zítra 3. hodinu na príma viděnou smiley (Nezapomeň na VPČ wink)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přírodověda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-modra-vpravo.jpg  Najdi ve větách (souvětích) skryté názvy cizokrajných zvířat. Až je najdeš, ke každému zvířeti vyhledej a napiš, čím se živí.

Milan křičel hop i celou cestu domů.
Pes mi stiskl paži, raf, a měl jsem jeho chrup otisknutý na předloktí.
Každé léto Pavel rybařil od rána do večera.
Když Kamil vylezl na stoh, rochnil se v seně radostí, že se mu to konečně povedlo.
Není lepších ochránců lesa nad elfí národ.
Hlídači pouští neradi k obrazům příliš blízko zvědavé návštěvníky.

    → Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin v Učebně -  smiley.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
Milan křičel hop i celou cestu domů.
Pes mi stiskl paži, raf, a měl jsem jeho chrup otisknutý na předloktí.
Každé léto Pavel rybařil od rána do večera.
Když Kamil vylezl na stoh, rochnil se v seně radostí, že se mu to konečně povedlo.
Není lepších ochránců lesa nad elfí národ.
Hlídači pouští neradi k obrazům příliš blízko zvědavé návštěvníky.

(může být i "pes", pokud se tím míní divoký pes dingo; v poslední větě není jen dikobraz, ale také kobra wink)
→ O jednotlivých zvířatech a jejich potravě v potravním řetězci si řekneme ve čtvrtek v PŘ.
 

 • Opakování - fotosyntéza

Zopakuj si fotosyntézu v učebnici nebo na videu v minulém úterý a také tady na tomto svérázném videu wink:

https://www.youtube.com/watch?v=_Wwu1PKEUs0
 

► Podívej se na tato další zajímavá videa o přírodě, ať jí lépe porozumíš:

https://www.youtube.com/watch?v=h1e0Hu8weYM

https://www.youtube.com/watch?v=FlZC5T-SW34
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výtvarné a pracovní činnosti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Na list papíru nakresli jakoukoliv technikou (pastelky, fixy... kombinace) barevný obrázek dýně. Dýni pěkně velikou a sympatickou, třeba tu, kterou jsi sám vyrobil(a) nebo někde viděl(a) nebo svoji představu...
 • Vymysli si a napiš přímo k obrázku této dýně několik veršů nebo povídání o ní (její příběh).
 • Obrázek budeš prezentovat a verše nebo povídání předčítat zítra při videokonferenci vlastivědy.
 • Obrázek nakresli dostatečně velký a výrazný, aby byl na kameře dobře vidět. smiley

________________________________________________

Středa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-cervena-vpravo.jpg Přečti si text a oprav pravopisné chyby (nápověda: je jich celkem 7):

VELKÝ STÁTNÍ ZNAK
Jedním z nejpoužívanějších státních symbolů je velký státní znak. Velký státní znak má pět baref: červenou, stříbrnou (býlou), zlatou (žlutou), modrou a černou. Jsou na něm dva druhy zvířat: lef a orlyce. Zatímco oba lvi jsou stejní, orlice jsou rozdílné. Každé zvýře má na znaku vymezené své místo. Znak je tak rosdělen na čtyři stejné části, pole. Takovému uspořádání říkáme čtvrcený štít. Znak představuje všechny územní části našeho státu: Čechy, moravu a Slezsko.

velky-statni-znak.jpg


 


 

 

 

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, v Učebně - ČJ smiley.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:  barev, bílou, lev, orlice, zvíře, rozdělen, Moravu.
 

 • Procvičování
  Předpony, rozlišení slov s předponou a bez ní, pravopis

Procvič si slova s předponou a bez ní ve třech cvičeníčkách (rozklikni šipku u slova a vyber písmeno):

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/policejni-hlidka/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/policejni-hlidka/cviceni2.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/policejni-hlidka/cviceni3.htm

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematika
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-zelena-vpravo.jpgVymysli a napiš jednu slovní úlohu tak, aby jejím řešením musel být příklad na písemné násobení jednociferným činitelem.

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, v Učebně - Matematika smiley.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 
např. V tomto týdnu jsme si přinesli na výzdobu každý den 10 barevných listů. Kolik listů celkem jsme si přinesli?

 • Opakování a procvičování
   Písemné násobení jednociferným činitelem

Podívej se na toto video a pracuj podle něho do CV (enlightened"přičteme později" znamená "držíme si a příčteme po dalším vynásobení"):

https://www.youtube.com/watch?v=-J51knzsXMY&feature=emb_title

Početníček - 15/2.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlastivěda - videokonference
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Abys vše zvládl(a) na jedničku, vykonej následující aktivity:

smiley Připrav se na videokonferenci:
→ Nachystej si zařízení (PC, notebook, tablet...).
→ Jak na to už víš.
Připrav si k ruce CV, psací potřebu, mapu ČR, obrázek s textem z VPČ.
smiley Buď ve správný čas na správném místě, tedy v 9:50 hod. před kamerou a mikrofonem.

A jedééém. smiley

-------------------------------------------

Velký zážitek, bravo yes

Pro připomenutí přidávám rekapitulaci a cvičení:

 • Na úvod jsem znovu připomněla, co pro naší výuku znamenají webovky (základna veškerého učení, přehledy, odkazy - videa, cvičení, výklady, informace...) a Classroom (v podstatě individuální sešit každého žáka, žákyňky k odevzdávání a vyhodnocování cvičení a aktivit).
 • Úvodní pozdravy všech a zároveň jsme s každým zavítali prstem na mapě podle světové strany do zvoleného místa v ČR.
 • Dýně. Po projetí se Českou republikou jsme se pustili do prezentace - přehlídky obrázků dýní a vytvořených textů.

PARÁDA  SKVĚLÉ  ZÁŽITEK  NADŠENÍ smileyyeslaugh

... a zasloužené jedničky z VPČ, ČJ a VL. yes

 • Zároveň jsem popovídala o tom, proč se vlastně dlabou a rozsvěcují dýně...?
  Jedná se o tradici, která pochází z Irska. Původně tímto zvykem národ Keltů připomínal konec léta a slavil příchod svého nového roku (keltsky svátek "Samhain" - znamená "konec léta"). Zároveň proběhla magická noc z 31. října na 1. listopad, kdy se prolínal svět živých a mrtvých. Dýně chránily přibytky živých lidí od případné negativní energie duchů.
  V Americe tento svátek zavedli irští přistěhovalci, slaví se dodnes jako "Halloween" (31. října). Kromě Ameriky ho slaví například také v Kanadě, Velké Británii, Austrálii.

  haloween.jpg
  U nás v tomto období (přesně 2. listopadu) slavíme svátek "Památka zesnulých", lidově "dušičky", kdy si připomínáme naše zemřelé, více zdobíme hroby, rozsvěcujeme svíčky...
 • Nejvyšší hora? Pohoří?: Pokud je na ukazované kartičce nejvyšší hora, doplň její pohoří, pokud pohoří, doplň jeho nejvyšší horu. Správné řešení napiš do dnešní vlastivědy v Classroomu. 
  SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
  Smrk (hora) → Jizerské hory; Krkonoše (pohoří) → Sněžka; Plechý (hora) → Šumava; Lužické hory (pohoří) → Luž; Praděd (hora) → Jeseníky; Krušné hory (pohoří) → Klínovec; Lysá hora (hora)  Beskydy
 • Rozloučení, veselé mávání a odkaz na zítřejší setkání od 8:55 online smiley.

_______________________________________________

Čtvrtek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-cervena-vpravo.jpg Co se v lidové moudrosti o předpovědi počasí praví o podzimu? wink
Doplň do těchto pranostik správná slova z nabídky pod pranostikami. Tvary slov neměň, jsou správně. Postupuj tak, aby pranostiky dávaly smysl, někdy pomůže rým atd.

Když dlouho listí nepadne, tuhá se zima přikrade.
Jestliže
zajíc na podzim dlouho pelech nehrabe, bude mírná zima.
Je-li mnoho polních
bodláků, nastane tuhá a sněžná zima.
V létě déšť páří, na podzim cesty
maří.
Je-li na podzim mnoho trnek, bude příští rok velká
úroda žita.
Mnoho bukvic - mnoho
vánic.
Jsou-li ještě na podzim
bouřky, neuhodí brzo mrazy.
Přiletí-li
straka brzo na podzim ke vsi, bude záhy sněžit.
Hustý
kožich zaječí - zima bývá největší.
Podzim bohatý na
mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
Když dne
ubývá, zimy přibývá.

slova k doplnění: úroda, maří, zajíc, ubývá, vánic, bouřky, kožich, straka, bodláků, mlhu, tuhá

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin v Učebně - ČJ smiley.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: slova jsou doplněna přímo do pranostik.

 • Procvičování - stavba slova

Zopakuj si základní pravidla o předponách - v učebnici na str. 22 - 25 a na webu - úterní videokonference.

CV  - uč. 24/4.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matematika, přírodověda - videokonference
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Abys vše zvládl(a) na jedničku, vykonej následující aktivity:

smiley Připrav se na videokonferenci:
→ Nachystej si zařízení (PC, notebook, tablet...).
Připrav si k ruce CV, psací potřebu, Početníček, učebnici z matematiky (SPN) a učebnici z češtiny.
smiley Buď ve správný čas na správném místě, tedy v 8:55 hod. před kamerou a mikrofonem.

enlightenedJak na to - už víš.

Nazdárek v 8:55 hod. smiley
---------------------------------------------

Ufff, dneska technika vyžadovala hooodně trpělivosti... blush. Na druhou stranu, zchroustat to obrovské množství dat, když ve stejnou dobu online komunikují žáci od nejmenších prvňáčků po maturanty a studenty vysokých škol, také všechny možné firmy a další lidé celého světa, to je skoro sci-fi, no ne... cool.

Pro připomenutí přidávám rekapitulaci a cvičení:

 • Na úvod jsem znovu připomněla důležitost pravidelného průběžného učení (aby mozečky neochabovaly wink) a v té souvislosti jsem zadala úkol projít si všechna cvičení v Classroomu, jestli je máš hotová. Pokud ne, nejvyšší čas je dopracovat. Také si projdi cvičení zadaná na webovkách od 13. října (PS, CV...).
 • Úvodní pozdravy a zároveň s námi každý sdílel svoji představu, jaké cizokrajné zvíře by si přivezl nebo by se s ním nějak skamarádil, kdyby to bylo možné, a proč.
 • V přírodovědě jsme pak pokračovali připomenutím zvířat v češtinářské skrývačce a na nich si opakovali základní životní styl některých zvířat, potravní řetězec a další zajímavosti.
  Zároveň jsme promítáním obrázků testovali kvalitu virtuálního propojení, průběžně jsme porůznu vypadávali a zase se připojovali, já jsem třeba také nějakou dobu vyprávěla o zvířatech, aniž bych tušila, že "na druhé straně" domnělí diváci a posluchači nic nevidí ani neslyší... surpriseangel Popřemýšlím, zkusím možná propojení přes Teams. Vše sem napíšu během dalších dnů.
 • A jak to je s těmi cizokrajnými zvířátky? Obrázky a stručný souhrn jsou po rozkliknutí v tomto odkazu:
  /file/22/cizokrajna-zvirata.pdf
 • Matematiku jsme věnovali slovním úlohám, které se některým dětem úspěně podařilo vytvořit do Classroomu, a to tak, aby řešením bylo písemné násobení jednociferným činitelem.
 • Vysvětlila jsem také, čemu přesně se říká "písemné násobení" - to je tehdy, když si čísla (činitele) napíšeš pod sebe a příklad počítáš odspoda nahoru. (Stejné je to u tzv. písemného sčítání a odčítání.) Obvykle je to proto, že je těžké příklad vypočítat zpaměti.
  → Slovní úlohy najdeš zde po rozkliknutí odkazu (v neděli sem přidám pro kontrolu i správné řešení):
  /file/24/slovni-ulohy---pisemne-nasobeni.pdf
 • Rozloučení, optimizmus z dalšího virtuálního propojení a celé dálkové výuky, dáme to! smiley.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk - literární výchova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Dýně
  Nezapomeň napsat do Classroomu své verše (nebo příběh, příhodu) o nakreslené dýni yes.
   
 • Osobní mimočítanková četba - čtenářská dílna smiley

→ Věnuj se své vybrané knížce podle zadání ze čtvrtka 22. října.

NEZAPOMEŇ, že:
Celou ji máš přečíst do čtvrtka 12. listopadu.
→ Ve čtvrtek 12. 11. budeš tuto knížku prezentovat, nejspíše online (pokud bude pokračovat distanční výuka).
→ Knížku měj v tento den u sebe, abys ji mohl(a) ukázat.
→ Raději si opakovaně přečti, co je potřeba, abys při prezentaci věděl(a) a uměl(a) zpaměti (viz web ve čtvrtek 15. října).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tělesná výchova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Hopsej, jezdi, kopej, házej, procházej se, dýchej kyslík smiley.
 • Buď aktivní, pozitivní, usmívej se smiley.
 • Pořááádně se protáááhni cool

________________________________________________

Pátek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-cervena-vpravo.jpg Ve středu ses věnoval(a) textu o velkém státním znaku ČR. Dnes si přečti a oprav povídání o dalším státním symbolu (nápověda: pravopisných chyb je zase celkem 7): 

STÁTNÍ HYMNA
Česká státní himna je státní symbol a slavnostní skladba, která se hraje při významných příležitostech. Múžeme ji
například slišet, když slavíme Nový rok, přet projevem prezidenta na státní svátek nebo při mezinárodních sportovních utkáních. Hymna oslavuje nárot a svobodu, říká všem, jak je u nás krásňe. Během hymni stojíme - vzdáváme tím tomuto státnímu symbolu čest, dáváme najevo, že máme naši zemi rádi a vážíme si jí.

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do nedělních 20:00 hodin v Učebně - ČJ smiley.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 
hymna, slyšet, před, národ, krás, hymny
Můžeme ...
 

 • Stavba slova - pravopis slov s předponami i bez nich, zdvojené souhlásky či nezdvojené

Procvič si v interaktivních cvičeních - rozklikni odkaz a procvičuj alespoň na dvou cvičeních (klikáš na jejich čísla vpravo nahoře):
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/znamkovane-diktaty-predpony/cviceni3.html


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematika
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-zelena-vpravo.jpg Zjisti počet čtverců na obrázku. V řešení uveď jednotlivé počty stejně velkých čtverců (jsou pěti růnzých velikostí). 
                     c--tverce.jpg
→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do nedělních 20:00 hodin, jako vždy v Učebně - M smiley.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: Nejmenší čtverce jsou 4, o něco větších je 17, ještě větších je 9, skoro největší jsou 4 a největší je 1. Celkem je na obrázku 35 čtverců.
 

 • Slovní úloha

Spusť si kliknutím video, pozorně sleduj, procvičuj, počítej. yes

https://www.youtube.com/watch?v=SBsDjuTcx2c&feature=emb_title


Početníček - Prolistuj si ho do str. 15, pokud ti chybí nějaká cvičení, doplň si alespoň jedno z nich podle svého výběru.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk - literární výchova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • VELKÁ POŠŤÁCKÁ POHÁDKA

→ Pohádka z knihy Devatero pohádek

napsal: Karel Čapek

 • Kdo byl Karel Čapek?

karel-capek.jpg → český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel
 → narodil se v roce 1890 v obci Malé Svatoňovice a zemřel v roce 1938 v Praze
 → bratr malíře Josefa Čapka, se kterým často spolupracoval (Josef Čapek napsal a nakreslil např. O pejskovi a kočičce)
 → vymyslel slovo ROBOT, které dnes používá celý svět (poradil mu ho do jeho hry bratr Josef)
 → autor mnoha slavných knížek a divadelních her, psal pro dospělé i děti, např. Dášeňku čili život štěněte, Devatero pohádek..., Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, knížky o osobních rozhovorech s T. G. Masarykem...

 

 

Poslechni si čtenou podobu Velké pošťácké pohádky:

https://www.youtube.com/watch?v=JX8zcR1jrFU
 

 

Podívej se na filmové zpracování (čas si zvol podle svých možností, nemusí to být dnes):

https://www.youtube.com/watch?v=lhuaPn1yoHM

 

enlightenedJak se obě verze od sebe liší? Stručně si poznamenej do svého sešitu CV.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hudební výchova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ČESKÁ STÁTNÍ HYMNA

hymna---slova.jpg

 

 

 

 

 

Nauč se slova hymny.

 

 • Autoři:

j.-k.-tyl.jpgslova:
Josef Kajetán Tyl
(spisovatel,
novinář)
 

f.-skroup.jpg


hudba:
František Škroup
(skladatel)

 

 • Vznik hymny

Původem je to píseň z divadelní hry, která se jmenovala Fidlovačka.
→ Fidlovačka byla staropražská pouť a svátek ševců o Velikonocích.
→ Píseň ve hře zpívá slepý houslista Mareš.
→ Lidé si píseň oblíbili a při vzniku Československa (1918) vybrali 1. sloku jako státní hymnu.
→ Po vzniku České republiky (r. 1993) zůstala naší hymnou.


Poslechni si oficiální nahrávku:

https://www.mzv.cz/file/2422029/CESKA_FILHARMONIE.mp3


Poslechni si, podívej se a zpívej:

→  Vojta Dyk a fotbalový reprezentační tým:

https://www.youtube.com/watch?v=Y5PA9RTl4OY


Karel Kryl a Karel Gott na shromáždění lidí:

https://www.youtube.com/watch?v=cC8uivO0f_0&list=RDcC8uivO0f_0&start_radio=1&t=13


Dětský sbor:

https://www.youtube.com/watch?v=9FaIsRxP2IQ
 

→ Zimní olympijské hry v Naganu - slavné vítězství našich hokejistů - hymna je v čase 18:30:
https://www.youtube.com/watch?v=KEWGNl5vXPE


→ Sbor, jak se hymna správně zpívá:

https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI


→ S dalšími slokami:

https://www.youtube.com/watch?v=mQZ6vsLMqzs

________________________________________________

 

  list.jpgNaše dálkové vyučování pokračuje. Pandemie na ústupu není a koronavirus nás ještě nějakou dobu potrápí.

list.jpg  My se nedáme a naopak dáme všechno, co zvládneme. S odhodláním, s odvahou, optimizmem, vlastním i společným úsilím. yes
list.jpg  Dopomáhej nám k tomu hlavně digitální technologie... winklaugh

list.jpg  Přeji všem víkend plný sluníčka a barev. smiley