Jdi na obsah Jdi na menu
 


Týden 1. února - 5. února 2021

Pondělí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tělesná výchova
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ZAŠIFROVANÉ CVIČENÍwink
 • Klíč k šifře - Prostuduj si tuto ABECEDU CVIKŮ:
A,Á  7× vyskoč jako žabák M 10× poskoč na pravé noze
B stůj na pravé noze jako čáp a počítej do 20 N 9× skoč snožmo doleva a zpátky
C,Č 10× pochoduj na místě O 10× poskoč na levé noze
D,Ď 9× vyskoč na místě P 8× zamávej rukama jako pták
E,Ě 10× se ohni a dotkni se prstů na nohou R,Ř  7× zvedni postupně obě kolena k bradě
F 3× běž rychlým krokem ke dveřím a zpět S,Š 9× skoč do rozkročení a zpátky
G 8× zakruž pasem s rukama vbok T,Ť  8× skoč snožmo dopředu a zpátky
H  10× zakruž oběma rameny dopředu a dozadu U  3× se otoč se na místě na jednu a na druhou stranu
CH dělej, že rukama šlapeš na kole a počítej do 13 V 12× skoč snožmo dozadu a zpátky
I,Í choď jako medvěd a počítej do 14 Y 5× zakruž hlavou na obě strany
J 10× skoč snožmo doprava a zpátky Z 8× tleskni s dlaněmi za zády
K couvej 10 kroků a potom doskákej zpět Ž  9× předpaž a otoč dlaně vzhůru
L 10× vyskoč na místě a přitom roznož  
 • Podle klíče si zacvič si svoje jméno.
 • Zacvič si jméno 3 svých spolužáků nebo spolužaček.
 • Zacvič si jméno domácího nebo jiného zvířecího mazlíčka.
 • Zacvič si název našeho hlavního města.

cviceni---kreslene.jpg

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk - videokonference
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Abys vše zvládl(a) na jedničku, vykonej následující aktivity:

smiley Připrav se na videokonferenci:
→ Nachystej si zařízení (PC, notebook, tablet...).
Připrav si k ruce CV, psací potřebu, učebnici Českého jazyka.
smiley Buď ve správný čas na správném místě, tedy v 8:55 hod. před kamerou a mikrofonem.

 Buď sám/sama za sebe! wink

-------------------------------------------

A byli jsme.smiley

Pro připomenutí rekapitulace:

 • Úvodní pozdravy a každý rovnou určil z kartičky pád podstatného jména, většinou podle předložky.
 • Zároveň jsme si zopakovali pádové otázky, podle kterých pád určujeme.
 • Zopakovali jsme si, jaké všechny možné předložky mohou tvořit pády.
 • Informace: Pověděli jsme si o tom, jak je nutné, aby každý pracoval sám za sebe a nevydával cizí práci za svou. A že něco jiného je poradit se (pomoci si) kvůli porozumění, což je v pořádku, ale vždy musíme sami nakonec vědět CO, PROČ, JAK.
  enlightenedZjistili jsme, že se nám do Classroomu vloudil šotek Classroomák, který sloučil dokument poslaný paní učitelkou s vyplněným dokumentem Emči. Uááá... Někdo o tom ani nevěděl, že se mu záhadně změnil obsah dokumentu, někdo zjistil, že "se to tam objevilo", tak to rovnou odevzdal, někdo použil kousek, někdo si myslel, že mu to vyplnila již paní učitelka blush, no a někdo duchaplně usoudil, že to tam nepatří, text smazal a napsal svůj. SLÁVA těmto bystrým hlavičkám... a velká pochvala! yes
  A my víme pro příště, že kdyby nás zase šibal Classroomák navštívil, tak si dáme vědět. cool
 • Ještě jsme si stihli zopakovat všechny mluvnické kategorie podstatných jmen. Zítra si je zopakujeme s hodnocením.
 • Rozloučení - pozdravy, mávání... a individuální konzultace. smiley

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematika
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-zelena-vpravo.jpg Vyřeš slovní úlohu:  UČ 61/5. Nezapomeň napsat postup řešení.
→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, v Učebně - M smiley.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 8 155 - 6 596 = 1 559. Nakonec se zúčastnilo o 1 559 méně závodníků.
 

 • Procvičování - řády a cifry
  Pracuj s Matýskem:

https://www.youtube.com/watch?v=wvWKhHXHJh0&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=-IdV3AXd1v8&feature=emb_title

Classroom:
Vymysli 4 vlastní příklady - 2 na písemné sčítání, 2 na písemné odčítání.
Všichni sčítanci, menšenci i menšitelé musí mít 6 cifer.
Každou číslici můžeš v použitém čísle (sčítanci, menšenci, menšiteli) použít jenom jednou.
Neboli: Žádný ze sčítanců, menšenců a menšitelů nesmí mít v sobě více stejných cifer.
Všechny příklady vypočítej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Já a my
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Přečti si, co si děti povídají, a pak odpověz na otázky a vyjádři se:

Povídají si spolu Anna, Bořek, Cyril, Dušan, Eva a Filip, dnes o tom, jak je baví škola, co rádi dělají, jak se jim líbí.
Anna říká: “Líbí se mi, jak spolu všichni kamarádíme.”
Bořek se přidal: “Často děláme kruhy a poznáváme se v nich.
Cyril na to pravil: “Já jsem nadšený z toho, že do sebe už nestrkáme.
Dušan povídá: “Je bezva, že umíme poprosit a poděkovat.”
Eva k tomu: “Je fajn, že si můžeme všechno vyříkat, když se nám něco nelíbí.”
Filip nakonec dodal: “Jsem rád, že si o sobě povídáme, abychom se dobře poznali."

→ Odpověď kterého dítěte je ti nejbližší a proč? 
→ Představ si, že se přidáš k dětem a také něco řekneš. Co bys řekl(a)?
→ Co se ti na tom, co si dětí říkaly, nelíbí a proč? 

   Své odpovědi napiš do Učebny - předmět Já a my do dnešních 20:00 hod.

_____________________________________

Úterý

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematika, český jazyk – videokonference
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Abys vše zvládl(a) na jedničku, vykonej následující aktivity:

smiley Připrav se na videokonferenci:
→ Nachystej si zařízení (PC, notebook, tablet...).
→ Připrav si k ruce CV, psací potřebu, učebnici z matematiky, češtiny a PS z PŘÍRODOVĚDY.
smiley Buď ve správný čas na správném místě, tedy v 8:55 hod. wink

Ahojky před kamerou a mikrofonem!smiley
------------------------------------------------

A je to!smiley

Pro připomenutí rekapitulace:

 • Úvodní pozdravy a šli jsme na rozehřívačku - tentokrát do učebnice na cvičení 99/5 (Výprava) a 101/1 /(Mamuti) - Každý přečetl větný celek (větu nebo souvětí) a našel v něm všechna podstatná jména.
  POZOR!
  Vždy se jedná pouze o jedno slovo, někdo k podstatnému jménu vyslovoval i předložku před ním. Předložka nám pomáhá určit pád, ale je to samostatný slovní druh.
  SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
  99/5: Robinson, zátoky, hoře, krajině, cestu, nitra, ostrova, výstupu, vrchol, ostrov, obdélníku, zátoku, potok, potok, období, dešťů, místech, voda, pás, lesa, šero, koruny, stromů, strop, slunci, průchodu
  101/1: mamuti, dohledu, lov, chvíli, myšlenkou, lovem, mamuty, úspěchu, prospěch, prací, ženy, lovu, mamuty, křikem, výpravu, hoši, poslové, skupinami, lovců, kopce, lovcům, dráp, stádo, dálce, Dyjí, proudu, řeky, Huňáče, posel, zprávou, mamuti, lovce
 • Informace:
  - Nezapomeň napsat a odevzdat opravný dokument z vlastivědy, pokud jsi v něm měl(a) chyby. Kvíz Pravěk můžeš rozkliknout, podívat se na chyby a správné odpovědi pak napiš do opravného dokumentu a odevzdej.
  - Opravené známky s vyšší hodnotou v Bakalářích změním, až se dostanu na 1. pololetí (již je uložené v archívu systému), příp. se spojím správcem sítě, tedy ti, kterých se to týká, vyčkejte smiley.
 • Slovně jsme si otestovali, jak kdo zvládá základní učivo o podstatných jménech. Jestli si ještě nejsi úúúúplně jistý(jistá), opakuj si (např. tabulka v učebnici str. 94), tento základ bys měl(a) dát na první dobrou yes. V testování (zkoušení) budeme pokračovat i v dalších hodinách ČJ.
 • Také jsme si stihli zachatovat - trojice vymýšlely a psaly podstatná jména podle zadání (např. název města rodu mužského...).
 • Po přestávce jsme se rozehřáli v matematice zopakováním násobení a dělení číslem s nulou (nulami).
  PAMATUJ:
  - Násobíš-li číslem s nulou (nulami), přidáváš k prvnímu činiteli tolik nul, kolik jich má druhý činitel.
  Př. (ukazovala jsem na cedulkách, počítala a opakovaně názorně vysvětlovala):
  70 x 100 = 7 000
  2 000 x 1 000 = 2 000 000
  40 000 x 10 = 400 000

  - Dělíš-li číslem s nulou (nulami), ubíráš od prvního činitele tolik nul, kolik jich má druhý činitel.
  Př. (ukazovala jsem na cedulkách, počítala a opakovaně názorně vysvětlovala):
  3 000 : 100 = 30
  80 000 : 1 000 = 80
  400 : 10 = 40
 • Každý poté vyřešil jeden zadaný příklad.
 • Navázali jsme opakováním převodů jednotek - délky, hmotnosti, objemu.
  PAMATUJ!
  U převodů si vždy:

  - nejprve přečti zadání
  - řekni si, jestli převádíš na větší jednotky (budeš tedy dělit), nebo na menší jednotky (budeš tedy násobit)
  - poté si uvědom poměr mezi jednotkami, tedy jestli budeš měnit číslo desítkou, stovkou, nebo tisícem
  - no a poté vypočítej a máš to yes
 • Převody jednotek z kartiček. Každý si vyzkoušel, jak mu převody jdou. Výsledky nezapomeň napsat do dnešní matematiky v Classroomu.
  SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 320 m = 32 000 cm, 200 dkg = 2 kg, 12 km = 12 000 m, 210 t = 2 100 q, 450 l = 450 000 ml,
  800 000 cm = 8 000 m, 5 000 l = 50 hl, 70 000 g = 70 kg, 73 cm = 730 mm, 30 q = 3 000 kg, 400 dm = 4 000 cm,
  20 l = 200 dl, 44 000 kg = 44 t.
 • Zítřejší matematika se bude také věnovat opakování převodů jednotek.
 • A jako vždy jsme se rozloučili a proběhly individuální konzultace.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přírodověda
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Opakování fyzikálních veličin - měření - čas

Doplň v pracovním sešitu PŘ cvičení 13/1,2.
 

 • Opakování, prohlubování učiva - Horniny a minerály

Jak vznikají přeměněné horniny?

Už víme, že uvnitř zeměkoule je žhavé jádro tvořené magmatem (taveninou hornin).
→ A že když se část magmatu dostane blíž k povrchu nebo až na povrch Země, vytvoří se horniny vyvřelé (vyvřeliny).

Také víme, že usazené horniny vznikají při nízkých teplotách na povrchu Země (na různých místech) usazováním.

Přeměněné horniny (metamorfované) vznikají ze všech druhů hornin různě - při vysokých teplotách, tlaku (např. jedné horniny na druhou, ležící pod ní), při chemických přeměnách v zemské kůře. Ovlivnit to může třeba dopad meteoritu, posuny zemské kůry, když se vyleje láva na zemský povrch... Stavba původních hornin se přizpůsobuje novým podmínkám.
→ Původní minerály v horninách se mění na jiné, vznikají nové horniny.
Takto vznikly např. z vápence → mramor, ze žuly → rula

 • Nakonec si připomeň, co je minerál (nerost): je to neživá přírodnina (jedna chemická látka), která tvoří většinou krystaly.
  → A hlavně si pamatuj, že tvoří horniny.

 

Podívej se na tato tematická videa.

Jak se těží mramor
https://www.youtube.com/watch?v=6No7pNCvR2U

Horniny a minerály souhrnně
https://www.youtube.com/watch?v=XdWxEMi3SJI

Minerály pod mikroskopem
https://www.youtube.com/watch?v=u3MMxpxwnaI

→ Jak se řeže a leští kámen
https://www.youtube.com/watch?v=RRnQh0U0oqI

→ České středohoří - horniny a minerály
https://www.youtube.com/watch?v=-VP8IS7htPg
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výtvarné a pracovní činnosti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Téma:  CO CHCI NAKRESLIT NEBO NAMALOVAT
 • Dnes ti dám úplně volnou ruku.
 • Vezmi si list papíru, k tomu si vyber výtvarné potřeby z těch, co máš doma.
 • Můžeš je i kombinovat.
 • Nakresli, namaluj obrázek, který vyjadřuje, co by sis zrovna přál(a) nakreslit a namalovat.
 • Podmínkou je pouze, že obrázek bude barevný a že budeš umět stručně vyjádřit, co tě vedlo k tomu, že jsi nakreslil(a), namaloval(a) právě tento obrázek.
 • Povíš nám to ve čtvrtek. smiley

____________________________________

Středa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-cervena-vpravo.jpg Oprav pravopisné chyby, tedy staň se korektorem smiley. Chyb je 7 a jsou různé. Nehledej je v gramatice, kterou jsme se ještě neučili, ale jen v tom, co máš již umět.

Tento nárot vznikl na severu od Alp. Římané je pojmenovali jako Gally. Nejznámějším sylným keltským kmenem, který sídlil u nás, byli Bójové. Podle tohoto kmene se pak vyvinul název vlasti Bohemia. Sídlil přibližně ve 4. století př. n. l. ve středních a severozápadních čechách.
Keltové pohřbívali mrtvé do hlubokých hrobů nebo tvořili mohyly. Muži byli vizbrojeni jako bojovníci (meč, kopí, štít), ženy dostávaly výbavu šperků a ozdob z oděvu (spony, opasky, řetízky), náramky, nánožní kruhy, nákrčníky a také keramiku.
Hradiště neboli oppida, které Keltové stavěli, se později přeměnila ve skutečná města. Bylo to například opiddum u Stradonic (nedaleko berouna), kde se razily zlaté mince, nebo Závist u Zbraslavi.
Z oděvnictví Keltové vinalezli a rozšířili nošení kalhot. Rádi nosili pestré oděvy. K barvení využívali hlavně plody a kvjety: černý bez, ostružiny, borůvky – na fialovou, ibišek – růžovou, kurkuma – žlutou, červená řepa – na červenou a růžovou.

keltove.jpg
 

 

 


→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin v Učebně - ČJ smiley
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: národ, silným, Čechách, vyzbrojeni, Berouna, vynalezli, květy.
 

 • Podstatná jména - procvičování:

Zopakuj si a procvič na tomto interaktivním cvičení určování pádů. Cvičení si projdi CELÉ až do konce.

https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-padu-1-uroven/1411

 

Classroom: Učebnice 101/1a)
→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin v Učebně - ČJ smiley.
jajinka-cervena-vpravo.jpg
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
v 6. pádě čísla jednotného: dohledu, chvíli, lovu, dálce
v 7. pádě čísla jednotného: myšlenkou, lovem, prací, křikem, Dyjí, zprávou
v 1. pádě čísla množného: ženy, hoši, poslové
ve 4. pádě čísla množného: mamuty, lovce


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematika
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-zelena-vpravo.jpgVyřeš tuto slovní úlohu: Učebnice 62/7. Nezapomeň uvést postup řešení.
→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, v Učebně - M smiley.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
Počet chapadel růžové + Počet chapadel žluté = 112
Počet chapadel růžové + (Počet chapadel růžové + 20) = 112
Počet chapadel růžové + Počet chapadel růžové = 92
Počet chapadel růžové = 46
Počet chapadel žluté = 46 + 20 = 66
Druhá možnost:

112 : 2 = 56 ... kdyby měly stejně chapadel, taky by měly každá chobotnice půlku ze 112, to je 56 chapadel
20 : 2 = 10 ... protože se  chobotnice liší o 20 chapadel, tak spočítám půlku z 20 chapadel (20 vydělím dvěma)
a jedné z nich těch 10 přičtu (žluté, ta jich má víc než růžová) a druhé z nich (růžové) těch 10 odečtu:
56 - 10 = 46
56 + 10 = 66
Pro kontrolu:
... dohromady mají 46 + 66 = 112 chapadel
... rozdíl je 66 - 46 = 20 chapadel
Růžová chobotnice má 46 chapadel, žlutá chobotnice má 76 chapadel.

 • Převody jednotek - opakování a procvičování

Zopakuj si s Matýskem - základy a souhrn:
→ Jednotky délky:
https://www.youtube.com/watch?v=9YkbnGH1EnE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=T7i57l_xZTY&feature=emb_title

→ Jednotky hmotnosti:
https://www.youtube.com/watch?v=x8S-FVhUmQ8&feature=emb_title

→ Jednotky objemu:
https://www.youtube.com/watch?v=MxeHvuV-Xg4&feature=emb_title

 → Souhrnně:
https://www.youtube.com/watch?v=FSYHNW4qdXM&feature=emb_title

 

Classroom: Vymysli a napiš zajímavé převody jednotek. Napiš je celé (např.: 50 t = 50 000 kg).
Vymysli a napiš: 3 převody na délku, 3 převody na hmotnost, 3 převody na objem. Použij pouze převody, kde budeš násobit nebo dělit 10, 100, 1 000 (ne více). Jeden z převodů si zapamatuj na čtvrtek, budeš ho dávat ostatním. smiley

jajinka-zelena-vpravo.jpg → Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, v Učebně - M smiley.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlastivěda - videokonference
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Abys vše zvládl(a) na jedničku, vykonej následující aktivity:

smiley Připrav se na videokonferenci:
→ Nachystej si zařízení (PC, notebook, tablet...).
Připrav si k ruce CV, psací potřebu, učebnici vlastivědy - HNĚDOU i ČERVENOU.
smiley Buď ve správný čas na správném místě, tedy v 9:50 hod. před kamerou a mikrofonem.

Ocitneme se na přelomu letopočtu.smiley

-------------------------------------------
Doputovali jsme skoro až ke Slovanům smiley.

Pro připomenutí rekapitulace:

 • Úvodní pozdravy a zároveň každý uvedl nějakou informaci z období pravěku, což jsme využili k opakování a prohloubení znalostí o této době.
 • Povídali jsme si o tom, jak pravěcí lidé žili, jaké měli schopnosti, jak se jim učením vyvíjel mozek, dovednosti, jak získávali zkušenosti.
 • Zmínili jsme letopočet a období, ve kterém žili pravěcí lidé prvního typu, jací lidé žili blízko přelomu letopočtu, co již uměli, jak žili.
 • Zopakovali jsme si dobu kamennou, bronzovou a železnou, co to znamená a proč se jim tak říká.
 • Navázali jsme národem Keltů, který u nás začal žít přibližně od 4. století př. n. l. Říkali jsme si, kdo to byli Bójové, co znamenali druidové, co dokázali Keltové a jak byli na tu dobu vyspělí. Zmínili jsme oppida (opevněná sídliště Keltů, která nám mohou připomínat města), menhiry (= velký kámen svisle posazený do země, obvykle na nějakém zajímavém energetickém místě),  ...
 • Ukazovali jsme si výtvarné památky pravěkých lidí, a to od dob desítek tisíc let př. n. letopočtem - malby a rytiny v jeskyních, sošky - figurky venuší, nádoby, ozdoby, šperky. Ukázali jsme si menhir, kterému se říka Kamenný pastýř a stojí u města Slaný poměrně blízko Prahy (měří skoro tři a půl metru a váží pět tun!), také Stonehenge - původní svatyni Keltů  v Anglii (postavenou před 3 000 - 4 000 lety, nevíme přesně). Jak ro dokázali??? cool
 • Nezapomeň si pustit dnešní videa, věnovat se dalšímu učení - češtině, matice, angličtině... příště se ocitneme v období příchodu Slovanských kmenů na naše území a povíme si, jak tady žili smiley.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlastivěda
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIDEA KE ZHLÉDNUTÍ

lev-dejiny.jpg

 

 Dějiny od českého lva

Doba kovů
https://www.youtube.com/watch?v=KuQmcjPq4Dg
Keltové
https://www.youtube.com/watch?v=GbLaqyLIBS0
Keltská kouzla
https://www.youtube.com/watch?v=pwuvmNwR4X8
Germáni
https://www.youtube.com/watch?v=kR7_hnJY0YI
_______________________________________________

Čtvrtek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Český jazyk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-cervena-vpravo.jpg Classroom. Napiš podstatná jména, jejichž mluvnické kategorie jsou určeny.

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin v Učebně - ČJ smiley.

 

 • Procvičování - pády podstatných jmen:

Zopakuj si a procvič na tomto interaktivním cvičení:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

jajinka-cervena-vpravo.jpg Učebnice 92/1b) - Opakování rodů podstatných jmen a jejich základních tvarů. Roztřiď slova dle zadání - do Classroomu.

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin v Učebně - ČJ smiley.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
rod mužský: potok, břeh, strom, táborník, stan, oheň, břeh, plamen, divoch, čaj, ručník, stan
rod ženský: strana, voda, voda, studánka, zásobárna, noc, konvice, voda, šňůra
rod střední: umývání, pití, sele, ohniště, prádlo
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Videokonference - matematika, přírodověda, VPČ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Abys vše zvládl(a) na jedničku, vykonej následující aktivity:

smiley Připrav se na videokonferenci:
→ Nachystej si zařízení (PC, notebook, tablet...).
Připrav si k ruce CV, psací potřebu, PS z přírodovědy. Nezapomeň si také připravit výkres z úterních VPČ.
smiley Buď ve správný čas na správném místě, tedy v 8:55 hod. před kamerou a mikrofonem.
Ahojky! smiley

------------------------------------

Čas utekl jako voda... smiley.

Pro připomenutí rekapitulace:

 • Úvodní pozdravy a každý zadal ostatním svůj připravený převod jednotek.
 • Zopakování a opakované prohloubené vysvětlení, jaké existují jednotky (délky, hmotnosti, objemu), co vyjadřují předpony deci-, centi-, mili-, deka-, kilo-
 • Stále mysli na to, aby sis uvědomil(aú, jestli budeš dělit, nebo násobit a čím... 10, 100, 1 000...
 • Zkontrolovali jsme zadané převody s dalším opakováním a poté vyhodnocením.
 • PS z přírodovědy - společně jsme si pověděli a zkontrolovali 11/1a),b),c),d).
  Sám(sama) si doplň si kašpárka - odhady vzdáleností... uvědom si jednotky, ve kterých se měří.
 • Přešli jsme na kresby - přehlídku toho, co kdo chtěl nakreslit a proč. 
  Opět moc zdařilé, osobité, pestré yes.
 • Alice nám v závěru ukázala a popsala zajímavé minerály, Honza sošku venuše
 • Na příště si můžeš i ty připravit nějakou zajímavou věc, která se týká našeho učiva, a nějaké povídání k tomu enlightened.
 • A nastalo mávání... smiley.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk - LV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Jitka Molavcová
  Skoropohádka

jajinka-cervena-vpravo.jpg

Pohádku si přečti v Čítance na str. 35 - 37. Do Classroomu napiš stručně: Co jsi zažil zajímavého nebo poučného s tvými prarodiči (babičkou, dědečkem)?

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin v Učebně - ČJ smiley.

 

Jitka Molavcová

 jitka-molavcova.jpg→ česká herečka, spisovatelka, muzikantka, moderátorka
 → působí v divadle Semafor
 → často vystupuje po boku Jiřího Suchého
 → uváděla např. Studio Kamarád, účinkovala v Kouzelné školce
 → napsala také Pohádky z pastelky
 → namluvila Šmoulinku
 → čte knížku Káťa a Škubánek (podle Večerníčku)
 

Tři tety (autoři: Jiří Suchý/ Jiří Šlitr) - zpěv Jitka Molavcová

https://www.youtube.com/watch?v=u_qrRYaiWzQ
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tělesná výchova
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Cvičení se židlí - připrav si židli někam do prostoru.

 • Nejprve se trochu rozehřej - např. během na místě.
 • Zakruž si přitom rukama a krkem.
 • Protáhni si všechny části těla, které potřebuješ.
 • Sedni si na židli a v tempu se zvedej a zpátky sedej.
 • Stoupni si před židli a zvedej postupně jednu a druhou nohu na židli, nejlépe v ponožkách wink.
 • Teď si zkus sedat na židli a vstávat s jednou nohou narovnanou. Vystřídej je.
 • Nakonec se ze židle zvedej v tempu do výskoku.
 • Nezapomeň pořádně dýchat a nakonec se zase pořádně protáhnout.
 • Jako doprovod si můžeš pustit tuto hudbu: wink

https://www.youtube.com/watch?v=astISOttCQ0

cviceni-zelenec.jpg

 

 

 

 

 

_______________________________________________

Pátek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-cervena-vpravo.jpg Uprav všechna uvedená slova do 1. pádu jednotného čísla (řekni si "to") a roztřiď je podle stejných koncovek.
Slova: kotětem, slovy, olova, kůzlatech, kolečku, jelitech, rizoty, sklem, košťaty, nebi, dýcháním, auta, zábradlími, slůňaty, polích, držadly, svítáními, prasatům, hřišti, jídly, vejci, dvojčaty, koupalištěm, oknech, knížeti, prkna, umyvadlům, obilím, tykadlech, počasím

→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin v Učebně - ČJ smiley.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
-ě → kotě, koště, slůně, hřiště, koupaliště
-e → kůzle, nebe, pole, prase, vejce, dvojče, kníže
-o → slovo, olovo, kolečko, jelito, rizoto, sklo, auto, držadlo, jídlo, okno, prkno, umyvadlo, tykadlo
-í → dýchání, zábradlí, svítání, obilí, počasí
 

 • Opakování, procvičování

 Procvič si interaktivně určování slovních druhů:

https://www.umimecesky.cz/rozbory-pan-prstenu-urcovani-slovnich-druhu-uroven-1/1514

https://www.umimecesky.cz/rozbory-slovni-druhy-pavouci-1-uroven/1465
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematika
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

jajinka-zelena-vpravo.jpgVyřeš tuto slovní úlohu: Učebnice 81/2. Nezapomeň uvést postup řešení.
→ Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin, v Učebně - M smiley.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: Tonda má 14 míčků, Tomáš má 14 : 2 = 7 míčků, Tadeáš má 7 + 3 = 10 míčků. Na kurtu je 14 + 7 + 10 = 31 míčků
.

 • Procvičování - převody jednotek

► Pracuj s těmito videi:

https://www.youtube.com/watch?v=n7BZyp6A2hg&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=Zi9puPgJB8w&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=20-AHzzLEM8&feature=emb_title
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk - literární výchova
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Rozehřívačka:

 Porozumění textu - interaktivní cvičení:
https://www.umimecesky.cz/porozumeni-cteni-obrazky-pohadky?source=explicitMapGlobal

 • Jiří Suchý
  Píseň o rose

Přečti si v Čítance a čtením zarecituj báseň na str. 34. Vyřeš si sám/sama ústně otázky a úkoly pod básní.

Jiří Suchý

 jiri-suchy.jpg→ český divadelník, hudebník, textař, zpěvák,
  básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik
  výtvarník, divadelní režisér
 → působí v divadle Semafor
 → Tvořil významnou autorskou dvojici s Jiřím Šlitrem
 → často vystupuje po boku Jitky Molavcové (často jako Jonáš a Melicharová)
 → je autorem mnoha písňových textů
 → napsal komedie, kabarety, muzikály

 

Poslechni si Píseň o rose ve zhudebněné podobě:

https://www.youtube.com/watch?v=K-1a4JGVbZI

→ Jonáš a Melicharová (silvestrovské vystoupení Šoufl-šou)
https://www.youtube.com/watch?v=ZJlsXW7oqUE

→ Honkey tonky blues v podání autora textu Jiřího Suchého
https://www.youtube.com/watch?v=bv9-g0G9S7Q

→ Honkey tonky blues v jiném podání wink:
https://www.youtube.com/watch?v=0Pjg-xF6ntg

→ Malé kotě mladého Jiřího Suchého (hudba Jiří Šlitr):
https://www.youtube.com/watch?v=hbrsTkWuK4o

kote-v-bote.jpg

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hudební výchova
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Písničky HUDEBNĚ POHYBOVÉ
 • Dnes je propojíme i s angličtinou.
 • Dokážeš to, co postavy na videích? wink
 • Pokus se o to smiley.
 • Zároveň si to užij, vnímej rytmus, naber energii. smiley

 

Rain, rain - go away - Nejprve se podíváme do pravěku... zazpívej si smiley:

 

Rain, rain - go away (dešti, dešti, jdi pryč)
Come again another day (přijď opět jiný den)
DADDY wants to play (DĚDA si chce hrát)
Rain, rain - go away
Rain, rain - go away
Come again another day
MUMMY wants to play (MÁMA si chce hrát)
Rain, rain - go away
BROTHER wants to play (BRATR si chce hrát)
SISTER wants to play (SESTRA si chce hrát)
BABY wants to play (DĚŤÁTKO-DÍTKO si chce hrát)
ALL THE FAMILY wants to play. (CELÁ RODINA si chce hrát)

Pusť se do pohybu... stíháš? smiley 

A co teď? blush

Nakonec si odpočiň a relaxuj yesheart

_____________________________________________

snehova-vlocka.jpg

Únor bílý, pole sílí... no, zatím to úplně nevypadá wink.

snehova-vlocka.jpg

Hlavně aby nesílil covid...

snehova-vlocka.jpg

Krásný víkend a zdraví všem smiley.