Jdi na obsah Jdi na menu
 


Týden 18. ledna - 22. ledna 2021

Pondělí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tělesná výchova
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Tak, máš pořádně nastartováno? wink
 • Po důkladném protažení přidej tleskání všeho druhu (počet si zvol podle sebe):
  - před sebou
  - nad hlavou
  - za zády
  - pod kolenem (střídavě pravým, levým)
 • Vezmi si dva libovolně předměty a:
  - Přendavej je najednou z ruky do ruky - zprava doleva a naopak - co nejrychleji.
  - Prohazuj je z ruky do ruky - ovšem pouze předměty nerozbitné! wink
  - Polož je na zem (zkus přitom nepokrčovat kolena), bez nich udělej výpon, tzn. postav se co nejvýše na špičky a ruce dej vzhůru, potom zvedni předměty ze země a vše opakuj několikrát.
  - Přendavej je v rytmu z místa na místo, různě po místnosti, v různých výškách... nejméně na 10 míst.
  P. S. : Třeba se ti přitom povede trošku poklidit laugh.
 • Doporučuji si ke všemu pustit hudbu, třeba tuhle smiley:

https://www.youtube.com/watch?v=JGwWNGJdvx8

 • A co takhle zavlnit se do rytmu? wink Už se nemůžu dočkat, až to dáme společně v tělocvičně - koukej, tohle zaručeně zvládneš:

https://www.youtube.com/watch?v=Q4a9uwV4nmo

opice---tanec.jpg

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk - videokonference
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Abys vše zvládl(a) na jedničku, vykonej následující aktivity:

smiley Připrav se na videokonferenci:
→ Nachystej si zařízení (PC, notebook, tablet...).
Jak na to - je stejné jako vždy.
Připrav si k ruce CV, psací potřebu, učebnici Českého jazyka.
smiley Buď ve správný čas na správném místě, tedy v 8:55 hod. před kamerou a mikrofonem.

Navi! smiley

-------------------------------------------

V plné polní a plném zdraví yes

Pro připomenutí rekapitulace:

 • Úvodní pozdravy a sdílení, jak jsi zvládl tělocvičit v minulém týdnu (míček, plavání na sucho).
 • Podrobné informace k hodnocení včetně klasifikace na vysvědčení. Zejména:
  - Důležité jsou nejen dosavadní získané známky ze cvičení, testů atd., ale také účast na distanční výuce (synchronní i asynchronní), aktivita při ní (komunikace, řešení problémů, tvořivost, organizace času, zvládnutí vlastní odpovědnosti za učení, vytvoření si vlastního prostředí doma, digitální dovednosti, plnění zadaných úkolů a cvičení (včasnost, kvalita, tvořivost...), plnění doplňkových úkolů, znalosti vyučované před dálkovou výukou, osobní portfolio (shromážděné listy a vše v Classroomu).
  - Výrazná většina dětí se učí a pracuje velmi dobře a spolehlivě a zaslouží si POCHVALU yes  a právem výborné známky.
  - Pro ty, kteří ještě mají nějaké restíky: Choď každý den ráno na web, kde máš podrobně všechny předměty (učivo, cvičení...), plň úplně vše, nezapomeň otvírat odkazy a provádět všechna (i interaktivní) cvičení, sledovat videa..
 • Od čtvrtka hodnotím již na druhé pololetí - důslednější budu ve správném vypracovávání cvičení → budu chtít opravy a budu zadávat individuální docvička (při častější chybovosti), bude také více známkovaných cvičení a testíků.
 • Nezapomeň také:
  - Číst si pozorně veškerá ZADÁNÍ.
  - Dívat se na vyhodnocení (zpětnou vazbu), které ti píšu do Classroomu a plnit pokyny, které tam najdeš.
 • Stihli jsme si ještě pomocí chatu procvičit češtinu - jednotné/množné číslo a určování pádů u podstatných jmen.
 • Krásný zbytek dne (nezapomeň na matiku, jam a nestihl(a)-li jsi, tak TV wink) a zítra nazdárek v 8:55! smiley

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematika
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-zelena-vpravo.jpg Vyřeš slovní úlohu:  Učebnice (SPN) 56/3.
→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, v Učebně - M smiley.
 

 • Procvičování - velká čísla - zaokrouhlování:

Zopakuj si, upevni a procvič s Matýskem:

https://www.youtube.com/watch?v=XixjKZ4gB9M&feature=emb_title

 • Příklady

Učebnice (SPN) - 54/2 - zelený sloupeček. Napiš celé příklady do Classroomu do dnešních 20:00 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Já a my
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Přečti si tuto příhodu:
 • V pohádkové zemi, kde žila všechna zvířata všech dob pohromadě, žilo ve velké ještěří díře ještěří mládě Dino se svou maminkou Dinou. Každý den se spolu vydávali na objevitelskou cestu. Koho potkali, toho očuchali a pozdravili se s ním.
  "Banány v mamutím lese patří mamutům!" varovala Dina synka Dinu.
  "Neměj strach, mami, do mamutího lesa nepůjdu," bručel Dino.
  Jednoho dne po probuzení neležel Dino mezi maminčiným silnými tlapami a na volání také nereagoval. Vydal se sám na objevnou cestu. Potkával různá zvířata. Olízl pravěkého nosorožce, očichal jinanový strom... a najednou stál před banánovníkem s lákavými žlutými plody. "Jen malý kousíček ochutnám, přece se nemůže nic stát," přemítal Dino.
  Jak si usmyslel, tak provedl... utrhl si jeden banán, pak celý trs... OMG! Nedaleko stál obrovský mamut. Zadupal, hlasitě zatroubil a...

Zamysli se a podle své úvahy stručně a výstižně odpověz:

1) Proč se Dino pustil sám na objevnou cestu a neřekl to mamince Dině?
2) Byl Dino neposlušný, protože si utrhl banány? Pokud ne, tak jaký?
3) Dopiš stručně konec příběhu, který bude následovat místo 3 teček.

Své odpovědi napiš do Učebny - předmět Já a my do dnešních 20:00 hod.

_____________________________________

Úterý

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematika, český jazyk, já a my – videokonference
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Abys vše zvládl(a) na jedničku, vykonej následující aktivity:

smiley Připrav se na videokonferenci:
→ Nachystej si zařízení (PC, notebook, tablet...).
→ Připrav si k ruce CV, psací potřebu, učebnici z matematiky, kružítko a papír A4 nebo klidně leták nebo noviny... také učebnici z češtiny a PS z PŘÍRODOVĚDY.
smiley Buď ve správný čas na správném místě, tedy v 8:55 hod. před kamerou a mikrofonem. wink

Ahojky v 8:55 hod.smiley.
------------------------------------------------

Hotovo. yes

Pro připomenutí rekapitulace:

 • Úvodní pozdravy a rovnou se každý pustil do zaokrouhlení zadaného velkého čísla. Zároveň jsme si zopakovali, jak na to v různých situacích.
  PAMATUJ:
  - Řád, na který zaokrouhluješ zůstane v čísle jako poslední, všechny nižší "vynuluješ".
  - Vedlejší nižší řád ti ukazuje, jestli zaokrouhlíš tzv. "dolů", nebo "nahoru".
  - "Nahoru" znamená, že zvýšíš o jednu cifru řád, na který zaokrouhluješ, a to když vedlejší řád je jedna z cifer 6 - 9.
  - "Dolů" znamená, že cifra řádu, na který zaokrouhluješ, zůstane stejná, nezmění se.
 • Absolvovali jsme diktát malé násobilky. Nezapomeň napsat výsledky do 12:00 hod. na Classroom.
 • Po protažení, prodýchání a drobné pauzičce jsme se podívali, kdo má jaké kružítko.
 • Ukazovali jsme si, jak držet kružítko, jak s ním manipulovat při rýsování kružnic.
  PAMATUJ:
  - Držátko kružítka drž pouze mezi palcem a ukazováčkem.
  - Palcem držátko posunuj po skrčeném ukazováčku tam a zpět.
  - Druhou rukou si drž papír.
  - Po zapíchnutí kružítka mírně kružítko nakloň.
  ZKOUŠEJ SI KROUŽIT RŮZNÝMI SMĚRY NA JAKÝKOLIV PAPÍR, TŘEBA I LETÁKY, NOVINY...
  JEN TRÉNOVÁNÍM SE TUTO DOVEDNOST DOBŘE NAUČÍŠ.
 • Matematiku jsme zakončili diktátkem dělení se zbytkem. I tyto výsledky nezapomeň poslat do 12 hod. v Classroomu.
 • Český jazyk jsme věnovali podstatným jménům.
  Co vyjadřují? Podstatná jména vyjadřují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.
 • Dále jsme se zaměřili na mluvnické kategorie podstatných jmen.
  ROD (mužský životný a neživotný, ženský, střední)
  ČÍSLO (jednotné, množné)
  PÁD (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.)
 • Pomocí chatu trojice dětí postupně určovali rod zadaného podstatného jména.
 • Poslechem zadaných podstatných jmen s předložkou každý pro sebe určoval jednotlivé mluvnické kategorie.
  Výsledky nezapomeň napsat do Classroomu do dnešních 12 hodin.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: pro Pepíka: r. m. živ., č. j., p. 4., nad městy: r. stř., č. mn., p. 7., vedle hradu: r. m. neživ., č. j., p. 2., u lípy: r. ž., č. j., p. 2., k rybníku: r. m. neživ., č. j., p. 3

 • Nakonec jsme si připomněli obecné informace k dálkové výuce, nutnost odevzdávat VŠE a doplnit případné resty, také provádět opravy.
 • Připomněli jsme si dnešní souhrnný testík z PŘ - nezpomeň vyplnit a odevzdat!
 • A pak už zbylo mávání a pozdravy smiley.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přírodověda
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Souhrnné opakování

Doplň na Classroomu opakovací KVÍZ, a to do dnešních 20:00 hodin. Kvíz budu hodnotit známkou, vyplňuj ho tedy velmi pozorně, doporučuji vzít si pro jistotu k ruce učebnice a třeba nahlédnout i do lekcí PŘ na webu.

 

 • Opakování, prohlubování učiva - Horniny a minerály

Jak vznikají vyvřelé (magmatické) horniny neboli vyvřeliny? Uvnitř zeměkoule je žhavé jádro tvořené magmatem (taveninou hornin).
→ Když se část magmatu dostane blíž k povrchu Země ("vyvře"), ale zůstane pod povrchem a postupně zchladne (to celé se děje tisíce až miliony let), vytvoří krystaly vyvřelin v rozsáhlých hlubinných tělesech nebo podpovrchových žilách (tak vznikla např. žula).
→ Na jiných místech Země se magma dostane až na povrch, jako láva (ze sopky), rozlévá se do okolí a chladne rychle - dny až měsíce (tak vznikly např. horniny čedič, znělec) .

Podívej se na tato tematická videa.
→ Dívej se a případné pokusy prováděj jen se souhlasem (příp. dohledem) rodičů! cool

https://www.youtube.com/watch?v=QV3JPUA0maY
 

→ Toto video sleduj od začátku a dokoukej až do ÚPLNÉHO KONCE!

https://www.youtube.com/watch?v=j2xNzy0se6c
 

 • Opakování fyzikálních veličin - měření - délka

Doplň v pracovním sešitu PŘ cvičení 11/a) b) c)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výtvarné a pracovní činnosti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Téma:  MOJE RUKA A KRUHY (tzv. křivé, oblé čáry, linie, tvary, kruhy)
 • Dnes si potrénuj kružnice a vytvoř tvůj osobitý obrázek POMOCÍ KRUŽÍTKA.
 • Vyber si zase 4 pastelky - a opět dvě tzv. teplé a dvě studené barvy - tentokrát ale JINÉ ODSTÍNY než minule.
  Teplé barvy:  odstíny žluté a červené – purpurová, červená, oranžová, žlutá…
  Studené barvy: odstíny modré a zelené – zelená,  modrozelená, modrá, fialová…
 • Připrav si k tomu papír A4, KRUŽÍTKO a tužku.
 • Na papír obkresli svoji RUKU.
 • Potom na papír narýsuj postupně různé kružnice tak, aby vznikaly kruhy na ruce i kolem.
  Inspirace (ale buď originální):

vpc---ruka-a-kruhy.jpg

 

 

 

 

 

 • Dílky podle vzniklých čar vybarvi podle své volby - ale pozor - ruku teplými barvami a okolí studenými barvami.
 • Některé plochy (ne mnoho) navíc můžeš opět nechat bílé, nebo vybarvit černě, nebo vyšrafovat - dnes už přesně víš, co to znamená, tak to zkus enlightened (do vybrané plochy narýsuješ hustě čáry stejným směrem).
 • A POZOR! cool
  Pokud svůj obrázek dobře vyfotografuješ a pošleš mi ho (nejlépe jako přílohu do Classroomu nebo na email melanie.novakova@email.cz), budu takto došlé obrázky ukazovat já a všichni ostatní budou tipovat, čí ruka a barvy na obrázku jsou wink.
 • Ostatní obrázky si zase ukážeme. Celé to bude jistě jako vždycky zajímavá přehlídka smiley.
 • Nezapomeň - obrázky si shromažďuj.

____________________________________

Středa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-cervena-vpravo.jpg Oprav pravopisné chyby, tedy staň se korektorem smiley - dnes je jich 10 a jsou to i/y uvnitř slov.

Ptáci v zimě
Přes zymu u nás zůstávají především druhy, které se živí semeny nebo rostlinnou potravou, která je výce dostupná. Ptáky je dobré přikrmovat především v době, kdy je sylný mráz nebo hodně sněhu, to jim dodává sílu.
Pomoci může krmítko nebo nějaké kryté místo. Krmítko mohou navštívit např. různé druhy síkor – sýkora koňadra se sytě žlutým bříškem a černou hlavičkou nebo sýkora modřinka s typickým modrým týlem, šedomodrým kabátkem a černým páskem přes oči. Také může zaletět kos, drozd a mlynařík dlouhoocasý se zakulaceným šedobílým tělýčkem s černými pruhy. U lesa můžeme spatřit rudě zbarveného samečka híla obecného, různé druhy pěnkav, vrabce, dlasky, čížky, zvonky, brhlýky, sojky a také strakapoudy.
Většina druhů má ráda slunečnicová semýnka, drcené oříšky, ovesné vločky, strouhanku, mák. Můžeme pro ně také připravit jablýčka, plody šípků či bezu a dalších druhů keřů, které v letních měsících slouží ptákům k obživě. Nabídnout můžeme také lojové koule s na
mýchanými dobrotami.

ptaci-v-zime-2.jpg     ptaci-v-zime-7.jpg    ptaci-v-zime-4.jpg

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin v Učebně - ČJ smiley.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: zimu, více, silný, sýkor, tělíčkem, hýla, brhlíky, semínka, jablíčka, namíchanými
 

 • Podstatná jména - procvičování:

Zopakuj si a procvič na tomto interaktivním cvičení vyhledávání podstatných jmen. V každém zadání klikni na všechna podstatná jména, zabarví se žlutě, potom klikni na tlačítko "Vyhodnoť" a "Další". Případné chyby se ti ve větě označí červeně s vysvětlením. Cvičení si projdi CELÉ až do konce.

https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-podstatna-jmena-1-uroven/3103

Urči mluvnické kategorie ve cvičení, které máš v dokumentu na Classroomu.
→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin v Učebně - ČJ smiley.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: květina (voní): r. m. živ., č. j., pád 1., (o) větev: r. ž., č. j., pád 4., (se šesti) auty: r. s., č. mn., pád 7., (na) papírech: r. m. než., č. mn., pád 6., (na) vesnici: r. ž., č. j., pád 6., (dávám) psovi: r. m. živ., č. j., pád 3., Kotě! r. s., č. j., pád 5.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematika
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-zelena-vpravo.jpgVyřeš tuto slovní úlohu: Učebnice 58/2. Nezapomeň uvést postup řešení.
→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, v Učebně - M smiley.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: V lednu se prodalo 112 893 + 30 000 = 142 893 vstupenek. V prosinci a v lednu se prodalo celkem 112 893 + 142 893 = 255 786 vstupenek.

 • Opakování, procvičování - zaokrouhlování velkých čísel

Věnuj se úloze v odkazu, pozorně sleduj, ať ji pochopíš:
https://www.youtube.com/watch?v=Qt2rTNsRHZ4&feature=emb_title

Doplň v Classroomu cvičení na zaokrouhlování (10 čísel podle zadání).
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 185 900, 600 000, 232 550, 720 000, 101 000, 200 000, 827 120, 190 000, 300 200, 430 000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlastivěda - videokonference
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Abys vše zvládl(a) na jedničku, vykonej následující aktivity:

smiley Připrav se na videokonferenci:
→ Nachystej si zařízení (PC, notebook, tablet...).
→ Jak na to, už víš.
Připrav si k ruce CV, psací potřebu, učebnici vlastivědy - SPN - HNĚDOU  i ČERVENOU..
smiley Buď ve správný čas na správném místě, tedy v 9:50 hod. před kamerou a mikrofonem.

Startujeme do minulosti.smiley

-------------------------------------------

Projeli jsme se historií yes.

Pro připomenutí rekapitulace:

 • Úvodní pozdravy a každý nám pověděl nějakou informaci z historie, se kterou se setkal, která ho někdy zaujala atd.
  Moc se mi líbilo, jak jsme putovali v čase od dávné minulosti až do současnosti. A tak jsme postupně zmínili:
  - dobu, jak vlastně vznikala planeta Země a jak se miliony a tisíce let měnila (např. také, jak si budovala své koryto řeka Vltava)
  - jak pracují vědci na hypotézách a teoriích
  - jak na planetě vznikal život (nejprve ve vodě, později i na souši)
  - jak žili dinosauři, dobu pravěkých lidí a mamutů, putování kmenů a národů, život Keltů na našem území
  - Ježíše Krista a jeho popravu ukřižováním
  - příchod Slovanských kmenů (praotec Čech - hora Říp, Sámo a jeho sjednocení kmenů proti Frankům)
  - dobu rytířů, králů a císařů - Karel IV. a vybudování Karlova mostu ("omeletka" laugh)
  - Jana Husa a jeho snahy o reformu církve, která ve středověku měla velkou moc (J. H. byl popraven upálením 6. 7. 1415)
  - Staroměstský orloj a osudy jeho tvůrce
  - císařovnu Marii Terezii a její zavedení povinné školní docházky (čtení, psaní, počítání) yes
  - osamostatnění našeho národa (z císařství Rakouska-Uherska) a vznik Československa v roce 1918 (první prezident T. G. Masaryk)
  - 2. světovou válku ve 20. století (Hitler...)
  - přesouvání historického kostela v Mostě ve 20. století (kvůli těžbě černého uhlí)
  - rozdělení Československa a vznik České republiky (od 1. 1.1993, první prezident V. Havel).
 • Zopakovali jsme si počítání dějin pomocí letopočtu (přelom letopočtu - narození Ježíše Krista, doba před naším letopočtem, doba našeho letopočtu).
 • Vysvětlili jsme si počítání let a staletí:
  PAMATUJ:
  1. století = rok 1 - 100
  2. století = rok 101 - 200
  3. století = rok 201 - 300
  ...
  9. století = rok 801 - 900
  ...
  13. století = rok 1201 - 1300
  14. století = rok 1301 - 1400
  ...
  19. století = rok 1801 - 1900
  20. století = rok 1901 - 2000
  21. století = rok 2001 - 2100 (a zde my žijeme  - v r. 2021 smiley)
 • Připomenula jsem videa tady na webu - o vzniku planety Země, o vzniku života a o době, kdy žili pravěcí lidé a živili se i lovem mamutů, proto se jin říká lovci mamutů.
 • Shrnula jsem vznik planety Země a další vývoj až ke vzniku člověka
  - miliardy a miliony let → Vesmír → velký třesk → Země jako rotující žhavá koule → postupné ochlazování a zpomalování → chemické procesy → vznik vody a souše → vznik života ve vodě od mikroorganizmů po obratlovce → život i na souši → vývoj člověka (cca 40 000 let před námi).
 • Uáááá... čas frčí a nastává čas zdokonalit se v jazyce anglickém! Tak honem, máváme a zítra ahoj v 8:55 smiley.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlastivěda
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIDEA KE ZHLÉDNUTÍ

Vznik života na Zemi:

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e210572230520001


Vědecká teorie o vzniku planety Země:
(zajímavé filmové video)
https://www.youtube.com/watch?v=LcmpV0j8RBM
 

lev-dejiny.jpg

 

Dějiny od českého lva

Lovci mamutů
https://www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4

_______________________________________________

Čtvrtek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Český jazyk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-cervena-vpravo.jpg Napiš 5 podstatných jmen ke každé uvedené koncovce a jaký pád to může být:

Příklad:
-ovi → Mourkovi, Pepíkovi, tvorovi, medvědovi, chroustovi... 3. a 6. pád

- ům
- emi
- í
- aty

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin v Učebně - ČJ smiley.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: např.
- ům → lesům, vlkům, strojům, mrožům, letům ... 3. pád
- emi → holemi, plícemi, učebnicemi, nůšemi, koulemi ... 7. pád
- í → osení, jmelí, stavení, hlídání, dívání ... 1. pád
aty → záplaty, chaty, kravaty, daty, Hlavaty ... 2. pád;  slůňaty, koťaty, mláďaty, housaty, ptáčaty ... 7. pád
 

 • Podstatná jména - procvičování:

Zopakuj si a procvič na tomto interaktivním cvičení vyhledávání podstatných jmen. Trefíš se a dosáhneš 5. levelu? wink

https://www.umimecesky.cz/strilecka-podstatna-jmena?source=explicitMapGlobal
 

jajinka-cervena-vpravo.jpg Přečti si rámeček v učebnici na straně 92 a potom vypracuj cvičení 92/5 - do Classroomu.

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin v Učebně - ČJ smiley.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 
KNÍŽKA - vlasy, nohy, knedlík, žízeň, brambory, vejce, obyvatelé, nádraží, kámen, bolest, boty, kameny 
HMYZ - listí, obyvatelstvo, uhlí, ropa, kamení 
KALHOTY - housle, zarděnky, Velikonoce, Luhačovice, játra, dveře, příušnice

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Videokonference - matematika, přírodověda, VPČ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Abys vše zvládl(a) na jedničku, vykonej následující aktivity:

smiley Připrav se na videokonferenci:
→ Nachystej si zařízení (PC, notebook, tablet...).
Připrav si k ruce CV, psací potřebu, učebnici z matematiky (SPN), PS z přírodovědy. Nezapomeň si také připravit výkres z úterních VPČ, pokud jsi mi ho neposlal(a) nebo nedal(a) do Classroomu.
smiley Buď ve správný čas na správném místě, tedy v 8:55 hod. před kamerou a mikrofonem.
Těším se na to, že tě uvidííím! smiley

------------------------------------
Pro dnešek hotovo. smiley

Pro připomenutí rekapitulace:

 • Úvodní pozdravy a každý sdílel, jak strávil včerejší volný čas a na co se chystá dnes.
 • Nasedli jsme do chatobusu a svižně jsme se projeli. Na konečnou dnes dojel Radekyes.
 • Ve CV jsme si procvičili písemné násobení a dělení se společnou kontrolou a vyhodnocením. Také jsme si připomněli některé "vychytávky", např., že 4 : 5 = 0 a zbydou právě ty čtyři... tedy napíšeš 4 a sepíšeš další číslo. A nesmíš tu nulu napsat do výsledku za rovnítko!
  → Takže kolik je...? 5 : 9, 7 : 8, 3 : 6, 6 : 7? Ano jasné: 0 (5), 0 (7), 0 (3), 0 (6) wink
 • O přestávce jsme na popud Emči pootevřeli vrátka ke cvičení z ČJ - mj. zazněly tyto návodné otázky:
  kalhoty -  toto podstatné jméno má tvar množného čísla (protože si neukážeme "ten"- "ta" - nebo "to", ale TY). Poznáme, jaké množství kalhot vyjadřuje? Může i jedny, že jo? enlightened
  hmyz - toto podstatné jméno má naopak tvar jednotného čísla (TEN), ale vyjadřuje jen jeden kousek? Může i více, že jo?
  knížka - toto podstatné jméno na nás nic nešije a znamená přesně to, co vyjadřuje jeho  tvar jednotného čísla (TA) = jeden kus, v případě stejného slova - knihy - tvar množného čísla  (TY) = více kousků.

→ No a podle těchto vlastností máš k našim reprezentantům přiřadit všechna slova ve cvičení, tak neváhej a pusť se v Classroomu do toho! yes

 • Po přestávce došlo na přehlídku rukou dětí, které poslaly předem obrázek VPČ. A bylo jich 14. nadiktovala jsem jejich jména a potom už to bylo na každém, jak tipoval.
  Zajímavé bylo, že většina vytipovala alespoň jedno dítě (ale i více) správně, a trefy byly různé... A zajímavá byla také strategie, že někdo tipoval i podle toho, jak se kdo tváří, když ukáži další obrázek cool. Jojo, někdy je možné využít všechny možné (ovšem legální!) strategie wink.
 • Na přehlídce bylo hezky vidět, jak se ruka každého liší a jak se liší cítění barev a tvarů...
 • Vzápětí jsme si nachatovali, jaké další součásti svého organizmu známe. A bylo jich opravdu hodně, vnitřních i vnějších, pohybových, trávicích, vylučovacích, nervových, kožních, smyslových, cévních, krevních... Jak vznikl život už jsme se učili ve vlastivědě a o lidském organizmu se ještě budeme učit v přírodovědě. enlightened.
 • Na závěr jsme si zvesela zamávali, potěšili se domácími mazlíky, popřáli se hezké dny a sdíleli některé osobní zážitky a informace v neformálních rozhovorech.
 • Tak na viděnou čerství a radostní v pondělí v 8:55 hod.! smiley

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Český jazyk - LV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Rozehřívačka:

jajinka-cervena-vpravo.jpg Vymysli rým na tato slova (slova mohou být v různých tvarech a různé slovní druhy):

klacek - 
zvíře -
bum -
běží -
bílé -
půl -

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin v Učebně - ČJ smiley.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: např. klacek - macek, zvíře - díře, bum - dům, běží - svěží, bílé - milé, půl - kůl

Přečti si v Čítance na str. 117 básničku Kdo s kým chodí? Nahlas si ji parádně zarecituj! smiley

Jiří Havel

jiri-havel---basnik.jpg

 → český básník, spisovatel, novinář
 → autor Čítanek
 → pro děti psal do Mateřídoušky, Sluníčka...
 → psal texty k zábavným leporelům
 → napsal např. knížku Člověče nemrač se (hříčky, jazykolamy)
 → je také autorem příhod psa Barbánka, Překlepů a nedoklepů aj.
 

 • Jiří Havel - Až na Sněžku s partou ježků

Viděli jste Anežku, jak se hnala na Sněžku?
I když je to úkol těžký, musím zdolat vrchol Sněžky!
Prohlásila Anežka, když vtom stoupla na ježka,
který právě partě ježků chtěl ukázat zblízka Sněžku.

Dlouho potom pod Sněžkou s popíchanou Anežkou
fňukalo pět ježků, nezdoláme Sněžku
úúúú

Neznali však Anežku, brala ježka po ježku
a v batohu je pak pěšky nesla vzhůru k vršku Sněžky.
třikrát hurá Anežce, už je s ježky na Sněžce!
Třikrát hurá Anežce! Už je s ježky na Sněžce!


→ Tuto báseň od Jiřího Havla si poslechni v hudební podobě zazpívanou dětmi z Klatov smiley:

https://www.youtube.com/watch?v=Xt9PeGDwm50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tělesná výchova
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Venku je ještě trochu sněhu! Užíváš si? Nebo bys už zase rád(a) teplíčko? wink

 • Tak jo, mám pro tebe výzvu:

marca-2.jpg

 

 

Zvládneš cvičit a udržet tempo tak jako kámoška Marča ze Slovenska? wink

https://www.youtube.com/watch?v=jXT0xTeBJBs

 

→ A kdyby sis ke cvičení s Marčou nebo jinému svému chtěl(a) pustit muziku, zkus třeba tuhle:

https://www.youtube.com/watch?v=rCXZ-gD9sCw&list=PLqHaiydPdZum1nhBxmpNouAGrstmOaVT1

 

marca-4.jpg

 

 

 • blushyes

 

_______________________________________________

Pátek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-cervena-vpravo.jpg Nalistuj si v učebnici cvičení 93/3a). Do Classroomu napiš správné tvary slov, pravopis si odůvodni ústně.

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních (pátečních) 20:00 hodin v Učebně - ČJ smiley.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: vichřicí, výrovi, kobyle, časopisy, sítech, hříběti, sýrech, myslivcem, zlozvyku, zbytečnostem, lýtkem, knihy, místa, myšlenkách, mlýnu, slimáci, lyžařkám, lízátka
 

 • Skloňování podstatných jmen - cvičení


 Procvič si interaktivně skloňování podstatných jmen.

Klikni na obdélníček se správným doplněním slova. Projdi si vše až do konce.

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-sklonovani-podstatnych-jmen-2-uroven/5442

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematika
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-zelena-vpravo.jpg Vypočítej příklady, které jsou v Classroomu.

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do nedělních 20:00 hod., v Učebně - M smiley.

 

 • Opakování, procvičování - velká čísla - zaokrouhlování

► Pracuj s těmito videi:

→ Zaokrouhlování na jednotky, desítky a tisíce
https://www.youtube.com/watch?v=3un_3sLQATE

→ Zaokrouhlování na desetitisíce
https://www.youtube.com/watch?v=VI_HVKIOFxk

→ Zaokrouhlování na statisíce
https://www.youtube.com/watch?v=U6EIOWDh4lA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk - literární výchova
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-cervena-vpravo.jpg Včera jsi vymyslel(a) rýmy na zadaná slova - viz Classroom. Dnes využij nejméně 3 dvojice (rýmy) a vytvoř z nich básničku - rýmovačku wink. Rýmy (ty dvojice ze včera) již nesmíš měnit!

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do nedělních 20:00 hodin v Učebně - ČJ smiley.

 

 • Jiří Žáček: Jazykolamy

Nalistuj si v Čítance str. 117 a přečti si nahlas Jazykolamy od Jiřího Žáčka. Dva z nich se nauč nazpaměť, v pondělí nám je povíš při videokonferenci. yes

Zkus si také některé jazykolamy zazpívat! laugh

https://www.youtube.com/watch?v=olL-uToqtLk


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hudební výchova
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Téma:  UKOLÉBAVKY
 • Sice se ještě nechystáš spát, ale pojď se podívat a poslechnout si, jaké krásné ukolébavky vymysleli někteří autoři...  smiley

kocka-spici.jpg

 

 

 


→ Nejprve si poslechni Ukolébavku od rakouského skladatele W. A. Mozarta:
https://www.youtube.com/watch?v=vXRzq_8bJ3c

→ Zazpívej si spolu s dětmi a vzpomeň si na hru na tělo a vyzkoušej tuhle variantu wink:
https://www.youtube.com/watch?v=Zis37jMv1t0

slova:
Halí belí Halí belí, kdo vzal zelí, už se po tom pátrá.
Kočka není k nalezení, pes má radši játra.
Vypadá to na králíka, ten rád zelí chroustá,
ještě více na zajíce, těch je tady spousta.


→ Zazpívej si Mravenečkovu ukolébavku spolu se Zdeňkem Svěrákem a Jaroslavem Uhlířem:
https://www.youtube.com/watch?v=2ExADYtrjM0
 

→ Nauč se indiánskou ukolébavku Watanay:
https://www.youtube.com/watch?v=lG_odw0zsIs

slova:
1.Spinkej můj maličký, máš v očích hvězdičky,
dám ti je do vlasů, tak usínej, tak usínej.
Refrén:
Ho ho Watanay, ho ho Watanay,
ho ho Watanay, Kiokena, Kiokena.

2. Sladkou vůni nese ti, noční motýl z paseky,
vánek ho kolíbá, už nezpívá, už nezpívá.
Refrén:
Ho ho Watanay, ho ho Watanay,
ho ho Watanay, Kiokena, Kiokena.

3. V lukách to zavoní, rád jezdíš na koni,
má barvu havraní, jak uhání, jak uhání.
Refrén:
Ho ho Watanay, ho ho Watanay,
ho ho Watanay, Kiokena, Kiokena.

4. V dlaních motýl usíná, hvězdička už zhasíná,
vánek, co ji k tobě nes, až do léta ti odlétá.
Refrén:
Ho ho Watanay, ho ho Watanay,
ho ho Watanay, Kiokena, Kiokena.

 

→ Tak a teď můžeš už na chvíli zavřít oči a nechat se ukolébat touto krásnou hudbou W. A. Mozarta:

https://www.youtube.com/watch?v=Ew_NlBZsM2E

tygr-spici.jpg

 

 

 

 

________________________________________________

snehova-vlocka.jpgTrávníky máme zase zelené... Sluníčko má však chvilkami pěkně svítit. smiley  
snehova-vlocka.jpg Užij si víkend a ... pro dobrou náladu - pamatuješ si na pondělní tělocvik? Zkus to roztočit s  veverkami! wink  

https://www.youtube.com/watch?v=jEOPp4iV1WQ